• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – VII.4. De Colombiaanse cocanehandel in Europa

  VII.4. De Colombiaanse cocanehandel in Europa

  In het midden van de jaren tachtig breidden de kartels hun
  afzetmarkt uit naar Europa. Twee grote bazen: Luis Ochoa en
  Gilberto Rodriguez Orejuela woonden in die tijd in Spanje, omdat
  zij uit Colombia waren uitgeweken nadat er een minister was
  vermoord en de jacht op de hele narco-mafia was geopend. Zoals
  steeds volgen de drugshandelaren de routes naar Europa die
  historisch en cultureel voor de hand liggen. Het vliegverkeer
  tussen Madrid en Zuid-Amerika is bovendien intensief. Zoals
  Surinamers en Antillianen cocane naar Nederland smokkelen, zo
  zochten de Zuidamerikanen hun bruggehoofd in Europa in Spanje. In
  1985 werden beide heren door de Spaanse autoriteiten gearresteerd
  en teruggestuurd naar Colombia, waar ze overigens al snel op vrije
  voeten werden gesteld. De korte geschiedenis van de kartels zit al
  vol mythologie. Uit wraak op de Spaanse overheid zouden ze toen
  hebben besloten Europa met hun handelswaar te vergiftigen. Een meer
  materialistische verklaring die neerkomt op het verlangen de markt
  te vergroten op het moment dat de markt van Amerika was verzadigd,
  klinkt aannemelijker. Er vormde zich een kleine kolonie van
  landgenoten in Spanje. Onze Nederlandse Bettien M. kwam in Marbella
  met Colombiaans jongemannen in contact die het expliciete doel
  hadden om zich als drugshandelaar in Europa op te bouwen. Hun
  eerste en voornaamste taak was het vinden van de juiste contacten
  in Spanje. Wij hebben de indruk dat zij, na zich enigermate te
  hebben geconsolideerd, niet in de eerste plaats naar Noord-Europa
  zijn doorgetrokken, maar naar Itali. Dit land heeft met zijn mafia
  de reputatie dat er contacten zijn en Colombianen en Italianen
  schijnen elkaar in de omgang goed te liggen. Precies dezelfde
  relatie tussen handelaren van deze twee nationaliteiten komen we
  vanaf het einde van de jaren tachtig tegen in Nederland.

  Het vervoer van de cocane van Colombia naar Europa leverde een
  nieuw probleem op. De kleine vliegtuigjes die Colombiaans piloten
  gebruikten om, met n tussenstop, het vasteland van de Verenigde
  Staten te halen, kwamen niet tot in Europa. Er is wel geprobeerd om
  grote partijen goed verpakte en waterdicht gemaakte drugs uit oude
  passagiersvliegtuigen te droppen voor de kust van het Oosten van
  Engeland in de buurt van booreilanden, vanwaar het per helikopter
  naar het vasteland zou worden gebracht, maar die poging was van
  korte duur. Aanvankelijk leverde het minder risico’s op drugs in
  kleine hoeveelheden te verstoppen in brieven en postpakketjes en
  die naar een adres in Europa te sturen. Deze methode wordt nog
  steeds gebruikt, ook met bestemming Nederland, maar het nadeel is
  dat de recherche nu meer alert is en dat de doorgekomen
  hoeveelheden klein zijn. Voorts werden kilo’s meegenomen door
  kamelen of muilezels, over het algemeen arme mensen die zo een
  grote slag wilden slaan en die er onverdacht uitzagen. De fantasie
  van de smokkelaars is schier onbegrensd: er zijn nonnen met coke
  onder hun pij aangetroffen, gehandicapten met coke in hun houten
  been. Hoe groot het aantal mensen precies is dat zo de oversteek
  maakt, is niet bekend en de kans dat zij worden gepakt is dus niet
  te berekenen. We weten echter wel dat volgens het bureau van de
  Colombiaanse justitie dat gaat over internationale aangelegenheden,
  in 1994 niet minder dan 11.633 Colombianen in het buitenland in de
  gevangenis zaten! Veruit het grootste deel zit in de Verenigde
  Staten: 9.303. Dit is voor drugshandelaars nog steeds de eerste
  markt en hun grote aantal wordt ook veroorzaakt door de lange
  straffen die daar worden opgelegd. In Europa zijn het er 2.255 en
  daarvan bevinden zich, zoals te verwachten, de meesten in Spanje
  (971) en kleinere aantallen in Duitsland (374), Itali (356) en
  Frankrijk (202). 90% van deze gedetineerden zijn opgepakt als
  koeriers. In Nederland was in dat jaar het aantal gedetineerde
  Colombianen niet groter dan 68. Dit is echter geen indicatie voor
  een relatieve onbelangrijkheid van Nederland in dit drugsverkeer.
  Hier toont zich alleen het omgekeerde van wat gebeurt in de
  Verenigde Staten: de straffen zijn naar verhouding kort. Al spoedig
  gingen de ingenieurs van de Colombiaans kartelorganisaties ertoe
  over om veel grotere partijen ineens de oceaan over te sturen door
  ze mee te geven met de zeevracht in de legale handelsstroom. In
  Spanje werden de eerste grote vangsten gedaan, de cocane zat
  verstopt in kokosnoten, in industrieel vervaardigde kerststalletjes
  en het was gempregneerd in Peruaanse tapijten. In Spanje werd in
  1985.303 kilo in beslag genomen, in 1986.669 kilo, in 1987.1130
  kilo en in 1988.3460 kilo coke. De grote attractie voor de
  Colombiaanse kartels is de kiloprijs die dan nog heel hoog is, wel
  drie of vier
  maal zo hoog als het volgedumpte Amerika. Aan het einde van de
  jaren tachtig worden ook in andere landen belangrijke vangsten
  gedaan. Naar aanleiding van een vondst van 40 kilogram in Terressa
  bij Barcelona wordt, door de hoofdverdachte te volgen, voor het
  eerst in Nederland een flinke partij aangetroffen: 130 kilo in
  Eindhoven.

  In de hoofdstukken hiervoor die gingen over Surinamers, Turken
  en Marokkanen hebben we aandacht geschonken aan de geschiedenis en
  de sociale opbouw van hun immigrantengemeenschappen omdat in hun
  kring de infrastructuur bestaat voor distributie en omdat deze
  bevolkingen de mensen leverden die zich met de handel in drugs
  bezighouden. Operaties van transnationale criminele organisaties
  van het type mafia waren hier niet aan de orde, want die bestaan in
  de landen van herkomst helemaal niet of hun internationale
  bedrijvigheid is van recente datum. De kartels vormen wel zo’n
  organisatie en het is dus de vraag in hoeverre de Colombiaanse
  emigrantengemeenschappen in Nederland ook een rol in de drugshandel
  vervullen. In de Verenigde Staten was die rol duidelijk
  aantoonbaar, maar hoe zit het in Europa? Pearse (1990), die de
  Colombiaans bevolkingsgroep in het Verenigd Koninkrijk beschrijft,
  stelt deze vraag expliciet aan de orde. Al voordat Colombiaanse
  drugshandelaren in Europa actief waren, leefden en werkten in
  Engeland, meestal in Londen en omgeving, niet minder dan 25.000
  Colombianen. Er was duidelijk sprake van een overschot aan vrouwen
  en dat kwam omdat zij werkten als hulp in de huishouding. Eertijds
  vormden zij een onopgemerkte groep, maar vanaf de eerste
  onderscheppingen van drugs bij Colombiaanse passagiers op Britse
  vliegvelden zijn zij in een kwaad daglicht komen te staan. Pearce
  interviewde een aantal van deze vrouwen en hun verhaal gaat over de
  uitbuiting van werksters en au pairs, maar helemaal niet over het
  lot van drugskoeriers. Zeker, ook die zullen er wel onder
  voorkomen, maar van de Colombiaans gemeenschap in Engeland kan men
  volgens haar toch niet zeggen dat deze is overgegaan op de
  cocane-handel. Er is dus voorzichtigheid geboden als wij verderop
  uitspraken doen over Colombianen in Nederland.

  Intussen hebben de Colombianen zich in Europa voorzien van een
  aanzienlijke handelsbasis. Er zijn grote en kleinere partijen
  cocane (en trouwens ook marihuana) onderschept in Engeland,
  Duitsland, Belgi, Itali (de grootste vangst die tot nu toe in 1994
  werd gedaan in Livorno bedraagt meer dan 5.000 kilo!), Zwitserland,
  Denemarken en natuurlijk Nederland. In het meest recente
  verslagjaar 1994 is in heel West-Europa 18 ton cocane onderschept.
  Volgens opgave van het ICPO (International Criminal Police
  Organization) was Itali goed voor 6,6 ton, Spanje voor 3,8 ton, in
  het Verenigd Koninkrijk liep de douane aan tegen 2,7 ton, in
  Frankrijk tegen 2,2 ton, in Portugal bedroeg de jaarvangst 1,6 ton,
  die in Duitsland was 0,7 ton groot en in Polen werd 0,5 ton
  onderschept. De werkwijze van de Colombiaanse exporteurs is nogal
  grof en verraadt niet dat zij in staat zijn om hele lijnen te
  openen via welke de drugs zonder risico kan worden gemporteerd. De
  plomo o plata-tactiek werkt vooralsnog in West-Europa niet erg. Af
  en toe is een handelsfirma, een douanier of een politieman plat
  maar de Colombianen hebben geen kans gezien een onaantastbare
  logistieke structuur op te zetten. Een Amsterdamse rechercheur die
  de Colombiaanse drugshandelaren in Europa kent als geen ander,
  heeft uit hun eigen mond wel eens begrepen dat ze hevig
  teleurgesteld zijn geweest en ook niet goed konden begrijpen dat in
  Europa voor geld niet alles te koop was. Hun logge tactiek van
  verzenden bestaat er nu uit om zeer grote partijen onder te brengen
  bij legale vrachten en deze zo te verstoppen dat ze doorkomen
  zonder door de controleurs te worden opgemerkt. In het verstoppen
  zelf zijn ze overigens razend knap. In het algemeen kunnen wij
  trouwens zeggen dat de kartelorganisaties de aanvoer per schip
  uitstekend beheersen tot aan de eerste confrontatie met de
  autoriteiten in de havens van aankomst. Op grond van de analyses
  van drugsvangsten, getuigenverklaringen, informatie van de
  Colombiaanse politie en uitspraken van spijtoptanten in Colombia en
  Europa (vooral Duitsland) schat de CRI thans dat in heel Europa 12
  Colombiaanse organisaties (de meeste uit Cali) werkzaam zijn.
  Bedrijven van goede naam en faam die reeds jarenlang reguliere
  handelsbetrekkingen onderhouden met havens in Zuid-Amerika zijn
  voor deze organisaties goud waard, want die zullen niet worden
  gecontroleerd. Het is de kunst om uit te vinden welke bedrijven
  zich voor een aanmerkelijke bijverdienste lenen en welke in
  zodanige financile moeilijkheden verkeren dat hun een aanbod kan
  worden gedaan dat ze niet kunnen weigeren. Er zijn geen
  aanwijzingen dat zij in West-Europa over dergelijke
  intelligence beschikken buiten de informatie om die zij
  verkrijgen van de lokale onderwereld. Beheersen doen zij de zaak
  echter allerminst en of partijen doorkomen is nog steeds
  grotendeels een kwestie van geluk. Volgens Bettien M. (Bovenkerk
  (b), 1995: 181 e.v.) zat er niet veel anders op dan bij iedere
  zending te offeren aan de goden uit hun pantheon van de
  Santara-godsdienst.

  Sinds de val van het IJzeren Gordijn doen zich evenwel nieuwe
  mogelijkheden voor. Alleen in Itali was het corrumperen van
  overheidsdienaren tot op zekere hoogte wel gelukt en de operatie
  Green Ice had in 1992 aan het licht had gebracht dat de
  Colombiaans kartels dit land wilden gebruiken als voorraadschuur
  voor Europa. Het gezelschap dat bij deze actie werd opgepakt stond
  echter op het punt om, na een korte onderbreking in Nederland, door
  te reizen naar Oost-Europa om daar nieuwe mogelijkheden te
  exploreren. Daar heerst een bureaucratie die zo arm is en na de val
  van het communisme wellicht ook zo cynisch, dat er wel vruchtbare
  contacten gelegd kunnen worden. Als de drugs binnen kunnen komen
  via Bulgarije of Roemeni, kunnen deze vanaf daar naar de rijke
  consumentenmarkt in West-Europa worden doorgevoerd en de markten
  van
  Oost-Europa zelf zijn in opkomst. Op dit ogenblik is het beeld dat
  Colombiaanse werkelijke of zogenaamde studenten vooruit reizen om
  steunpunten te verzorgen. De handelaren komen in tweede instantie
  en openen import- en exportfirma’s. In hoeverre deze nieuwe
  avonturen nu al succes hebben, is ons niet bekend.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken