• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – IX.5. Conclusie

  IX.5. Conclusie

  Volgens de gegevens die ons ter beschikking staan, is het zo dat
  de Russische mafia op een enkel vlak – en vooral dat van afpersing
  – zeker al wel tekenen van leven in Nederland heeft gegeven, maar
  dat de omvang van haar activiteiten voorlopig niet moet worden
  overdreven. Deze conclusie wordt niet alleen gedragen door de
  feiten en berichten die wij zelf onder ogen hebben gehad. Zij
  strookt ook volledig met de bevindingen waartoe belangrijke Duitse
  en Amerikaanse politiediensten zijn gekomen aangaande de
  verbreiding van de Russische mafia in West-Europa. Hun rapporten
  laten immers ook zien dat deze mafia zich in allerhande Amerikaanse
  en Westeuropese metropolen en grote steden heeft genesteld, behalve
  in de Nederlandse. De Fastowski-zaak toont wellicht aan dat dit aan
  het veranderen is, maar deze verandering heeft zich op dit moment
  dan toch nog niet duidelijk doorgezet. In elk geval werd nergens
  vastgesteld dat misdadigers of criminele groepen van Russische
  origine zich hebben schuldig gemaakt aan pogingen tot corrumpering
  van de Nederlandse overheid, laat staan aan de toepassing van
  intimidatie of geweld in haar richting. Dat het vorenstaande geen
  reden kan zijn om de komende tijd geen acht te slaan op de
  Russische (georganiseerde) criminaliteit in ons land, moge voor
  zichzelf spreken.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken