• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – 5.2. De situatie in Rotterdam

  5.2. De situatie in Rotterdam

  Vanuit de regio Rotterdam-Rijnmond bereikten ons in totaal 38
  rapportages. Gelet op de aard, omvang en ontwikkeling van de
  criminaliteit in de Rotterdamse regio in het algemeen, ligt het
  voor de hand dat de zaken die in deze rapportages aan de orde zijn,
  gemiddeld een zwaarder kaliber hebben dan de zaken die door de
  regio Midden- en West-Brabant zijn aangeleverd. Wanneer men dan op
  de Rotterdamse zaken dezelfde selectiecriteria toepast als die
  hiervoor voor de Midden- en West-Brabantse zaken zijn gehanteerd,
  dan blijven er maar tien van de 38 zaken over die in dit rapport
  thuishoren.

  Welke zaken vallen er dan zoal af? Om te beginnen diverse zaken
  in de sfeer van de drugsgroothandel, waar vrijwel uitsluitend
  Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen, Israli’s en Pakistani
  bij betrokken zijn. Ten tweede zaken die betrekking hebben op
  Antilliaanse overvallers, Surinaamse autodieven en Surinaamse
  vrouwenhandelaren, en Belgische en Joegoslavische
  vrouwenhandelaren. Ten derde Chinese criminele groepen die van
  alles en nog wat doen, en een groep buitenlandse zigeuners. En ten
  vierde dan nog twee zaken die spelen in de sfeer van de
  afvalverwerking en, gezien de modi operandi, moeten worden
  gerangschikt onder het kopje ernstige organisatiecriminaliteit.
  Voor een heel groot deel gaat het hier dus om allemaal belangrijke
  zaken, maar niet voor dit rapport. Diverse van deze zaken zijn
  overigens wl meegenomen in andere rapporten die in het kader van
  dit onderzoeksproject zijn vervaardigd. Welke zaken blijven er dan
  nog over? Ze kunnen worden ingedeeld in drie categorin. De eerste
  categorie omvat de groepen beroepsmisdadigers die zich hebben
  gespecialiseerd in de ene of de andere tak van ernstige
  criminaliteit. Het gaat hier om vier groepen. De eerste groep,
  geleid door een uiterst gewiekst man, is gespecialiseerd in
  container-diefstallen. Hij beschikt met zijn mensen over
  voortreffelijke contacten (informanten) – portiers, loodsbazen en
  dergelijke – in de haven, weet aan wat voor goederen zoal behoefte
  bestaat in het achterland (meubelen, melkpoeder, nikkel), huurt op
  het geschikte moment ver buiten Rotterdam trekkers en laat ervaren
  chauffeurs hiermee de gewenste containers naar zijn schuilplaatsen
  rijden. De tweede groep is eigenlijk geen groep, maar een man die
  zich helemaal heeft toegelegd op het plegen van overvallen en die,
  samen met een soort van vaste maat, per project in het milieu de
  mensen uitzoekt die beschikken over de vaardigheden die in dt
  project van node zijn. De derde groep is eigenlijk niet goed te
  identificeren, maar is een clubje specialisten dat in staat is om
  gewone speelautomaten op een perfecte manier om te bouwen tot meer
  lucratieve, maar verboden automaten. En de vierde groep, die
  beschikt over transportbedrijven, tracht zich tesamen met haar
  Italiaanse partners te bekwamen in het bedrijven van Europese
  Unie-fraude. Waar ze vooral rijk van denkt te worden is de fraude
  waarbij bepaalde goederen die zogezegd zijn gexporteerd (textiel of
  fruit bijvoorbeeld), in feite worden gedumpt op de Europese markt;
  het geld dat deze fraude oplevert, bestaat uit de exportrestituties
  die (ten onrechte) worden uitgekeerd, en uit de
  prijzen die zijn gemaakt voor de gedumpte goederen. In
  tegenstelling tot de eerste drie groepen verdient deze groep ook
  nog wat bij in de drugshandel, vooral door het verzorgen van
  hashtransporten uit Marokko. De tweede categorie van zaken (vijf)
  heeft betrekking op de drugshandel maar de schaal en de manier
  waarop deze handel door de ene groep wordt bedreven, verschillen
  nogal van die van de andere groep binnen deze categorie. Ruwweg
  gesproken, bevindt zich aan het ene einde van het spectrum een
  groepje transportondernemers dat, om uit de financile problemen te
  geraken, drugstransporten voor derden, echte groothandelaren,
  verricht. Aan het andere einde is een groep gesitueerd van zo’n man
  of 30 die, in het bezit van de nodige infrastructuur en van de
  nodige internationale contacten, zit in de im- en export van hash
  (vooral uit Marokko, naar Nederland, Canada en Engeland) en
  betrokken is bij de produktie en distributie van synthetische
  drugs. Tussen deze extremen in treft men dan groepen aan die op
  kleinere en grotere schaal, alleen of in samenwerking met anderen,
  in de internationale drugshandel actief zijn. Hoe zelfstandiger en
  grootschaliger de groepen worden, des te gewelddadiger ze trouwens
  optreden, vooral ook tegen eigen mensen die in de weg lopen of die
  worden verdacht van contacten met de politie. In hun omgeving
  hebben zich diverse onopgeloste moorden afgespeeld, waarvan
  insiders denken dat ze gewoon als liquidaties moeten worden
  beschouwd.

  En van de laatstbedoelde groepen beperkt zich overigens niet tot
  de drugshandel. In elk geval haar voorman had op bepaalde momenten
  bemoeienis met heel andere criminele activiteiten, zoals de
  diefstal en heling van consumptiegoederen en de uitgifte van vals
  geld.

  De brede spreiding van activiteiten is ook precies wat de
  laatste groep – die op haar eentje de derde categorie vormt –
  typeert. Zij wordt centraal geleid door ongeveer drie man, kan
  rekenen op zo’n tien vaste mededaders, bezit een wirwar van
  buitenlandse en binnenlandse ondernemingen, en heeft directe
  contacten met enkele van de toppers in de internationale
  drugshandel, n van de misdaadsectoren waarin deze groep actief is.
  Zij pleegt echter ook overvallen en speciaal ripdeals, doet
  in vuurwapens, handelt in aparte grondstoffen en bedrijft
  grootschalige fraudes. Wat als een rode draad door deze mengelmoes
  van activiteiten heen loopt, is de bereidheid om grof geweld te
  gebruiken, dit keer niet alleen tegen gewezen medestanders en
  tegenstanders, maar ook tegen de overheid. Haar leden gaan liever
  een vuurgevecht met de politie aan dan dat ze zich rustig laten
  aanhouden. En als n van hen onverhoopt toch vast komt te zitten,
  zullen de anderen er alles aan doen om hem te bevrijden.

  Het spreekt welhaast voor zichzelf dat al deze Rotterdamse zaken
  niet de basis van de georganiseerde criminaliteit weerspiegelen
  zoals die in dit rapport wordt bedoeld. Bijna al de groepen die
  hiervoor de revue zijn gepasseerd, zitten op het niveau van de
  bovenlokale netwerken, enkele kunnen worden gerekend tot de
  onderste lagen van de top van de georganiseerde criminaliteit in
  Nederland. Het zou meer dan de moeite waard zijn om te onderzoeken
  waar de onderhavige groepen in die netwerken en in die lagen
  zitten, speciaal op de lijn tussen de Randstad en Noord-Brabant. En
  van de doeleinden van het gewezen Randstad-project was juist om de
  verwevenheid tussen de Hollandse groepen in dit gebied zichtbaar te
  maken.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken