• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – 2.2. De schone schijn van de negentiende eeuw

  2.2. De schone schijn van de negentiende eeuw

  Op grond van de literatuur over de ontwikkeling van de
  criminaliteit in de negentiende eeuw zou men kunnen denken dat het
  na de ondergang van de grote roversbendes rond 1800 afgelopen was
  met zulke vormen van georganiseerde criminaliteit. Immers, voor wat
  betreft de negentiende eeuw is er nog nooit een serieuze studie
  gemaakt van onderwerelden in de grote steden, noch van bendes die
  al dan niet vanuit de steden op het platteland opereerden. Maar de
  schone schijn die de bestaande literatuur op dit punt opwekt, moet
  ook in dit geval bedrieglijk zijn. Indirect kan dit worden
  opgemaakt uit het feit dat in de loop van de negentiende eeuw
  eveneens in Nederland de strafrechtspleging steeds verder werd
  uitgebouwd om bepaalde misdaadproblemen beter te kunnen beheersen.
  Natuurlijk heeft haar toenmalige versterking ook haar wortels in de
  politieke en economische veranderingen welke in die tijd
  plaatsgrepen, maar zij stoelde vooral op de gedachte – en voor veel
  tijdgenoten op het feit – dat zeker in de steden de misdaad een
  steeds groter gevaar voor de gevestigde orde begon te vormen
  (Fijnaut, 1985). Direct blijkt de realiteit van de voortzetting van
  zoiets als stedelijke onderwerelden uit de schaarse studies die de
  laatste jaren zijn gemaakt over de problematiek van orde en
  veiligheid in de negentiende eeuw (Manneke, 1993).


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken