• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – 5.3. De situatie in Groningen

  5.3. De situatie in Groningen

  In termen van (georganiseerde) criminaliteit vertoont de regio
  een breed scala aan activiteiten. Vanuit Groningen werden 36
  rapportages opgestuurd. Hiervan moeten er in dit rapport 21 buiten
  beschouwing blijven, met name omdat zij betrekking hebben op zaken
  waarin uitsluitend of hoofdzakelijk buitenlandse en/of allochtone
  misdadigers danwel criminele groepen figureren. Niettemin zou het
  in een ander verband heel zinvol kunnen zijn om deze 21 zaken eens
  verder uit te spitten in het licht van de vraag: waarom allemaal in
  Groningen? Het gaat hier om betrekkelijk grote Turkse
  drugshandelaren, Poolse autodieven, Nigeriaanse oplichters,
  Italiaanse overvallers, Chinese afpersers, Joegoslavische
  vrouwenhandelaren ….: you name it, we have it! Een deel
  van de betrokken zaken is natuurlijk wel verwerkt in n of meer van
  de andere rapporten die door de onderzoeksgroep-Fijnaut voor de
  Enqutecommissie zijn geschreven. De vijftien overblijvende andere
  zaken geven nog een tamelijk gevarieerd beeld van wat er min of
  meer aan de basis van de georganiseerde criminaliteit in het
  Groningse stuk van Nederland heeft gespeeld in de voorbije jaren.
  Deze zaken zijn in te delen in vier groepen.

  Ten eerste zijn er twee zaken die betrekking hebben op twee vrij
  ongeorganiseerde groepen dieven (inbrekers, insluipers, autodieven)
  die regionaal opereren, en op kleine schaal ook nog wel andere
  criminele activiteiten ontplooien, speciaal drugshandel en
  wapenhandel. Beide groepen zijn nogal gewelddadig. In de tweede
  plaats is er sprake van een viertal groepen die zich enigermate
  hebben toegelegd op het plegen van n bepaalde vorm van misdaad.
  Twee van deze groepjes bestaan uit vakbekwame inbrekers. Het derde
  groepje heeft zich schuldig gemaakt aan enkele overvallen. En in
  het vierde geval gaat het om een netwerk van autodieven. Van
  hooggekwalificeerde beroepsmisdadigers zoals die in het Rotterdamse
  gedijen, is in dit deel van Nederland geen sprake.
  Hoewel het – ten derde – opvalt dat er bij de zaken die zijn
  aangemeld, vier zaken zitten die betrekking hebben op vrij
  ingenieuze vormen van verduistering en oplichting, zelfs op
  internationale schaal. Gelet op de achtergronden van de daders,
  zijn dit wel zaken die niet vallen onder de definitie van
  georganiseerde criminaliteit die in het onderhavige onderzoek wordt
  gehanteerd. We hebben hier, zo te zien, bovenal te maken met
  bedreven fraudeurs.

  In de vierde en laatste plaats springt het in het oog dat er
  sinds 1990 geen drugsgroothandelaren of drugsgroothandelsgroepen
  actief zijn geweest, althans zijn aangepakt. Typisch voor Groningen
  is daarentegen de vrij grote variteit aan personen, cliques,
  wellicht groepen, die op de n of andere manier in het transport van
  drugs zitten. De ene haalt uit Marokko hash voor Marokkaanse
  groepen in het Westen van het land. De andere construeert een soort
  van geheim wapen aan de onderkant van zijn schip om drugs naar
  Engeland te kunnen vervoeren. De derde arrangeert in samenspraak
  met (in opdracht van?) Colombianen een hele stoet van koeriers om
  cocane uit Zuid-Amerika naar hier te krijgen. En de twee laatsten
  doen – op hetzelfde niveau: dat van het transport weer wat
  anders.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken