• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – III.6. Een voorbeeld van gewelddadigheid

  III.6. Een voorbeeld van gewelddadigheid

  Om te illustreren hoe de Turkse peetvaders te werk gaan in
  Europa willen we uitvoeriger stil staan bij een zaak die in 1992
  heeft gespeeld in Rotterdam. Nergens is het geweldsniveau in de
  georganiseerde misdaad in Nederland zo hoog geweest als hier.
  Terugredenerend in de tijd begon deze zaak rond de familie A bij
  twee incidenten in 1991 waarvan de politie toen nog niet kon zien
  dat naspeuringen naar Rotterdam zouden leiden. Het regionaal
  recherche team Groningen stuitte op een Turkse heronegroepering
  waarvan de leiders steeds naar Rotterdam reisden. Op een
  parkeerplaats langs de weg tussen Antwerpen en Brussel werd een
  Surinaamse dealer vermoord. Het motief is hier niet duidelijk
  geworden (betalingsproblemen zoals zo vaak?) maar het onderzoek
  leidde naar Rotterdam. De heronemarkt in de Maasstad was voor een
  deel in handen van de familie A die haar hoofdkwartier had in
  enkele coffeeshops en een bar. Ze zijn Koerden en afkomstig uit het
  eerder genoemde stadje Lice en van Turks perspectief uit gezien
  opereerden zij in het gebied dat toen werd geregeerd door Cantrk te
  Diyarbakir die kort geleden onder niet opgehelderde omstandigheden
  van het leven is beroofd. De familie A had enkele tientallen Turkse
  en Koerdische verwanten in dienst en wist het gesloten karakter van
  de organisatie goed te bewaren. Erg in de gaten liepen ze
  aanvankelijk niet doordat de personeelsbezetting af en toe werd
  ververst zodat de politie geen tijd had om haar nieuwe klanten te
  leren kennen. Er werden ook geen investeringen in Nederland gedaan
  zodat deze organisatie in de legale economie ook niet werd
  waargenomen. Alle leden ontvingen een uitkering van de Sociale
  Dienst en gedroegen zich in hun dagelijks leven dienovereenkomstig
  om niet op te vallen. De enige familie die de A’s naast zich
  duldden was die van B, een aangetrouwde neef ook afkomstig uit
  Lice. Het was A ter ore gekomen dat B een partij herone voor
  zichzelf liet komen en dat hij daarvoor de infrastructuur van A
  (transport, geldcircuit) gebruikte. Het definitieve signaal dat B
  van plan was de plaatselijke hegemonie van de A-familie aan te
  tasten werd gegeven in de nacht van 31 december 1991 op 1 januari
  1992. De jongere broer A, werd vermoord aangetroffen in de
  Schilperoortstraat. De daders hadden geprobeerd het pand in brand
  te steken om de sporen uit te wissen maar dat was niet gelukt. Op 4
  januari werd een Turk die voor de familie een safe house
  beheerde, dood aangetroffen in de Vierambachtstraat. Hem waren vier
  kogels door het hoofd gejaagd. Degenen die hier, vermoedelijk in
  opdracht van B, voor verantwoordelijk waren gebruikten er een
  Nederlander bij die door zijn aanwezigheid medeplichtig werd
  gemaakt aan de moord. Hij kon nu niet meer terug en zou later
  gedwongen worden om mensen met messteken af te maken. Hetzelfde
  groepje sloeg toe in de Portugese Straat naar aanleiding van een
  conflict dat vermoedelijk was begonnen als een rip deal. De drie
  aanwezigen werd de hals afgesneden. De gealarmeerde A’s zonden uit
  Turkije twee zonen naar Rotterdam om uit te zoeken wat hier aan
  de hand was. Enkele dagen nadat zij naar Turkije waren teruggekeerd
  op 5 maart 1992 trof een veldwachter langs de boorden van het
  Brielsemeer drie in stukken gesneden en door brand verkoolde lijken
  aan. Het spoor leidde de tactische recherche al gauw naar de
  bar/restaurant die het hoofdkwartier was van de familie A. In de
  kelder bleken degenen die men hield voor de daders van de eerdere
  moorden met een salvo van pistoolschoten afgemaakt. Niemand had
  iets gehoord en niemand had gezien hoe de lijken (op weg naar
  Brielle) waren afgevoerd. Waren hiermee de eerdere moorden
  gewroken? Hetzelfde hit-team dat de politie verantwoordelijk hield
  voor de verkoolde lijken, werd er ook van verdacht in het voorjaar
  in Amsterdam drie Turken in het milieu uit de weg te hebben
  geruimd. De totaalscore aan moorden in deze zaak bedroeg elf stuks
  binnen een tijdsbestek van een half jaar. Dit is in Nederland
  zonder precedent. Ofschoon de politie het op zichzelf niet zo
  moeilijk vond om deze mensen te volgen – via de telefoontap
  ontdekte zij talrijke drugstransporten slaagde ze er toch niet in
  om voldoende bewijs te verzamelen tegen het moorddadige trio dat
  nog in leven was. Een van hen die doorgaat voor de leider is
  illegaal in Nederland geweest en heeft politiek asiel aangevraagd.
  Thans is hij in Belgi aangehouden. Een belangrijke reden waarom
  politie en justitie zo weinig kunnen beginnen, is dat de Turkse
  verdachten die wel worden opgepakt hun mond stijf dicht houden.
  Geconfronteerd met de opnamen van hun eigen telefoongesprekken,
  luidt hun commentaar onveranderlijk: Dit telefoongesprek kan ik mij
  niet herinneren.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken