• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – 5.4. Tot besluit

  5.4. Tot besluit

  Tot besluit kan in de eerste plaats worden gesteld dat er in de
  regio Midden- en West-Brabant meer autochtone criminele groepen,
  groepjes en individuen actief zijn dan in Groningen (Rotterdam
  wordt om de reden, eerder vermeld in de tekst, hier even buiten
  beschouwing gelaten). Zeker wanneer deze indruk, bij nader
  onderzoek, juist zou blijken te zijn, roept deze vaststelling de
  vraag op naar de achtergronden en oorzaken van dit verschil. In
  aansluiting op deze kwantitatief georinteerde vergelijking tussen
  beide gebieden kan voorzichtig een kwalitatief georinteerde
  vergelijking worden gemaakt. Die leidt onmiskenbaar tot de
  vaststelling dat in Groningen eigenlijk geen criminele groepen of
  criminele figuren opereren die een belangrijke rol spelen in
  (interprovinciale) bovenlokale netwerken, of die aansluiting hebben
  bij de top van de georganiseerde criminaliteit in Nederland. In
  Middenen West-Brabant zijn die er duidelijk wel. De Rotterdamse
  zaken vormen een geval apart, maar er valt – ook in vergelijking
  met de zaken uit de beide andere regio’s – toch wel iets over te
  zeggen. Ten eerste dat men in de Rotterdamse regio groepen
  beroepsmisdadigers aantreft die qua werkwijzen in de twee andere
  regio’s blijkbaar niet voorkomen. Ten tweede zijn in het
  Rotterdamse, in de drugshandel, enkele groepen actief zijn die niet
  alleen tot de regionale bovenlaag van de georganiseerde
  criminaliteit moeten worden gerekend, maar die ook kunnen worden
  gekoppeld aan de landelijke (sub)top van de georganiseerde
  criminaliteit. Waar men in Rotterdam de georganiseerde
  criminaliteit dus van top tot basis aantreft, daar is dat in
  Midden- en West-Brabant al veel minder het geval, en in Groningen
  eigenlijk helemaal niet.

  Dat deze conclusie verregaande consequenties heeft voor
  bijvoorbeeld de prioriteitstelling in het beleid tegen
  georganiseerde criminaliteit mag duidelijk zijn.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken