• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – VI.5. Conclusie

  VI.5. Conclusie

  Het staat dus buiten kijf dat de Italiaanse mafia, en in het
  bijzonder de camorra, op Nederlands grondgebied opereert, en dat
  haar optreden hier als het ware de harde kern vormt van veel
  ruimere criminele betrekkingen tussen Nederland en Itali. Met deze
  constatering is helemaal niet gezegd dat er in Nederland ook
  Italiaanse toestanden zouden heersen. Want, ook voorzover het om de
  mafia-groepen gaat, is het zo dat zij Nederland vr alles nog
  beschouwen als een marktplaats waar tegen betrekkelijk geringe
  kosten illegale goederen, en speciaal dan drugs, kunnen worden
  ingekocht. In de mate dat zij zich in Nederland zelf organiseren –
  horecabedrijven opkopen, makelaars uitsturen – gaat het dan ook
  grotendeels om het treffen van logistieke voorzieningen die een
  adequate uitgangspositie op die markt garanderen.

  Dit wil niet zeggen dat hun aanwezigheid geen gevaren inhoudt
  voor de Nederlandse samenleving. Die zijn er zeker wel. Hierbij
  moet in eerste instantie zeker worden gedacht aan hun bereidheid
  zich met dodelijk geweld tegen opponenten en vroegere medestanders
  te keren, en ook om Nederlandse overheidsfunctionarissen te
  corrumperen; het optreden van de camorra in Amsterdam laat hierover
  geen misverstand bestaan. In tweede instantie moet ook in dit
  verband acht worden geslagen op het gegeven dat – zoals in het
  rapport over de vrije beroepen nader is uitgewerkt – een (gewezen)
  Nederlandse notaris niet zo lang geleden belangrijke hand- en
  spandiensten heeft verleend aan de Italiaanse mafia (bij de aankoop
  van een bank in Zwitserland). Dit roept natuurlijk de vraag op of
  er ook mafia-gelden in Nederland worden gewisseld, witgewassen en
  genvesteerd. En in derde instantie moet men zich natuurlijk
  afvragen wat het op de langere termijn betekent wanneer
  medestanders van de Italiaanse mafia en andere Italiaanse
  misdadigers zich voor kortere of langere tijd vestigen in een
  aantal Nederlandse gemeenten en hier niet alleen in de horeca maar
  ook in andere economische sectoren bedrijvig worden. Moet men dan
  niet ernstig rekening houden met het feit dat met name de
  (vertakkingen van de) mafia hier op eenzelfde manier hun criminele
  praktijken gaan uitbouwen als zij in de omringende landen reeds
  hebben gedaan? Wij denken van wel.

  Met deze laatste opmerking is meteen de vraag beantwoord die in
  de conclusie bij elk hoofdstuk van deze studie aan de orde is:
  welke is de omvang van de Italiaanse georganiseerde criminaliteit?
  Die is omvangrijker dan menigeen verwacht of voor mogelijk houdt.
  Zoveel werd hiervoor, denken wij, wel aangetoond.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken