• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – VII.2. De razendsnelle opkomst van de Colombiaanse kartels

  VII.2. De razendsnelle opkomst van de Colombiaanse
  kartels

  De opkomst van de drugskartels volgt logisch op de groei van de
  vraag naar dit verdovende middel. In de jaren zestig en zeventig
  was het witte poeder het genotmiddel van de avant-garde en
  culturele elite en in tegenstelling tot de onbeschaafde herone was
  het de champagne onder de drugs. In de tweede helft van de jaren
  zeventig zonk dit cultuurgoed naar lagere welstandsklassen en in de
  Verenigde Staten werd het tegenwoordig niet enkel meer gesnoven,
  maar ook gerookt (free-basen) en gebruikt in de vorm van crack.
  Crack is de rookbare variant van cocane HCL. In de Verenigde Staten
  wordt het zuur vermengd met bakpoeder, in Nederland met ammonia.
  Crack is in Nederland moeilijk te vinden (nochtans bleken bij
  cocanemonsters in 1994 in Rotterdam wel degelijk crack of freebase
  voor te komen, NRC/Handelsblad, 12.11.1994), de zwarte getto’s van
  de Verenigde Staten zijn er verschrikkelijk door getroffen.
  Coca-bladeren werden in Zuid-Amerika door plaatselijke bevolkingen
  wel gebruikt om op te kauwen en daardoor het werk langer vol te
  houden. De mijnwerkers in Peru konden het werk niet aan zonder hun
  coca-pruim en zij werden voor een gedeelte van hun loon ook in coca
  uitbetaald. Het verhaal van de wereldwijde opkomst van coke is
  veelvuldig beschreven: de vraag steeg reusachtig en het moderne
  transport maakte het mogelijk aan een toenemende vraag te voldoen.
  Alvorens poeder of de cocanebase uit te kunnen voeren moeten de
  bladeren in keukens of laboratoria worden gekookt (met behulp van
  onder andere petroleum) en de zo gewonnen pasta wordt vervolgens
  geraffineerd (met behulp van onder andere ether en aceton) en tot
  poeder gemaakt (dat is het zuur cocanehydrochloride). Die laatste
  bewerking kan ook elders plaatsvinden, want de pasta is voldoende
  geconcentreerd om in kleine exporthoeveelheden toch nog veel op te
  brengen. Vandaar de suggestie dat in het doorvoerland Suriname zelf
  cocane zou worden geraffineerd. Overigens is ook in Europa en in
  Nederland al cocanebase aangetroffen. Colombia is voor de genoemde
  chemische hulpvloeistoffen afhankelijk van het Westen en sinds de
  export daarvan is verboden, zit men soms zonder.

  Juist in Colombia zijn de teelt en het gebruik van cocane streng
  verboden en de vraag is gerechtvaardigd waarom de handel juist
  vanuit dit land tot ontwikkeling is gekomen. Naar schatting is nog
  steeds ongeveer drie kwart van alle aangetroffen cocane afkomstig
  uit dit land. De eerste reden is dat het verbod niet zo
  verschrikkelijk veel voorstelt in de afgelegen provincies waar
  plaatselijke gezagsdragers in hoge mate hun eigen gang kunnen gaan,
  schrijft Thoumi (1992). Steeds keert dit element weer terug in onze
  beschrijvingen: georganiseerde misdaad floreert in een zwakke
  staat. De regionale autonomie is in de hand gewerkt doordat de
  centrale overheid in de periode tussen 1944 en 1966, die met de
  term La Violencia wordt aangeduid, aan gezag heeft verloren.
  Sedertdien wordt het land ernstig verzwakt door terreurgroepen en
  guerrilla’s ter linker (FARC, M-19 en andere groepen) en ter
  rechter zijde (paramilitaire eenheden) van het politieke spectrum.
  Het Colombiaanse leger treedt in de praktijk bovendien zeer
  autonoom op. De ironie wil dat de regionale druglords, door hun
  economische belang gedreven, in de buitengebieden een politiek
  stabiliserende invloed uitoefenen. Lang niet overal hebben ze het
  trouwens voor het zeggen. Er zijn ook gebieden waar de drugsbazen
  afpersingsgeld moeten betalen aan de guerrilla. De georganiseerde
  misdaad is evenwel altijd conservatief van aard en niet zoals de
  linkse guerrilla uit op de totale omverwerping van het politieke
  systeem. Dat maakt de drugsbazen tot een natuurlijke bondgenoot van
  de overheid. Niettemin heeft een aantal guerrilla-groepen in de
  periode tussen 1989 en 1991 als gevolg van de dialoog de strijdbijl
  begraven. Maar FARC en ELN gingen door. Dit maakt de centrale
  overheid er niet happig op de macht van de heren der drugs te
  breken. Aanvankelijk kochten de plaatselijke druglords de
  cocabladeren in de omringende landen waar de verbouw van de coca
  niet was verboden: Bolivia en Peru. De grondstof uit Bolivia kwam
  uit het
  Chapare-gebied, die uit Peru uit het dal van de boven-Huallaga. De
  druglords zorgden voor de raffinage en de exporthandel. Sedert tien
  jaar wordt op Colombiaanse bodem echter steeds meer coca verbouwd
  en nu ook papaver. Verder mogen we zeker marihuana niet vergeten:
  dit is juist voor Nederlandse importeurs ook een heel belangrijk
  produkt (geweest). Een tweede belangrijke oorzaak is het bestaan
  van een eerbiedwaardig lange Colombiaanse traditie op het gebied
  van smokkelen. Colombia is de eerste producent in de wereld van
  smaragden. Slechts een kleine hoeveelheid van het gedolven
  edelsteen vindt echter zijn weg naar de legale commercie, de
  overgrote meerderheid verlaat het land via smokkel. Een derde
  factor is mogelijk de ondernemingslust van de Colombiaanse
  ondernemersklasse die in provincies zoals Antiochi, waarin de stad
  Medellin ligt, zorgt voor industrialisatie (Koonings, 1994). Om de
  connectie tot stand te brengen met de wereldmarkt is zo’n klasse
  noodzakelijk.

  In 1990 werd de totale opbrengst van cocane in Colombia geschat
  op acht miljard dollar per jaar. Dat was meer dan de zeven miljard
  die de traditionele exportartikelen (olie, gas, koper en vismeel)
  gezamenlijk opbrachten. De zuigkracht van de cocane-industrie is
  enorm, omdat als gevolg van het verbod op deze handel de winstmarge
  veel en veel groter is. De boeren ontvangen weliswaar niet minder
  dan een honderdste van de prijs die het eindprodukt opbrengt, maar
  ze verdienen er toch veel meer mee dan met andere gewassen zoals
  koffie. Na aftrek van alle kosten en ook als de kosten in mindering
  worden gebracht van partijen die verloren zijn gegaan omdat ze door
  politie, douane of kustwacht in beslag zijn genomen, schat men een
  winstpercentage van toch niet minder dan 50%! Dit zorgt voor een
  omvangrijke import van vreemde valuta en op de betalingsbalans van
  het land heeft dat een gunstige uitwerking omdat de nationale
  munteenheid erdoor stabiliseert. Niet alleen degenen die zelf
  genvolveerd zijn in de drugseconomie, maar ook corrupte
  overheidsdienaren zijn voor een suppletie op hun salaris van deze
  nijverheid afhankelijk. De verschillende presidenten hebben
  stortingen van hen ontvangen in de verkiezingskas en er wordt
  justitieel onderzoek verricht naar de activiteiten van de huidige
  president Samper. En tenslotte is een flinke groep van beoefenaren
  van vrije beroepen: advocaten, accountants en geldhandelaren van
  deze bedrijvigheid afhankelijk. Georganiseerde misdaad is in
  Colombia meer nog dan in veel andere landen, gentegreerd in de
  nationale economie en de politiek. Het is geen aangelegenheid van
  enkele vastomlijnde illegale organisaties. De houding van de
  overheid is ambivalent. De druk van buitenaf en vooral van de
  Verenigde Staten is om de zaak stevig aan te pakken en ook om de
  illegale geldstromen die het land binnenkomen, in beslag te nemen.
  Het algemene gevoelen in Colombia is dat men hier niet
  verantwoordelijk is voor de grote vraag naar coke in moderne
  Westerse landen en dat de sociale ellende die voortkomt uit
  misbruik van het middel (dat op zichzelf en in zuivere vorm niet
  veel kwaad kan) in het land van de (vrijwillige) slachtoffers: de
  U.S.A., dient te worden bestreden. De Amerikanen voeren hun oorlog
  tegen de drugs in Amerika door gewassubstitutie aan te bieden, door
  het helpen de oogst aan coca, papaver en marihuana te vernietigen,
  door uitlevering te eisen van gearresteerde drugsbazen naar hun
  land, en zij gebruiken daar allerlei economische en politieke
  drukmiddelen voor. Vooral de eis om uitlevering van gepakte
  drugshandelaren zet kwaad bloed omdat die terecht wordt gezien als
  inmenging in het Colombiaans juridische systeem. Zolang de
  uitlevering deze extraditables boven het hoofd hangt, zijn dezen
  natuurlijk niet geneigd zich over te geven of zich te schikken in
  de compromissen die de verschillende Colombiaans regeringen hen
  hebben voorgesteld. Want dat is wat in feite gebeurt. De nationale
  regering van Colombia wil de drugshandel wel tegengaan en haar
  politie en justitie is in het algemeen op een heel behoorlijk peil
  en steekt bepaald gunstig af tegen die van omringende landen, maar
  zij zijn in de praktijk onmachtig deze oorlog te winnen. Er wordt
  daarom steeds onderhandeld op grond van het aanbod van amnestie.
  Ochoa gaf zich in 1991 over na bemiddeling van de voormalige
  presidenten Pastrana en Alfonso Lpez Michelsen. Escobar heeft in
  1992 op die gronden ingestemd met zijn gevangenneming. Hij is de
  gevangenis echter ontvlucht op het moment dat hij vreesde dat de
  overheid hem, als het er op aan kwam, toch zou overgeven aan de
  Amerikanen. Zo ook met de geldstromen die de kartels Colombia
  binnenbrengen. Moeten deze gelden in beslag worden genomen of wordt
  hun niet geringe bijdrage aan de economie toegelaten? Colombia kent
  een wetgeving tegen witwassen van illegaal verkregen vermogens,
  maar gemakkelijk is het bewijs niet te leveren tegen mensen die de
  beste adviseurs in dienst hebben om de paper trail van hun
  razendsnelle en wereldwijde girale transacties uit te wissen. De
  hypocriete oplossing bestaat eruit het binnenbrengen van illegale
  gelden streng te verbieden, maar met een reeks
  regeringsbeslissingen (in 1984, 1988, 1990 enzovoort) amnestie te
  verlenen. Stelle men zich voor dat de Colombiaanse overheid dit
  niet zou doen. De drugslords wensen zelf, zoals we verderop zullen
  zien, niets liever dan het geld in Colombia te investeren. Als dat
  niet mogelijk zal blijken, zijn zij gedwongen hun vermogens in
  andere landen te parkeren en dat zou jammer zijn. Steeds weer zijn
  de regeringen geneigd het om zulke redenen op een accoordje te
  gooien en de intelligentia van het land roept daartoe ook op. De
  schrijver Gabriel Garcia Mrquez die immers Colombiaan is, grossiert
  in dramatische oproepen. In 1991 via de radio bijvoorbeeld, zei hij
  over de manier waarop de regeringen van zijn land en die van de USA
  zich zouden behoren op te stellen: We staan op het punt van waar
  geen terugkeer mogelijk is en het lot van de natie glipt ons door
  de vingers. Wij zijn verplicht allen diep na te denken over de
  manier waarop aan beide zijden de
  vrede kan worden gebracht die wij al zo lang hebben moeten ontberen
  (vrij naar NRC/Handelsblad, 28.1.1991). Daar staat tegenover dat
  het voor de Colombiaanse economie als geheel ook niet gunstig is om
  van de coke-economie afhankelijk te worden. Samen met de snelle
  stijging van de inkomsten uit de koffie heeft de import van vreemde
  valuta voor een inflatie gezorgd die over 1994 30% hoog was. De
  narco-trafficantes hebben bovendien met het optuigen van
  enkele economische branches die zij nodig hebben voor de logistiek
  voor hun smokkel (bedrijven die vruchtesappen concentreren,
  meubelfabrieken; beide zijn zij voertuigen voor sluikhandel)
  gezorgd voor zodanige concurrentie dat legale bedrijven in deze
  branche daar ernstige hinder van ondervinden. Behalve het
  economische belang om niet voluit aan de Amerikaanse dwingelandij
  mee te doen speelt ook een politiek verschil van mening een rol. De
  Colombiaanse regering heeft te maken met een sterk anti-Amerikaans
  sentiment, schrijft Filippone (1994) en daarom kan Amerika de
  oorlog tegen de drugs niet winnen. Hij citeert de grote drugslord
  Carlos Lehder die meende dat cocane de atoombom is die wordt
  gebruikt tegen het imperialisme van de Verenigde Staten.

  Hoe zien de kartels eruit? In de economie heet een kartel een
  samenwerkingsverband van producenten waarbinnen zulke afspraken
  worden gemaakt over de beperking van de produktie dat de prijs van
  het produkt hoog wordt gehouden. Dit is strijdig met het beginsel
  van economische liberaliteit, volgens welke de prijs via het
  mechanisme van concurrentie tot stand komt op grond van de
  verhouding tussen aanbod en vraag. De betrokken organisaties en hun
  uitvoerders duiden zichzelf niet aan als kartel (maar met enig
  equivalent van de onzen en dat slaat op degenen die samenwerken en
  die afkomstig zijn uit een bepaalde landstreek, clans) en daar
  hebben zij gelijk in. Uit getuigenissen van de Colombiaans
  drugshandelaren zelf, en Max Mermelstein is van deze spijtoptanten
  degene van wie we het meeste hebben geleerd (Mermelstein, 1992),
  blijkt niet veel van zorgvuldige afspraken en prijsbeheersing.
  Mermelstein werkte voor de gebroeders Ochoa en hun activiteit
  bestond eruit om zo veel mogelijk drugs in de Verenigde Staten in
  te voeren, een eindeloze stroom vliegtuigladingen vol, en hun
  enthousiasme werd niet getemperd door de constatering dat de markt
  in feite verzadigd was en dat als gevolg daarvan de
  groothandelsprijs ging dalen. Ze reageerden wel door de markt uit
  te breiden en zich tot Europa te wenden. Het woord kartel kan ook
  slaan op een machtsconstellatie tussen organisaties en hun
  voorlieden op een bepaalde plaats op een bepaald tijdstip in de
  geschiedenis. In die ongebruikelijke betekenis is de term wel
  adequaat. Bij het ontstaan van samenwerking van organisaties
  waarvan de leiders elkaar daarvoor naar het leven stonden, hoort
  een oorsprongsmythe. De zuster van een van de gebroeders Ochoa
  (Medelln-kartel), Martha Nives Ochoa Vsquez, was gekidnapt door de
  linkse terreurbeweging M-19 en voor haar leven werd een miljoen
  dollar geist. De organisaties sloegen de handen ineen en wisten
  haar terug te krijgen zonder een peso te hoeven betalen. Sedertdien
  werken ze samen. Nu ja: per stad of regio, want tussen de kartels
  van Medelln en Cali is in 1987 een verschrikkelijke oorlog
  uitgebroken. Volgens de romantische overlevering is de twist om een
  vrouw aanleiding geweest. De ruzie tussen de pasas van
  Medilln en de Witte toppen van Cali heeft hoe dan ook heel wat
  slachtoffers geist. Het is bepaald niet alleen voor de autoriteiten
  die jacht op hen maakten dat de grote bazen ondergronds gingen
  leven. Zij bleven daardoor ook uit het schootsveld van de
  ander.

  Maar nu de organisatie zelf. Er is in Colombia helemaal niet n
  organisatie die de kartels heet (zoals met de mafia een geheel, zij
  het vertakt, verschijnsel wordt benoemd) en er zijn evenmin enkele:
  twee, vier of vijf kartels of zo. Het gaat in feite om een heleboel
  kleinere organisaties die nu eens met elkaar samenwerken, dan weer
  elkaars tegenstander zijn. Men kan alleen zeggen dat de grote bazen
  in deze markt ordenend optreden. Over het aantal van zulke
  organisaties verschillen de schattingen. De FBI meent dat het in
  1990 ging om ongeveer 250 groepen (Florez en Boyce, 1990), de
  Italiaanse kenner van de georganiseerde misdaad Santino (1993) telt
  er 150 200. Door de gehele geschiedenis van de georganiseerde
  misdaad heen hebben de autoriteiten hun tegenstanders voorgesteld
  als hirarchisch opgebouwde, krachtige, centraal geleide
  organisaties die beschikken over een eigen systeem van positieve en
  negatieve sancties om de leden te bewegen hun taak correct uit te
  laten voeren en niet over te lopen naar de concurrent of de politie
  en justitie. Bij nader onderzoek bleek deze voorstelling steeds
  opnieuw niet te kloppen. Het was steeds alsof de overheid haar
  eigen bureaucratische opbouw had geprojecteerd op de onderwereld in
  de veronderstelling dat een organisatie nooit zoveel klaar zou
  maken als zij nu doet en dat zij nooit zoveel continuteit aan de
  dag zou kunnen leggen, als zij niet was geordend op grond van
  dezelfde principes als zijzelf. In de voorgaande hoofdstukken is
  gebleken dat de mafia en de triades op andere organisatiebeginselen
  zijn gegrondvest en dat we veeleer moeten denken aan netwerken
  waarvan de leden door relaties van wederkerige plicht en eer bijeen
  worden gehouden. Deze beoordelingsfout door de autoriteiten heeft
  de opsporingsinstanties telkenmale parten gespeeld. De zogenaamde
  kartels vormen hier echter tot op zekere hoogte een uitzondering op
  omdat zij nu juist wel volgens beginselen van moderne
  bedrijfsvoering zijn georganiseerd! Een traditie van erecode
  bestaat bij deze jongste loot aan de boom van de
  georganiseerde-misdaad-organisaties nauwelijks en naar wat
  Rensselaer W. Lee III, de Westerse wetenschapsbeoefenaar die het
  beste met de Colombiaans kartels bekend is, ons leert, treden de
  Colombiaans drugslords op als moderne, dynamische ondernemers (Lee,
  1990 en 1992). Zij streven verticale integratie na van hun
  economische activiteiten en trachten aldus de verbouw van
  coca-velden te beheersen, het opkopen van de bladeren, het
  verwerken daarvan in laboratoria, het verpakkingsproces, het
  transport, de verkoop, het incasseren, het witwassen van de
  drugsgelden en tenslotte ook nog het beleggen daarvan. Lee geeft
  een mooi organisatieschema (Lee, 1992:98) en dat wekt in hoge mate
  de indruk van een moderne zelfs multi-nationaal georganiseerde
  onderneming. De omstandigheid dat het hier gaat om een illegaal
  produkt maakt nochtans dat de handel in ten minste twee opzichten
  anders in elkaar steekt.

  Ten eerste zit de ondernemer zelf als een spin in het web, maar
  zorgt ervoor dat de onderscheiden afdelingen die verschillende
  functies vervullen, onderling niet zijn verbonden. Er staat zo
  weinig mogelijk op papier of in computerbestanden. Wanneer de
  politie een afdeling zou oprollen moet zij noodgedwongen stoppen
  bij het einde van dit onderdeel omdat de connectie met de rest van
  de organisatie niet kan worden gemaakt. De Nederlandse Bettien M.,
  die het tot hoog in zo’n organisatie had geschopt, vertelde in de
  vorm van een anekdote impliciet hoe het werkt als twee
  organisatieprincipes met elkaar botsen (Bovenkerk (b), 1995: 189).
  Haar chef Ospina Vargas, alias Tony Duran, nodigde haar uit op een
  gezellige barbecue voor de organisatie op zijn landgoed in de stad
  Pereira. Wij vormen een grote familie herhaalt Tony voortdurend
  terwijl hij trots en vol verantwoordelijkheidszin tussen de tafels
  doorloopt, en dat is de metafoor voor eenheid, solidariteit en
  trouw. Maar aan de andere kant, vertelt Bettien M., was het beslist
  niet de bedoeling dat je vrijelijk met iedereen, ook aan andere
  tafels, omging. De afdelingen bleven gescheiden, de verschillende
  familiesegmenten mochten elkaar niet leren kennen. De rol van de
  organisator van deze omvangrijke bedrijven opdrachten geeft,
  cordineert en programmeert. Florez en Boyce (1990: 83) drukken dit
  uit door ze de – let wel: het gaat om duizenden mensen binnen n
  firma – is die van makelaar. Hij is degene die brokers (makelaars)
  te noemen en die zijn de key to ungoing transactions. Het tweede
  belangrijke verschil met een legale onderneming is het gebruik van
  geweld of het dreigen daarmee bij het afdwingen van conformiteit en
  het nakomen van overeenkomsten. Het niveau van geweld in Colombia
  staat in de wereld aan de top. Moord is de belangrijkste
  doodsoorzaak van mannen onder de dertig jaar, in de grote steden
  gaat het om duizenden moorden per jaar. In de stad Medelln die
  evenveel inwoners telt als groot-Amsterdam werden in 1993.1286
  moorden gepleegd. Ter vergelijking: in datzelfde jaar waren dat in
  Amsterdam en omstreken ongeveer 50. Een dergelijk cijfer moet ons,
  met alle erkenning van wat in Nederland op het terrein van
  georganiseerde misdaad aan de hand is, toch tot een zekere
  bescheidenheid manen. We vergelijken hier wel twee extremen.
  Nederland is nog steeds (althans gemeten naar het aantal moorden)
  een weinig gewelddadige samenleving, Colombia is vanaf de jaren
  tachtig van de vorige eeuw (Bouley en Vaughn, 1995) uitzonderlijk
  gewelddadig. Wapens zijn in Colombia gemakkelijk te verkrijgen.
  Ermee schieten kan men leren op een schietschool. Er is
  conflictstof voldoende voorhanden om door de emotionele en morele
  grens van de eerste doodslag heen te gaan. In de steden zijn
  firma’s waar men (jeugdige) beroepsmoordenaars (sicario’s)
  opdracht kan geven om tegen betaling een klus te klaren. Als er
  voldoende beloning tegenover staat, zijn zij bereid hun opdracht
  waar ook ter wereld uit te voeren. Grote cocane-bedrijven houden er
  hun eigen geweldsafdeling op na of onderhouden vaste relaties met
  bepaalde moordbureau’s. Sicario’s worden het meest ingezet als
  betalingsproblemen niet naar tevredenheid zijn opgelost of wanneer
  leden van de organisatie toch met de justitie zijn gaan
  samenwerken. Bettien M. is zo iemand die zich in 1992 als
  kroongetuige in Rome tegen haar chefs en opdrachtgevers heeft
  gekeerd en zij weet als geen ander welk gevaar zij loopt omdat zij
  de sicario’s persoonlijk in Cali goed heeft leren kennen. Biedt het
  witness protection-program waar zij is ingetreden, inclusief
  andere identiteit, gezicht enzovoort, voldoende bescherming? Dat in
  Colombiaanse kring zeer grof geweld wordt gebruikt is overigens
  niet alleen te verklaren uit de gewelddadige traditie van Colombia.
  Het is een vast bijverschijnsel bij ondernemingen, zoals de
  kartels, die handelen in verboden goederen en diensten. Voor
  zekerheid in de economische markt kunnen de deelnemers immers niet
  terugvallen op bescherming van de overheid en het recht. Dat zoveel
  geweld wordt gebruikt vormt een bewijs van instabiliteit en dus van
  gebrek aan politieke marktregulering. Anders dan de gebruikelijke
  interpretatie van de macht der kartels wijst dit op een gebrek aan
  samenhang, het ontbreken van een overkoepelend conflictregulerend
  orgaan.

  De kartels hebben hun macht niet kunnen ontplooien zonder
  actieve medewerking van functionarissen binnen de overheid, de
  rechterlijke macht en het legale bedrijfsleven. De vraag die altijd
  wordt gesteld luidt: plomo o plata? Uw medewerking krijgen
  wij zeker, U kunt zelf kiezen of dat gebeurt door (dreiging met) de
  kogel (plomo is lood) of door omkoping (plata is zilver). Pablo
  Escobar heeft zich de toorn van het gehele politieke systeem op de
  hals gehaald door honderden overheidsdienaren, rechters, enzovoort
  uit de weg te doen ruimen en hij gold daarom als een domme proleet.
  Die van Cali hebben een veel beter image opgebouwd. Zij zijn chique
  heren die hun doeleinden nastreven door in de politiek te
  infiltreren, door meer met plata te werken dan met plomo en vooral
  door een legale machtsbasis op te bouwen na de belegging van hun
  inkomsten in het legale zakenleven. Voor een deel is dit niet meer
  dan een image, want ook in Cali is het moordcijfer uitzonderlijk
  hoog, maar het is waar dat zij fabrieken bezitten, winkelketens en
  niet minder dan 28 radiostations. Zij bezitten ziekenhuizen en
  bioscopen, sportclubs en banken, farmaceutische industrien en zelfs
  hele hogescholen. In
  tegenstelling tot de drugsbazen van Medelln die het typische gedrag
  vertoonden van nouveaux riches en die op de slechte wegen van
  Colombia rondrijden in de duurste typen Mercedes, BMW en Porsche,
  rijden de Caleos rond in keurige Amerikaanse familiewagens en wonen
  zij in smaakvol ontworpen en ingerichte villa’s en appartementen.
  De drugslords van Medelln maakten zich politiek onkwetsbaar door
  zich met gulle gaven te verzekeren van de steun van het volk.
  Escobar heeft, zegt men altijd, meer aan volkswoningbouw gedaan dan
  de overheid en hij wilde niet vergeten dat hij als volksjongen zelf
  uit de barrios was voortgekomen. De machtige bazen van Cali
  doen ook wel aan narco-filantropie, maar zij zijn in de eerste
  plaats gericht op sociale acceptatie in de gevestigde hoge kringen
  van het land. Zij doneren politieke partijen, sportverenigingen en
  clubs. Ze hebben ook geprobeerd zelf aan politiek te doen en
  Escobar is zelfs nog eens voor een functie in het parlement
  gekozen, maar dat is in het algemeen niet gelukt. Zij mogen
  beschikken over geld, macht en invloed, maar in sociaal opzicht
  worden de drugsbazen door de middenklasse veracht, al was het
  alleen maar omdat zij Colombia zo’n slechte faam hebben bezorgd in
  de wereld. Met deze beschouwing hebben we al iets gezegd over de
  wijze waarop de ondernemers van de kartels hun inkomsten besteden.
  Ofschoon velen forse rekeningen hebben staan bij buitenlandse
  banken omdat je nooit weet of je niet gedwongen zult zijn om
  plotseling uit te wijken, de algemene regel is dat de opbrengst
  wordt genvesteerd in Colombia. Bettien M. is deze gewoonte lelijk
  opgebroken. Ze vertelt dat ze min of meer werd gedwongen haar
  miljoenen Colombia binnen te brengen en die te investeren in nieuw
  werk. Nu ze zich in Itali heeft overgegeven aan de justitie zijn
  haar in Colombia ondergebrachte investeringen onbereikbaar geworden
  (Bovenkerk (b), 1995: 78 e.v.). Drugsbazen gebruiken het geld als
  nieuw werkkapitaal, om de logistieke ondersteuning te verzorgen en
  zich in te kopen in de politiek. De belangrijkste ontwikkeling
  binnen de kartels vanaf het einde van de jaren tachtig is evenwel
  dat zij investeren in de legale zakenwereld: in de bouw, de handel
  en in de industrie. Voor een deel richten zij nepbedrijven op die
  geen ander doel dienen dan geld wit te wassen, voor een ander deel
  gaat het om echte investeringen die hen en hun kinderen de
  mogelijkheid verschaffen als fatsoenlijke zakenlieden door te gaan.
  Zo ontstaat een moeilijk ontwarbare kluwen van legale en illegale
  bedrijfsbelangen waar politie en justitie geen vat op kunnen
  krijgen.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken