• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – 1.2. De verdere opbouw van deze studie

  1.2. De verdere opbouw van deze studie

  Om een beeld te geven van de rol die autochtone criminele
  groepen spelen in de georganiseerde criminaliteit in Nederland, is
  deze studie als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt, zoals al
  eerder werd aangegeven, ingegaan op de geschiedenis van de
  georganiseerde criminaliteit in Nederland. De reden hiervan is niet
  ver te zoeken. Niet alleen de georganiseerde criminaliteit van
  buitenlandse groepen en binnen etnische gemeenschappen heeft een
  geschiedenis, maar ook de georganiseerde criminaliteit die door
  autochtone groepen wordt bedreven. En het is belangrijk om,
  voorzover mogelijk, haar geschiedenis hier te releveren, met name
  om de xenofobe gedachte tegen te gaan dat de criminaliteit in
  kwestie hier de voorbije decennia door vreemdelingen en
  buitenlanders is gemporteerd. Hoofdstuk 3 bevat een analyse van de
  top van de georganiseerde criminaliteit in Nederland. Deze analyse
  komt neer op een beschrijving – zoveel mogelijk conform het
  analyse-schema dat algemeen in dit onderzoeksproject wordt
  gehanteerd – van een klein aantal criminele groepen die in
  Nederland tot de meest belangrijke worden gerekend. Dit hoofdstuk
  biedt dus geen kwantitatief inzicht in de samenstelling van die
  top, maar een kwalitatief inzicht. Mede omdat de onderlinge
  verhoudingen aan de top niet duidelijk zijn, worden, ook bij wijze
  van overgang naar hoofdstuk 5, in hoofdstuk 4 enkele criminele
  netwerken beschreven die functioneren op het midden-niveau van de
  georganiseerde
  criminaliteit. Ogenschijnlijk gaat het hier slechts om een
  wanordelijk samenstel van lokale cliques die interregionaal
  opereren, maar bij nader onderzoek is er op hoger niveau,
  top-niveau, (waarschijnlijk) meer verband dan men zo vermoedt. In
  dit hoofdstuk wordt ook ingegaan op de rol van de Hells Angels, als
  landelijke groepering, in de Nederlandse georganiseerde
  criminaliteit. Hoofdstuk 5 is gewijd aan de basis van de
  georganiseerde criminaliteit in Nederland. Deze basis wordt gevormd
  door de honderden lokaal en regionaal opererende criminele groepen
  en criminele figuren, die op zichzelf niet kunnen worden gerekend
  tot wat ook in dit onderzoeksproject de georganiseerde
  criminaliteit wordt genoemd, maar zij bij tijd en wijle allerlei
  hand- en spandiensten verlenen aan de belangrijke autochtone
  criminele groepen, en dat zij ook onophoudelijk zorgen voor hun
  nieuwe aanwas. De top van de georganiseerde criminaliteit in een
  land kan niet bestaan zonder een basis.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken