• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – 2. Over de geschiedenis van de georganiseerde criminaliteit in Nederland

  2. Over de geschiedenis van de georganiseerde criminaliteit
  in Nederland

  Nederland kan niet bepaald het land worden genoemd met een grote
  traditie op het vlak van de geschiedschrijving in de sfeer van
  misdaad en straf. Slechts sedert de jaren zeventig bestaat er een
  kleine kring van historici, antropologen en criminologen die
  interesse hebben voor de geschiedenis van de criminaliteit en de
  strafrechtspleging in Nederland. Hun geschriften hebben tot nu toe
  evenwel hoofdzakelijk betrekking op de manier waarop door overheden
  op het probleem van de criminaliteit werd gereageerd. Dit probleem
  zelf werd dan ook veelal slechts in functie van deze invalshoek
  behandeld (Faber, 1983; Spierenburg, 1984; Diederiks en Roodenburg,
  1991). Er is echter een gelukkige uitzondering: de geschiedenis van
  het bendewezen in en rond de Republiek in de achttiende eeuw.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken