• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – VII.1. Inleiding

  VII. DE ROL VAN DE COLOMBIAANSE KARTELS IN
  NEDERLAND

  VII.1. Inleiding: einde van het Cali-kartel?

  In de zomer van 1995 werden kort na elkaar de twee onbetwiste
  leiders van het zogenaamde Cali-kartel gearresteerd: de broeders
  Gilberto en Miguel Rodriguez Orejuela en in hun kielzog nog vier of
  vijf personen in de top. Op 2 december 1993 was de absolute voorman
  van het kartel van Medelln, Pablo Escobar, op de vlucht uit zijn
  huis doodgeschoten door een combinatie van Amerikaanse en
  Colombiaanse militairen en politiemensen die een speciale
  opsporingsgroep (Bloque de busqueda) hadden gevormd. Andere
  topfiguren van het Medelln-kartel (de broers Ochoa, Calos Lehder en
  anderen) waren al eerder gearresteerd. Met de arrestatie in Rome
  van de topman van het Pereira-kartel in 1992, Tony Duran, was het
  snelst groeiende nieuwe kartel in zijn opkomst gesmoord. De
  politie-strategie van de jarenlang volgehouden speuracties heeft
  gewerkt, de grootste kartels zijn onthoofd en ontdaan van hun
  grootste organisatorische talenten. Het graf van Don Pablo
  (Escobar) wordt dagelijks door tientallen mensen bezocht en in dat
  opzicht leeft deze voorbeeldfiguur voor de armen nog steeds, maar
  overigens symboliseert dit dat zijn concrete organisatie echt
  voorbij is. Is daarmee een einde gekomen aan de wereldomspannende
  handel in cocane en de herone die in toenemende mate ook uit
  Colombia komt? Waarschijnlijker is dat zich een verplaatsingseffect
  zal voordoen. De oude Colombiaanse organisaties van Bogot, Medelln,
  Cali en Pereira zullen zich hergroeperen en nieuwe talenten komen
  op. Binnen Colombia zal het zwaartepunt worden verlegd naar nieuwe
  hoofdsteden van de cocane waar de autoriteiten nu nog weinig zicht
  op hebben. Er zijn kartels gesignaleerd in de regio’s van de
  noordelijke kustvlakte en in de bergen. Voorts is het
  waarschijnlijk dat andere landen in betekenis toenemen. Nu al waren
  de Colombiaanse kartels druk doende hun activiteiten te spreiden
  over meer Zuidamerikaanse landen teneinde de risico’s te verkleinen
  en hun invloedssfeer te vergroten. Thans lijkt Mexico een goede
  kandidaat om de leidende rol van Colombia over te nemen. Ook hier
  bestaan machtige kartels en Mexico heeft boven andere landen het
  voordeel van een tweeduizend kilometer lange grens met de Verenigde
  Staten, die belangrijke consument, die zich niet laat bewaken. Het
  zou van naveteit getuigen te veronderstellen dat de
  onthoofdingsstrategie werkelijk effect heeft op de omvang van de
  internationale handel in drugs. De arrestatie van kopstukken heeft
  een morele boodschap voor zover het alles wat met drugs te maken
  heeft in een kwaad daglicht stelt. De wandaden en de door en door
  slechte karakters van de druglords worden in de media en in de
  fictie daarom heen (vergelijk de nieuwe filmtrend waarin de eenzame
  Amerikaanse held het opneemt tegen de almachtige
  kartelorganisaties) breed uitgemeten en het publiek leert dat de
  opsporingsinstanties wel degelijk in staat zijn om ze ook op het
  hoogste niveau nog schurken te pakken. Maar deze ingrepen zullen
  weinig anders doen dan de topografie van het landschap veranderen,
  de economische geografie blijft bestaan. De Verenigde Staten vormen
  een markt van vele miljoenen consumenten, Canada en Australi zijn
  daar bijgekomen en de markt in Europa is potentieel nog groter dan
  eerste drie bij elkaar. In Colombia en ook andere Zuidamerikaanse
  landen zijn alles samengenomen naar schatting van het Amerikaanse
  Ministerie van Justitie tussen de 800.000 en anderhalf miljoen
  mensen van de produktie van drugs voor hun levensonderhoud
  afhankelijk en deze economie heeft een hele nieuwe welvarende
  klasse van mensen naar voren gebracht. De bronlanden vormen hele of
  halve narco-staten waarin (individuele personen in) politiek en
  bestuur belang hebben bij de continuering van deze economie. Op dit
  ogenblik is Colombia ongetwijfeld het belangrijkste
  cocane-exporterende land en de handelaren zijn uitgezwermd over
  alle landen waar koopkrachtige vraag bestaat naar het produkt. Dat
  neemt niet weg dat ook Brazilianen, Peruanen, Chilenen, Bolivianen
  en Venezolanen in deze sector worden aangetroffen. Op dit moment in
  de geschiedenis nemen Colombianen echter nog steeds veruit de meest
  vooraanstaande posities in. Dat geldt ook voor Nederland en daarom
  besteden we in dit hoofdstuk speciaal aandacht aan deze groep.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken