• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – 5.1. De situatie in Midden- en West-Brabant

  5.1. De situatie in Midden- en West-Brabant

  Vanuit de regio Midden- en West-Brabant bereikten ons 69
  rapportages. Een klein deel van deze rapportages moest terzijde
  worden gelegd, deels omdat zij betrekking hebben op uitingsvormen
  van zeer persoonlijk getinte (seksuele) delinquentie, deels omdat
  zij uitsluitend handelen over hele concrete gevallen van
  organisatiecriminaliteit, en deels omdat zij gaan over misdaden die
  uitsluitend door buitenlandse en/of allochtone personen waren
  begaan. Dat zodoende een paar interessante zaken buiten beschouwing
  blijven, bijvoorbeeld die (twee zaken) van Turkse mannen die met
  veel geweld en dreiging protectie wilden opdringen aan
  (Nederlandse) horeca-ondernemingen, valt te betreuren, maar moet
  worden geaccepteerd terwille van de complementariteit van de
  onderzoeksrapporten in dit project. Het gebruik van het woord
  uitsluitend in de voorlaatste zin geeft overigens al aan dat die
  criminele groepen, waarvan de meeste leden – zo te zien –
  autochtone Nederlanders zijn en waarbinnen buitenlanders en/of
  allochtone personen dus een (kleine) minderheid vormen, wl in deze
  beschouwing zijn meegenomen. Het is juist interessant om te zien
  hoe in elk geval op regionale schaal het onderscheid tussen
  autochtone en niet-autochtone misdadigers niet altijd meer te maken
  valt. Uiteindelijk zijn ruim 45 rapportages in de volgende
  reportage verwerkt. Allereerst kan men vaststellen dat de daders
  van een heel aantal delicten die in deze regio worden gepleegd, er
  helemaal niet wonen of verblijven; zij hebben er hooguit sociale
  en/of criminele contacten en weten er hierom hun weg te vinden. Dit
  is het geval in acht zaken die zijn aangemeld. Deze zaken lopen
  uiteen van overvallers uit Den Haag die op een gegeven moment ook
  in Midden- en West-Brabant hun slag willen slaan, via doelgerichte
  snelkrakers uit Amsterdam en Zaandam die het hebben gemunt op een
  juwelierszaak in Tilburg, tot zogenaamde criminele kidnappers die
  in Belgi een Marokkaanse hashdealer van zijn vrijheid beroven om
  hem op Nederlands grondgebied door zijn rivalen te laten
  mishandelen (inclusief marteling met electrische schokken). Zaken
  als deze laten vanzelfsprekend iets zien van de mobiliteit die de
  tegenwoordige zwaardere criminaliteit kenmerkt. Om ze hierom zonder
  meer onder de kop van de georganiseerde criminaliteit te
  rangschikken, zou echter te ver gaan.

  Ongeveer tien zaken hebben enkel betrekking op incidenten die
  zich hebben afgespeeld op het grondgebied van de betrokken regio.
  Hierbij gaat het onder meer om een autodief die vermoedelijk in
  opdracht van derden steelt, om een netwerkje van plaatselijke
  drugsdealers, om een nogal gewelddadige machtsstrijd tussen
  vermeende compagnons in het seksclubwezen, om de uitgifte van vals
  geld, en om een lokaal clubje overvallers. Maar er zitten ook nogal
  wat rapportages in dit bestand waarin sprake is van groepjes
  misdadigers uit bepaalde steden en/of dorpen in Midden- en
  West-Brabant – die ook volgens de rapporteurs niet voldoen aan
  verreweg de meeste criteria die de CRI hanteert om van
  georganiseerde criminaliteit te kunnen spreken –
  welke somtijds tot ver buiten de grenzen van dit gebied opereren.
  Aan de ene kant bestaat er een aantal groepjes (vijf) die hetzij
  dealen in alle mogelijke soorten drugs en/of bepaalde
  (synthetische) drugs zelf fabriceren. Aan de andere kant staat een
  aantal groepen overvallers en/of inbrekers en/of gewone dieven
  (ongeveer acht); soms pakken deze alles aan wat hen voor de handen
  komt, soms zijn zij min of meer gespecialiseerd in bepaalde vormen
  van diefstal of in bepaalde objecten, bijvoorbeeld in overvallen op
  woonhuizen respectievelijk in diefstal van bromfietsen. Een enkele
  groep ondermijnt trouwens het hier gehanteerde onderscheid tussen,
  grof gezegd, drugshandel en vermogenscriminaliteit: zij zijn actief
  in beide vormen van misdaad. Het ligt voor de hand dat juist al dit
  soort van grensoverschrijdende groepen de schakels (gaan) vormen in
  de bovenlokale netwerken die in de vorige paragraaf zijn behandeld.
  Veelvuldig wordt gememoreerd in de geraadpleegde stukken dat de
  betrokkenen veel contacten hebben in het plaatselijke milieu. Naar
  beneden toe zijn zij dus van hun positie verzekerd. Tenslotte heeft
  men de regionale bovenlaag van de (georganiseerde) criminaliteit.
  Die zit heel dicht aan tegen wat eerder de top van de
  georganiseerde criminaliteit is genoemd, als zij er hier en daar al
  niet mee verweven is. Hierin zitten enerzijds vier groepjes
  drugshandelaren die een eigen lijn op Marokko (willen) organiseren,
  waaronder een groepje dat nauwe contacten onderhoudt met enkele
  erkende drugsgroothandelaren in de provincie. Anderzijds horen hier
  de twee grote(re) groepen in thuis die tot ver buiten Brabant
  auto’s stelen en/of bedrijfsinbraken plegen. Dan is er een groep
  figuren – met een kerngroep van zo’n 20 man uit alle delen van het
  land, en een veelvoud van handlangers – die afpersingen
  organiseren, (zelfs in politie-uniform) ripdeals plegen,
  zeer gewelddadige overvallen begaan, etcetera. Zij vormt in dit
  verband een klasse apart; geen wonder dan ook dat de opsporing
  ervan geen succes was. Op eenzame hoogte – regionaal bezien – staat
  tenslotte een man die weliswaar als geen ander in de streek
  verkeert met de toppers van de autochtone georganiseerde
  criminaliteit in Nederland, maar zelf nooit zoiets als een groep
  heeft geformeerd. Hij brengt van project tot project – vroeger in
  zowel de drugshandel als de wapenhandel, de laatste keer alleen in
  de drugshandel – de geschikte mensen en de nodige materile en
  financile middelen bijeen. En wanneer de kust veilig lijkt, wordt
  tot actie overgegaan. Niet altijd met succes overigens.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken