• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – 4.1. Diagonaal door Nederland

  4.1. Diagonaal door Nederland: van Maastricht tot
  Amsterdam

  De man wiens schaarse centrale politiegegevens de insteek vormen
  in het algemene criminele netwerk dat hier in vogelvlucht wordt
  blootgelegd, is zo ongeveer halverwege de diagonaal
  Maastricht-Amsterdam genesteld. In het nabije verleden heeft hij
  zich bij de politie in de streek vooral doen kennen als een wat
  patserig type, betrokken bij gewapende overvallen, met companen
  bezig over de ontvoering van gefortuneerde mensen, thuis in de
  illegale wapenhandel, in staat om allerhande duurdere gestolen
  spullen (horloges, auto’s) te leveren, en actief in de handel in
  verdovende middelen. Verder was hij kind aan huis bij diverse
  roemruchte woonwagenfamilies. Deze laatste opmerking is relevant,
  omdat die connectie wellicht verklaart waarom hij op het einde van
  de jaren tachtig opdook in de schaduw van enkele kampers in de
  Randstad die op dat moment bezig waren hun drugsgroothandelsgroepen
  op te bouwen. Hoe nauw hun relatie toen is geweest, is niet zo
  duidelijk. De betrokkene heeft in zijn lokale kennissenkring
  kennelijk nogal hoog opgegeven over zijn rol als strong arm
  van de bedoelde internationale dealers. Zelf meen ik dat zijn
  betekenis voor hen niet zo groot is geweest: in de gedetailleerde
  analyses van de betrokken groepen ben ik zijn naam niet eenmaal
  tegengekomen. Hoogstwaarschijnlijk had hij in die tijd ook contact
  met de Bruinsma-clan in Amsterdam. Enkele van zijn toenmalige
  Nederlandse en Belgische kameraden, waaronder de houder van een
  sportschool, betrokken van deze groep in elk geval redelijk grote
  porties hash, bedoeld voor distributie in de regio. Maar het is ook
  niet uitgesloten dat hij met hen voor die clan een tijdlang
  hashtransporten heeft verzorgd. Deze voor-geschiedenis werpt reeds
  enig licht op het latere netwerk van betrokkene en zijn positie
  daarin. Het lijkt vast te staan dat hij aan zijn activiteiten in
  Holland een aantal goede bekenden heeft overgehouden die tot op de
  dag van vandaag tot de subtop van de Randstedelijke drugshandel
  moeten worden gerekend. Met name onderhoudt hij kennelijk nauwe
  relaties met een tweespan dat zowel in de hashhandel bedrijvig is
  als ook grondstoffen kan leveren voor de aanmaak van synthetische
  drugs. In het kader van deze laatste activiteit werken de
  handelaren in kwestie vermoedelijk nauw samen met vrij bekende
  pep-fabrikanten in Brabant. Wat
  het contact met deze Hollandse subtoppers inhoudelijk voorstelt,
  valt op grond van de beschikbare informatie in het geheel niet te
  zeggen. Dat is een aanwijzing temeer dat hij met de betrokkenen
  niet zoiets als een hoog-georganiseerde groep vormt, zoals een van
  de CRI-inventarisaties wil doen geloven. In zijn natuurlijke
  omgeving schijnt de man in kwestie ondertussen dezelfde weg te
  hebben afgelegd als andere belangrijke figuren in de internationale
  Nederlandse drugshandel. Gestart als geweldenaar, ontpoppen zij
  zich vervolgens tot rechterhand van een geduchte drugssmokkelaar,
  en nemen tenslotte – wanneer de baas het loodje legt of anderszins
  uitvalt – diens positie over. Zover is zijn loopbaan nu nog niet
  gevorderd. Maar hij is wel op weg naar een dergelijke positie. Op
  dit moment fungeert hij nog maar als tweede man van een
  drugshandelsclique die op zichzelf genomen niet erg omvangrijk is,
  en die door haar stille manier van werken in Nederland zelf ook
  geen grote bekendheid geniet, maar die, internationaal gesproken,
  in het nabije verleden heeft bewezen mee te tellen in de kring van
  de echte drugsgroothandelaren. Wanneer het moment gekomen is dat
  hij de leiding van deze clique overneemt of, als het hem te
  lang duurt, een eigen groep formeert, valt niet te voorspellen.
  Zeker is alleen dat hij in het diepe zuiden van het land ruim
  voldoende geharde beroepsmisdadigers kent om een serieuze criminele
  groep mee op te bouwen. Hier onderhoudt hij, om te beginnen, de
  nauwste contacten met twee criminele figuren die de harde kern
  vormen van een clique van vier vijf personen. De criminele
  staat van dienst van dit duo is indrukwekkend. Evenals onze man
  staan ze van oudsher te boek als gewelddadige figuren: altijd
  bewapend, bereid om hun wapens zonodig tegen iedereen,
  politiemensen incluis, te gebruiken, zeker in het verleden
  betrokken bij (het bedenken van) overvallen en ontvoeringen, als
  zodanig goed bekend met overvallers en autodieven aan de andere
  kant van de grens, thuis in zowel de grensoverschrijdende
  wapenhandel als de wapenhandel van Amsterdam, niet vies van het
  gebruik van vals geld en hierom bekend met de kring van
  valsemunters, ook die in de Randstad, etcetera. Geen wonder dat van
  hen – althans n van hen – wordt gezegd dat hij al eens iemand heeft
  geliquideerd, en dat hij serieus heeft overwogen om een goede
  bekende, door middel van iemands gijzeling, te bevrijden uit een
  buitenlandse gevangenis. De berichten dat zij bij tijd en wijle
  rechtstreeks en indirect, via Waalse kameraden, in contact staan
  met de Italiaanse (Siciliaanse) mafia, zijn – gelet op het
  vorenstaande – niet ongeloofwaardig, temeer niet omdat een van deze
  beide kompanen van Italiaanse origine is en altijd nauwe contacten
  heeft onderhouden met dubieuze Italiaanse kringen van over de
  Belgische grens. Hier staat tegenover dat zij ook jarenlang hebben
  gefungeerd als helers, niet alleen van gestolen auto’s, maar ook
  van kunstvoorwerpen, als het zo uitkwam, en van grotere partijen
  gestolen textiel en meubilair, met name afkomstig uit Belgi.
  Hierbij kwam het erop aan steeds weer voldoende geschikte
  bergplaatsen te arrangeren en de spullen na een tijdje zo ongemerkt
  mogelijk door te stoten naar genteresseerde bekenden,
  ogenschijnlijk volkomen oirbaar werkzaam in de desbetreffende
  branches. Dat misdadigers als zij op een gegeven moment zich ook in
  de drugshandel, en vooral de handel in synthetische drugs, zouden
  storten, lag voor de hand. Zij doen hier, volgens de berichten, met
  enkele intimi alles dat op hun niveau maar denkbaar is: kopen van
  grondstoffen in Oost-Europa, opstarten van laboratoria in binnen-
  en buitenland, verkoop van partijen pillen. Deze clique leeft in
  een soort haat-liefde verhouding met een persoon die als n van de
  zwaarste jongens in het zuiden wordt aangezien. Deze is ook wel
  actief in de grotere wapenhandel, maar het zwaartepunt van zijn
  activiteiten ligt toch in de drugshandel. Anders dan onze man liep
  hij rondom 1990 niet in de schaduw van de grote drugshandelaren in
  het westen van het land, maar deed hij zelf zaken met hen. Dit
  blijkt ook uit de analyses die van hun groepen zijn gemaakt. Niet
  alleen participeerde hij minstens n keer in een groot
  internationaal drugstransport, maar hij nam ook geregeld grote
  partijen af. Ook dealde hij niet alleen rechtstreeks met de
  Hollandse drugsgroothandelaren, maar ook wel met Marokkaanse
  drugsimporteurs. Een eigen criminele groep bouwde hij evenwel,
  voorzover bekend, niet op. Hij houdt het liever bij n of enkele
  getrouwen waarop hij blindelings kan rekenen. Op bepaalde momenten
  was hij kennelijk wl bereid om met de zoven genoemde clique samen
  te werken, maar even zovele keren ging het waarschijnlijk mis. In
  het bijzonder werd hij er keer op keer van verdacht
  gemeenschappelijke partijen drugs stilletjes te hebben laten
  verdwijnen of ze te hebben laten rippen, met de bekende
  gevolgen vandien: bedreigingen met liquidaties tot regelrechte
  bomaanslagen op zijn huis. En keer, dat wordt althans verteld,
  hebben twee van de grootste Randstedelijke drugshandelaren die zelf
  een schrikbarende reputatie te verliezen hadden, zich verwaardigd
  om hem gezamenlijk de wacht aan te zeggen. Tot nu toe heeft hij ze
  echter allemaal overleefd – letterlijk en figuurlijk.

  Een ander belangrijk contact van de regionale clique uit het
  zuiden, en dus ook van de man waar deze beschrijving in zekere zin
  om draait, is een middenstander uit een grote stad. Deze heeft zich
  in de voorbije jaren helemaal toegelegd op de handel in drugs. In
  grote lijnen komt zijn betrokkenheid hierbij waarschijnlijk neer op
  twee dingen: enerzijds de aankoop (en verdere distributie) van
  herone uit de handen van Turkse drugssmokkelaars aan beide kanten
  van de grens en anderzijds de fabricage en distributie van
  synthetische drugs, tot in Spanje en Engeland toe. Hij wordt bij
  dit laatste, naar het schijnt, geregeld geholpen door mensen die
  qualitate qua niet over een eigen vliegtuigje moeten beschikken,
  maar er wel eentje hebben ……. en dit blijkbaar inzetten voor
  grensoverschrijdende drugstransporten. Maar dit wil niet zeggen dat
  de gangmaker van
  deze tussenhandel van hetzelfde kaliber is als de man waar het
  zoven over ging. Tenslotte is er nog een andere clique in het
  zuiden waar niet alleen sommige van de hiervoor bedoelde personen
  contact mee hebben, maar ook onze man. Deze clique heeft ook wel
  eens wat willen doen in de synthetische drugs, is niet afkerig van
  heronehandel, maar is toch vooral actief in de hashhandel op
  Duitsland. De hash wordt in grote partijen – 50 tot 100, tot 1.000
  kg – opgehaald in Spanje, soms ook wel in Amsterdam, vervolgens
  door middel van koeriers in kleinere porties met geprepareerde
  auto’s naar zo’n 200 zogenaamde dropplaatsen in Duitsland gebracht,
  waar de afnemers ze tenslotte komen afhalen (om vergissingen te
  voorkomen zijn er fotoboeken van de drop-plaatsen gemaakt); een
  deel van de gemporteerde hash is overigens voor de binnenlandse
  markt bedoeld. Tot voor kort bestond dit groepje uit zo’n man of
  tien, iedereen twee broers. Het is geen groep die erg van zich doet
  spreken, maar hierom mag ze – in termen van geweld – – ook de
  koeriers – meegeteld. In wezen wordt de handel op gang gehouden
  door drie man, onder regie van nog niet worden onderschat. Toen een
  van de koeriers er met behoorlijk wat geld en een flinke portie
  hash vandoor ging, is de kerngroep volgens de beschikbare
  informatie zeer ver gegaan in haar poging om hem te laten
  liquideren. Uiteindelijk ging zijn liquidatie dus niet door. Waar
  de revenuen van de drugshandel aan worden besteed, is ook in dit
  geval niet duidelijk. Een van de organisatoren zou zijn geld
  evenwel investeren in de opbouw van een winkelketen.

  Meer cliques en sleutelfiguren omvat het hoofdnetwerk van de
  betrokkene niet. Althans, er is op centraal niveau niet veel meer
  zichtbaar dan dit webje van hoofdverbindingen. Natuurlijk figureren
  er in de stukken veel meer mensen dan waarop in het vorenstaande
  werd gezinspeeld. Maar dit zijn blijkbaar allemaal slechts
  randfiguren, bekenden van bekenden. En omdat het al niet goed
  mogelijk is om hier inhoud te geven aan de relaties met de
  hoofdfiguren, is er radicaal vanaf gezien om al die meelopers ook
  nog in beeld te brengen.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken