• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – X. NEDERLAND ALS OPERATIEGEBIED VAN JOEGOSLAVISCHE BENDES

  X. NEDERLAND ALS OPERATIEGEBIED VAN JOEGOSLAVISCHE
  BENDES

  De voorbije jaren zijn de beelden van de burgeroorlog in
  voormalig Joegoslavi alsmaar scherper op ons netvlies gebrand.
  Tezelfdertijd hebben de media veel berichten verspreid over het
  optreden van Joegoslavische criminele bendes op Nederlands
  grondgebied. En meer dan eens is gewezen op de samenhang, de
  gelijkenis zelfs, tussen wat er ginds en wat er hier gebeurt.
  Symbool voor deze verwevenheid staat de figuur van Arcan: in het
  nabije verleden pleegde hij (ook) in Nederland een hele reeks van
  ernstige delicten, ontsnapte uit de Bijlmer-bajes, in het heden is
  hij aanvoerder van een van de meest beruchte Servische milities en
  lid van het zelf geproclameerde Servische parlement in Bosni. Maar
  de parallel gaat verder. Niet alleen zijn er berichten dat althans
  een deel van de Joegoslavische bendes die Noord-West-Europa tot hun
  operatiegebied hebben gemaakt, worden aangestuurd vanuit
  Klein-Joegoslavi, of op z’n minst geregelde betrekkingen
  onderhouden met een of meer machthebbers in dit land. Wat ook
  opvalt, is dat de bendes die hier actief zijn, vaak ongemeen
  gewelddadig en soms ook zr wreedaardig opereren, zowel binnen als
  buiten hun eigen gelederen. En in dit opzicht ligt wat er in
  Nederland en in de omringende landen gebeurt, tot op zekere hoogte
  in het verlengde van wat ons dagelijks door de media wordt
  voorgeschoteld over de burgeroorlog in voormalig Joegoslavi.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken