• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – V.5. Conclusie

  V.5. Conclusie

  De conclusie van dit hoofdstuk kan moeilijk een andere zijn dan
  dat de Chinese georganiseerde criminaliteit zich ook in Nederland
  in vele varianten manifesteert. Zowel waar het gaat om het soort
  van illegale activiteiten als waar het gaat om de groepen die
  betrokken zijn bij hun uitvoering. Naast groepen die moeten worden
  gerekend tot de meer traditionele triades (in hun moderne
  organisatievorm) vinden we ook stilaan groepen die daar, zo
  onmiddellijk tenminste, niet mee in verband kunnen worden gebracht
  en, zoals in de Verenigde Staten, ook niet met andersoortige
  Chinese genootschappen (tongs). Belangrijk is ook om op te merken
  dat het er op begint te lijken dat deze vorm van georganiseerde
  criminaliteit niet alleen meer wordt bedreven door personen en
  groepen die als het ware van buitenaf de Nederlandse samenleving
  binnendringen, maar ook door Chinezen die al lange(re) tijd, zelfs
  al in de tweede of wellicht in de derde generatie, in Nederland
  wonen. Dit betekent dat – wl net als in Amerika – ook hier de
  Chinese georganiseerde criminaliteit minder en minder een vreemd
  verschijnsel zal worden, maar onderdeel van de Nederlandse
  samenleving. Zij het ook direct met de kanttekening dat dit heel
  goed kan samengaan met de verdere internationalisering van de
  manier waarop deze criminaliteit ook in West-Europa wordt
  georganiseerd en gepleegd. De berichten die ons hieromtrent vanuit
  het Verenigd Koninkrijk bereiken, houden steek.

  In hoeverre een en ander met zich zal brengen dat steeds meer
  autochtone Nederlanders samenwerkingsverbanden met Chinese
  criminele organisaties zullen aangaan, valt moeilijk te
  voorspellen. Dat zal sterk afhangen van de evolutie van de Chinese
  gemeenschap in ons land in het algemeen. Blijft zij zo gesloten als
  zij tot op de dag van vandaag is, dan zal de kans dat dit gebeurt
  gering zijn. Zou zij daarentegen langzaam opgaan in de Nederlandse
  samenleving als geheel, dan is die kans groot, veel groter althans.
  En ditzelfde geldt voor het antwoord op de vraag of Chinese
  misdadigers op den duur ook buiten hun eigen
  gemeenschap slachtoffers zullen gaan maken. Want dat is toch nog
  altijd wel typisch voor veel vormen van de Chinese georganiseerde
  criminaliteit: die worden enkel ten aanzien van (vroegere)
  landgenoten begaan. Maar de winkeldiefstallen indachtig: er is
  wellicht een kentering op komst.

  Over de omvang van de Chinese georganiseerde criminaliteit valt
  in het kader van deze studie weinig te melden. Alleen dit: als het
  inderdaad waar is dat de Ah Kong, de Tai Huen Chai en de 14K zoveel
  bendes onder hun hoede hebben als de actuele politiebronnen
  suggereren, dan kan de omvang van deze criminaliteit niet vlug
  worden overschat. Dan moet er op veel grotere schaal worden
  afgeperst dan nu wordt vermoed. Dan moet de (internationale)
  smokkel van herone formidabele proporties aannemen. En dan zullen
  andere criminele activiteiten noodzakelijkerwijze veel omvangrijker
  moeten zijn dan op dit moment voor mogelijk wordt gehouden:
  mensensmokkel, diefstallen, woekerleningen enzovoort. Anders zou de
  strijd om de macht op deze (deel-)markten nog gewelddadiger zijn
  dan zij nu al is.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken