• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – 3.4. Tot besluit

  3.4. Tot besluit

  Ter afronding van dit hoofdstuk kan allereerst met nog groter
  stelligheid dan in het begin worden beweerd, dat er in Nederland
  geen octopus is die de georganiseerde criminaliteit in het gehele
  land omspant. Een dergelijke syndicaat bestaat niet, ook niet in de
  sfeer van de drugsgroothandel. Wat men in deze handel wel ziet,
  werd hiervoor met een aantal voorbeelden duidelijk gemaakt: een
  beperkt aantal criminele groepen van heel verschillend kaliber die
  elk een deel van de hashmarkt bezetten.

  Dit wil natuurlijk niet zeggen – het werd ook al onderstreept –
  dat deze groepen niets met elkaar van doen hebben. Vanzelfsprekend
  kennen allerhande sleutelfiguren elkaar, vanzelfsprekend wordt er
  somtijds op de een of andere manier samengewerkt (bij de aankoop
  van partijen, hun vervoer, enzovoort), en even zo vaak geruzied.
  Hier weten we bitter weinig van. Dit is niet een gevolg van een
  soort van contrastrategie van deze groepen, maar vooral een gevolg
  van de verdeeldheid van het politiebestel. Elk korps, maar ook elk
  IRT, bakent zijn onderzoeksobject territoriaal (en zodoende ook
  functioneel) af en verwerft dus weinig of geen inzicht in het
  geheel. En de CRI heeft het kennisgat dat zo ontstaat, niet
  opgevuld. Waarom niet, doet hier verder niet ter zake.

  In het verlengde van deze vaststelling mag niet worden
  verzwegen, dat er haast geen kijk meer is op allerlei personen die,
  ook wat betreft de top van de georganiseerde criminaliteit,
  belangrijke ondersteunende functies vervullen. En dan denk ik nog
  niet zozeer aan advocaten, notarissen en accountants, hoewel hun
  rol in dit verband – zie de vorenstaande beschrijvingen – niet mag
  worden uitgevlakt. Maar waar met name ook aan moet worden gedacht,
  dat zijn: witwasspecialisten, illegale vuurwapenhandelaren,
  valsemunters en vervalsers van officile bescheiden, professionele
  autodieven, en noem ze verder maar op. Door de verregaande
  despecialisatie van de CRI en van de centrale recherches op
  stedelijk en regionaal niveau zijn al deze figuren, zeker op
  landelijk niveau, zo goed als volledig uit beeld verdwenen. Dit is
  ook een van de redenen waarom ons beeld van de top van de
  georganiseerde criminaliteit zo’n gedrogeerde indruk maakt.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken