• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – VII.5. Colombianen in Nederland en hun criminaliteit

  VII.5. Colombianen in Nederland en hun criminaliteit

  Volgens opgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek hadden
  zich in 1994 2.049 personen legaal gevestigd op Nederlands
  grondgebied met een Colombiaans nationaliteit en nog eens 6.864
  Colombiaanse mensen beschikten daarnaast ook nog over de
  Nederlandse nationaliteit. Hun aantal neemt gestaag toe: in 1991
  waren dat nog slechts 1.610 mensen met enkel de Colombiaanse en
  5.605 mensen met een dubbele nationaliteit. Wie dit precies zijn is
  niet bekend. Colombianen behoren niet tot de doelgroepen van het
  Nederlandse minderhedenbeleid en, net zoals bij andere
  Latino-bevolkingen, is er geen onderzoek naar hen gedaan. En ding
  is wel heel duidelijk: ongeveer twee derde bestaat uit vrouwen. Is
  hier ook sprake, zoals in Engeland, van Colombiaanse hulpen in de
  huishouding? Het is wel waarschijnlijk dat er zich enkele politieke
  vluchtelingen onder bevinden die in de jaren zeventig zijn
  gearriveerd, maar veel kunnen dit er niet zijn. Wel volstrekt
  duidelijk is het grote aantal prostitues onder deze vrouwen. Zij
  hebben niet zelden eerst gewerkt in het beroemde prostitutiekamp
  Campo Allegre op Curaao en van daaruit hebben zij, net zoals
  prostitues uit de Dominicaanse Republiek en ook uit de Nederlandse
  Antillen zelf, de oversteek gemaakt. Dat zovele van hen een dubbele
  nationaliteit bezitten, kan betekenen dat een aantal van hen met
  Hollandse mannen (ex-klanten?) is gehuwd. Er bevinden zich ook
  nogal wat zusters onder en dat duidt op kettingmigratie. De trek
  van Colombiaanse prostitues naar Nederland is al meer dan 15 jaar
  oud en gaat vooraf aan de import van drugs. Verder leeft in
  Nederland een onbekend aantal illegale Colubianen. Wie met de
  plaatselijke politie daarover praat, krijgt gemakkelijk de indruk
  dat eigenlijk alle Colombianen in Nederland – en dat geldt zeker
  het aantal illegale Colombianen wier aantal wij per definitie niet
  kennen – wel op de een of andere manier zijn verbonden met de
  handel in drugs. Maar het gezichtspunt van de politie is
  noodzakelijkerwijs selectief en Colombianen buiten het criminele
  circuit komen niet in hun vizier. De Argentijnse criminoloog Damian
  Zaitch is met een etnografisch onderzoek naar deze gemeenschap
  begonnen. Hij treft in Amsterdam en Rotterdam een rijk
  verenigingsleven aan dat op zichzelf helemaal niet met de wereld
  van de drugs hoeft te zijn verbonden. Er zijn politieke clubs,
  culturele verenigingen, migranten-zelfhulporganisaties en
  feministische groeperingen. Hij stuit eveneens op kerkelijke
  organisaties die taalcursussen geven. Maar hij ontwaart ook een
  uitgebreid horeca-circuit, een aantal (vecht-)sportscholen waar
  Colombianen veel komen en dansgelegenheden waar de connectie met de
  cocanehandel wel bestaat. Zaitch verwondert zich over de open en
  ontspannen manier waarop onder Colombianen in Nederland met cocane
  wordt omgegaan. Op grond van wat wij daar in het bijzonder in
  Amsterdam over aantreffen en waarvan verslag is gedaan in het
  Amsterdamse rapport in deze serie, lijkt de uitspraak te verdedigen
  dat een aanmerkelijk deel van de kleine Colombiaanse gemeenschap op
  de een of andere manier wel degelijk een rol speelt bij de import
  en de distributie van drugs.

  De eerste maal dat Colombianen op Nederlandse bodem in flagrante
  delicto met cocane werden aangetroffen is aan het einde van de
  jaren tachtig op Schiphol. Politie en justitie wisten niet goed wat
  zij ermee aan moesten. Tegenwoordig wordt een gestage stroom
  mula’s gepakt met n of enkele kilo’s en het is duidelijk dat
  ze hebben gesmokkeld om zich aan een treurig bestaan in Colombia te
  ontworstelen. Janine Janssen (1994) schreef een etnografische
  studie over deze vrouwen in Nederlandse detentie. De vraag of ze
  wisten wat ze deden en of zij in vrijheid handelden, was minder
  relevant als hun vrijheid om niet in te gaan op een verleidelijk
  aanbod van een smokkelorganisatie neerkwam op een uitzichtloos
  bestaan. Ofschoon de Officier van Justitie en de rechter in ons
  strafrechtssysteem in hun eis en vonnis rekening behoren te houden
  met de persoonlijke omstandigheden waarin de verdachten zich
  bevinden, passen zij in feite het uniforme tarief toe van een jaar
  gevangenisstraf per kilo. Na afloop van de staf worden ze uitgezet
  (om overigens in enkele gevallen toch weer met nieuwe verstopte
  kilo’s terug te komen). Een gedeeltelijk oplossing is gevonden door
  voor Colombianen een visumplicht in te stellen. Geheel
  overeenkomstig de criminologische theorie van het
  verplaatsingseffect, krijgt vanaf dat ogenblik het vliegveld van
  Frankfurt (Duitsland eist geen visum) met Colombiaanse
  drugskoeriers te maken. Gemeten naar de kwantiteit is de smokkel
  per zeecontainers in grote schepen die op Zuidamerikaanse havens
  varen, van veel en veel groter gewicht. Hier komt Nederland
  prominent in beeld met de grootste haven ter wereld. Op 28 februari
  1990 ving de Haarlemse politie in een loods in IJmuiden een partij
  diepgevroren passievruchtsap met daarin verborgen niet minder dan
  2658 kilo cocane. Op dat ogenblik was dit verreweg de grootste
  drugsvangst in Europa en nu werd duidelijk dat de Colombiaanse
  kartels hun smokkelrepertoire met zulk bulk-vervoer hadden
  uitgebreid. Het bracht de justitie in verwarring, want hoe moet je
  bij meer dan tweeneenhalve ton nog de n-jaar-per-kilo-regel aan
  straf toepassen? Er werden voor Nederlandse begrippen uitzonderlijk
  hoge straffen uitgedeeld (tot 15 jaar) en de officier van justitie
  richtte zich over de hoofden van de verdachten heen tot het volk om
  aan de hand van
  een zware eis duidelijk te maken dat dit niet door de beugel kon.
  Een Nederlandse vrouw die met haar kleine onderneming in dit drama
  een centrale rol speelde, vertelde aan Bovenkerk hoe zij daarin
  terecht was gekomen (Bovenkerk, 1995a). Vertegenwoordigers van een
  organisatie uit Cali hebben jarenlang in Nederland gezocht naar de
  goede contacten. Ze zochten naar firma’s die boomstekjes op en neer
  voeren tussen Nederland en Zuid-Amerika, een fabriekje dat
  schoenpoetsmachines vervaardigde en een handel in zaad. Om
  aansluiting te vinden bij het Nederlandse milieu hadden ze een
  Haarlemse kick-boks-school verzocht op hun kosten in Colombia
  demonstraties te geven. Het contact dat de Colombianen eraan over
  hadden gehouden, was in crimineel opzicht van het derde garnituur.
  Toen achteraf werd gereconstrueerd wat er allemaal fout was gegaan,
  kon men zich met recht afvragen hoe het nog zo lang had kunnen
  duren voordat de politie lucht kreeg van deze zending. Met dit
  transport was in ieder geval een nieuw tijdperk ingegaan. Wat de
  Colombiaanse gedetineerden vervolgens presteerden, namelijk door
  uit de gevangenis te breken, betekende in Nederland niets minder
  dan een nieuwe stap op het pad van de georganiseerde misdaad. Dat
  brengt ons op het intrigerende verschijnsel van de spectaculaire
  ontsnappingen uit penitentiaire inrichtingen die vooral in 1993
  veel aandacht hebben getrokken. Hadden de Colombianen of anderen
  zoiets als een professionele ontsnappingsorganisatie opgezet? In
  het begin van 1994 is een aparte dienst opgericht: de Gedetineerden
  Recherche Informatie Dienst en uit het uitblijven van grote
  ontsnappingsacties die succes hadden, mag men de conclusie trekken
  dat de getroffen voorzorgsmaatregelen werken. Uit een analyse van
  de aantijgingen jegens 28 platte bewaarders (maar pas op! in de
  gevangenis worden veel geruchten verspreid) kon deze dienst niet
  opmaken dat er echte gespecialiseerde organisaties bestonden. De
  ontsnappingen van de Colombiaanse gedetineerden waar het hier om
  gaat – in de jaren 1990 tot 1992 – zijn door de CRI geanalyseerd.
  Er was veel geld aan te pas gekomen, zoveel was wel duidelijk. Er
  waren figuren uit de Antilliaanse onderwereld betrokken en
  tenminste n omgekochte bewaarder had in het complot gezeten. Het
  geheel maakte echter toch eerder de indruk te zijn uitgevoerd door
  een toevallig bijeengeraapt gezelschap dan door een professioneel
  ontsnappingsbureau.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken