• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – VI. DE ITALIAANSE MAFIA

  VI. DE ITALIAANSE MAFIA:

  HAAR AANWEZIGHEID OP NEDERLANDSE BODEM

  In de voorbije jaren is bij herhaling de vraag opgeworpen of er
  sprake is van penetratie van de Italiaanse mafia

  – in de ruime zin van het woord: de Siciliaanse mafia, de
  Napolitaanse camorra, de Calabrese ‘ndrangheta en de
  Apulische sacra corona unita – op Nederlandse bodem, of
  althans in hoeverre in Nederland de voorwaarden zijn vervuld voor
  haar bedrijvigheid in dit deel van West-Europa (Fijnaut, 1993; Van
  Dijk, 1993). Een ondubbelzinnig antwoord op deze vraag is tot nu
  toe niet en plein public gegeven, zodat nog altijd aan
  twijfel onderhevig is of de stellige beweringen die dienaangaande
  in buitenlandse persberichten en rapporten zijn gedaan, op waarheid
  berusten dan wel uit de lucht zijn gegrepen (Leyendekker,
  Rickelmann en Bnisch, 1992; Rapport etc, 1993; Fijnaut, 1994).

  Om de vraag naar de aanwezigheid van de Italiaanse mafia op
  Nederlandse bodem te beantwoorden, zijn de volgende
  onderzoeksactiviteiten ontplooid. Ten eerste werd kennisgenomen van
  diverse overzichtsrapporten die in de voorbije jaren in
  politiekring zijn vervaardigd. In de tweede plaats is een
  aanzienlijke hoeveelheid vertrouwelijke losse informatie over
  activiteiten van de Italiaanse mafia op Nederlands grondgebied
  geraadpleegd. En ten derde zijn gesprekken gevoerd met enkele
  politiespecialisten terzake. De gegevens die op deze drie manieren
  zijn vergaard, bieden zeker enig zicht op de situatie. Maar we zijn
  er ons meer dan wie ook van bewust dat juist ook in dit geval nader
  onderzoek in het buitenland, met name Itali, Duitsland en Belgi,
  van belang zou zijn geweest. Om de redenen die in de algemene
  inleiding zijn uiteengezet, is zulk onderzoek echter achterwege
  gebleven.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken