• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – VII.6. De huidige situatie

  VII.6. De huidige situatie

  De Nederlandse politie heeft naar verhouding veel werk gemaakt
  van de Colombiaanse drugssmokkel omdat hier zulke forse partijen
  mee gemoeid zijn. Er is vrij veel bekend over de Colombiaanse
  organisaties die op Nederlandse bodem actief zijn. Er zijn binnen
  deze groepen ook al moorden gepleegd op de manier van sicario’s
  (onder andere in Amsterdam, zoals blijkt uit ons relaas over die
  stad) en iets van hun geweldscultuur is overgewaaid naar ons land.
  Een bekende manier om achter de herkomst van drugs te komen is om
  de chemische samenstelling te onderzoeken en te bezien welke
  partijen bij elkaar horen, en dan terug te redeneren naar
  organisaties. Colombiaanse drugslords hebben het de politie
  gemakkelijk gemaakt door hun eigen merk in de partijen te ponsen en
  de drugs op karakteristieke wijze te verpakken. Op grond van die
  logo’s, een analyse van de netwerken van betrekkingen die
  ontstonden toen zij de namen en telefoonnummers die ze in
  zakboekjes aantroffen op basis van CID-informatie en
  getuigenverklaringen, was de CRI in staat om de puzzel te leggen
  door vier bekende grote organisaties die in Europa actief zijn, ook
  in Nederland te situeren. In 1990 was 78% van alle in Nederland in
  beslaggenomen cocane direct door deze Colombiaanse organisaties
  ingevoerd. De rest was voornamelijk Surinaams of Antilliaans. In
  1991 was het aandeel van de Colombianen 25%, in 1992 60%, in 1993
  35% en in 1994 78%. De handelscontacten worden in Nederland gelegd
  door een stel van enkele tientallen vertegenwoordigers van de
  kartels die in verschillende plaatsen in Nederland een kantoor
  hebben gevestigd. Er is ook marihuana aangetroffen verstopt in
  gedroogd fruit en in textiel. De aanvoerroute loopt direct vanuit
  Zuid-Amerika of via een land in West-Afrika. De contacten met het
  Nederlandse milieu lopen veelvuldig via Antillianen en daar zal hun
  (bijna) gemeenschappelijke taal wel debet aan zijn. Voor Nederland
  is de belangrijkste organisatie die van de firma A. In Colombia is
  deze firma bekend als een van de allergrootste handelshuizen en op
  het eerste gezicht werkt men hier niet clandestien. De vader en
  zijn vele zonen A bezitten steenkoolmijnen, wijngaarden en grote
  warenhuizen. De grote partij in IJmuiden was van deze organisatie
  afkomstig en aan de volmaakt professionele wijze waarop de drugs
  waren verpakt, was duidelijk dat dit door een hele grote
  onderneming moest zijn gedaan omdat daar dure en gespecialiseerde
  apparatuur voor nodig was geweest. Toen de naam van deze
  gerespecteerde firma op deze onaangename wijze in het nieuws kwam,
  heeft de grote baas voor de Colombiaanse media verklaard dat er
  helaas sprake was van een zwart schaap in de familie die op z’n
  eigen houtje van de firma misbruik had gemaakt. Onderzoek van de
  Nederlandse FIOD naar de bestemming van de winsten van de
  drugshandel in de vorm van cheques aan toonder leverde het
  onverwachte resultaat op dat de directeur van het familiebedrijf
  wel degelijk in eigen persoon de cheque had gendosseerd.

  Zijn de grote partijen eenmaal binnen Nederland gehaald, dan is
  moeilijk te volgen waar de drugs naartoe gaan. Het zijn steeds
  samengestelde partijen en daaruit blijkt dat een heleboel
  investeerders steeds weer geld bijeen leggen om het transport te
  wagen. Daar zijn Nederlandse afnemers bij (in Amsterdam,
  Rotterdam,
  Enschede, Dordrecht en andere plaatsen), maar vooral ook
  buitenlandse organisaties. Partijen worden overgegeven of
  doorverkocht aan Belgen, Fransen, Duitsers, Zwitsers, Engelsen en
  andere Europeanen. Er zijn trouwens ook Marokkaanse grootafnemers
  waargenomen. Het wereldje van de cocane-groothandelaren in
  Nederland maakt een uitgesproken internationale indruk. Er zijn
  Spanjaarden bij betrokken, Engelsen (van een van hen werd in 1992
  een automobiel aangetroffen van het merk Porsche met in de koffer
  126 baren goud ter waarde van 2,5 miljoen gulden), Italianen,
  Chilenen en anderen. De indruk bestaat dat de Colombiaanse
  connectie via Suriname (zie hoofdstuk II) vooral en in de eerste
  plaats gericht is op de binnenlandse markt in Nederland (inclusief
  alle buitenlandse toeristen) en dat de Colombianen zelf Nederland
  gebruiken als knooppunt in het internationale transport. Bij de
  logistiek van dit geheel spelen de Nederlandse Antillen en vooral
  Aruba een belangrijke rol. Hier hebben Colombianen belangrijke
  aandelen in grote hotels en casino’s en hier komen zij en hun
  afnemers in de beslotenheid van hun eigen kring bij elkaar om
  zakelijke transacties te bespreken. We hebben al gezien dat de
  opbrengsten in beginsel terugvloeien naar Colombia. In dat proces
  speelt een aantal Nederlandse wisselkantoren evenwel een vitale
  rol. Voorheen was dat het bedrijf Thomas Cook, maar dat is op
  aandrang van de FIOD en na de inwerkingtreding van het Meldpunt
  Ongebruikelijke Transacties op zijn schreden teruggekeerd. Ook
  Isralische geldwisselaars hebben in Amsterdam een dergelijke rol
  gespeeld. Een bedrijf dat gevestigd is in De Bilt en dat regelmatig
  zakelijke contacten onderhoudt met bedrijven in het Carabische
  gebied, is in dit opzicht nog steeds belangrijk. Thans is het zaak
  om de meldplicht voor ongebruikelijke transacties te ontlopen. Im-
  en exportbedrijven lenen zich beter voor het witwassen en
  wegsluizen van drugsgelden dan banken en wisselkantoren.

  Een episode die bij de bespreking van de betrokkenheid van Aruba
  bij de Colombiaanse kartels niet mag ontbreken heeft zich in 1993
  afgespeeld in Amerika en Amsterdam. De Amsterdamse criminele
  inlichtingendienst werd in dat jaar direct betrokken bij een
  overigens op het allerlaatst afgeblazen operatie om de belangrijke
  Arubaanse zakenman en ex-minister B, die (althans bij de
  Amerikanen) te boek stond als een van de belangrijkste witwassers
  ter wereld, te pakken te krijgen. De Nederlandse meesteroplichter
  Ari Olivier trad in een door de Amerikaanse douane (US Customs
  Service
  ) geleide actie op als een soort
  pseudo-zakenpartner.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken