• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – X.4. Conclusie

  X.4. Conclusie

  Het gaat niet te ver om te beweren dat ook in Nederland vele
  steden en hun omgeving te kampen hebben met de criminele
  activiteiten van Joegoslavische bendes. Bij deze activiteiten gaat
  het bovenal om vrouwenhandel, autodiefstal, inbraak en overvallen,
  met alles wat hier aan geweldpleging bij hoort. De juiste omvang
  van deze activiteiten, en het precieze aantal van de
  bendes/bendeleden die bij het plegen van deze criminaliteit zijn
  betrokken, kunnen bij gebrek aan voldoende voorbewerkte gegevens
  niet eens worden geschat. In vergelijking met de situatie in
  Duitsland springen twee dingen in het oog. In de eerste plaats dat
  er niet of nauwelijks berichten zijn over afpersingen binnen de
  Joegoslavische gemeenschap. Natuurlijk kan de afwezigheid van
  berichten hieromtrent het gevolg zijn van gebrek aan informatie bij
  de politie. Maar aan de andere kant moet in dit verband rekening
  worden gehouden met het feit dat de Joegoslavische gemeenschap in
  Nederland zr klein is en dat slechts op beperkte schaal
  Joegoslavische families hier bedrijven hebben; zelfs het aantal
  Joegoslavische restaurants is niet erg groot. Algemener: de
  activiteit van Joegoslavische bendes lijkt nauwelijks verbonden met
  de Joegoslavische gemeenschap hier te lande. In de tweede plaats is
  er doet, of heeft gedaan, alle bendes onder zijn gezag te brengen.
  Tussen allerlei groepen in het land bestaan – voorzover wij konden
  nagaan – in Nederland geen sprake van dat de ene of de andere
  bendeleider pogingen zeker wel relaties en contacten, maar zoiets
  als een Joego-mafia is hier niet aan het ontstaan. De term
  georganiseerde criminaliteit moet in de Nederlandse verhoudingen
  dan ook behoedzaam worden gebruikt. De beschikbare informatie gaat
  hoofdzakelijk over kleinere bendes die door hun gewelddadig
  optreden gewoon veel aandacht trekken. Alleen in Amsterdam, en
  wellicht Rotterdam, wordt dat label terecht gebruikt om de
  organisatie en werking van bepaalde Joegoslavische criminele
  groepen te kenschetsen. Of dit in de toekomst wel zou kunnen
  gebeuren – dat er een heuse Joego-mafia ontstaat -, valt moeilijk
  te zeggen. Zolang de strijd in (voormalig) Joegoslavi voortduurt,
  is de kans op een dergelijke ontwikkeling gering; de scheiding der
  geesten ginds werkt hier de eenmaking van het bendewezen tegen. En
  wat er gebeurt als de strijd op de n of andere manier is beslecht,
  kan op zijn minst in twee richtingen gaan. De ene is dat veel leden
  van de huidige bendes terugkeren naar hun (voormalige) vaderland.
  De andere, dat een deel van hen hier zal blijven omdat zij vinden
  dat er voor hen in het nieuwe gebalkaniseerde Joegoslavi geen
  plaats is. In beide scenario’s komt er aan het probleem van de
  Joegoslavische (georganiseerde) criminaliteit niet vlug een
  einde.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken