• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – Bibliografie

  Bibliografie

  Beer Poortugael, D. den, De marechaussee grijpt in, Bruna
  & Zoon, Utrecht, 1954. Blok, A., De bokkerijders;
  Roversbenden en geheime genootschappen in de landen van
  Overmaas
  , Prometheus, Amsterdam, 1991.

  Bovenkerk, F., La Bella Bettien; Het levensverhaal van een
  Nederlandse go-between voor de Colombiaanse drugskartels
  ,
  Meulenhoff, Amsterdam, 1995.
  Bruggemeijer, B., Bewogen bestaan, Vuga, ‘s-Gravenhage,
  1980.
  Bruyne, C. de, Bestrijding hash-handel vergeten prioriteit, in
  Algemeen Politieblad, jaargang 136, 1987, p. 488-490.
  Bruyne, C. de, Soft drugs als dekmantel voor andere vormen van
  criminaliteit
  , Puttershoek, 1990 (scriptie Cursus Inspecteur
  der Rijksrecherche).
  Canadian Association of Chiefs of Police, Organized Crime
  Committee Report 1991
  , Ontario, 1991. Canadian Association of
  Chiefs of Police, Organized Crime Committee Report 1992,
  Ontario, 1992. Cortebeeck, G., De XTC-mafia, Hadewijch,
  Antwerpen, 1994.

  Cottaar, L. Lucassen, L. en Willems, W., Mensen van de reis;
  Woonwagenbewoners en zigeuners in Nederland, 1868-1995
  ,
  Waanders Uitgeverij, Zwolle, 1995.
  Diederiks, H. en Roodenburg, H. (red.), Misdaad, zoen en
  straf
  , Verloren, Hilversum, 1991. Duyne, P. van, Kouwenberg, R.
  en Romeyn, G., Misdaadondernemingen; Ondernemende misdadigers in
  Nederland
  , Gouda Quint, Arnhem, 1990.

  Duyne, P. van, Het spook en de dreiging van de georganiseerde
  misdaad
  , SDU Uitgeverij, Den Haag, 1995.
  Eerenbeemt, H. van den, Van mensenjacht en overheidsmacht;
  Criminogene groepsvorming en afweer in de meierij van
  ‘s-Hertogenbosch, 1795-1810
  , Stichting Zuidelijk Historisch
  Contact, Tilburg, 1970. Egmond, F., Banditisme in de Franse
  Tijd; Profiel van de Grote Nederlandse Bende, 1790-1799
  , De
  Bataafsche Leeuw, Amsterdam, 1986.

  Egmond, F., Op het verkeerde pad; Georganiseerde misdaad in
  de Noordelijke Nederlanden, 1650-1800
  , Bert Bakker, Amsterdam,
  1994.
  Exel, G. van, Na de hoofdstad de hofstad; Ervaringen van een
  Haags politieman
  , Daamen’s Uitgeversmaatschappij,
  ‘s-Gravenhage, 1951.
  Faber, S., Strafrechtspleging en criminaliteit te Amsterdam,
  1680-1811; De nieuwe menslievendheid
  , Gouda Quint, Arnhem,
  1983.
  Fijnaut, C., De reguliere recherche in Nederland; Enkele
  algemene beschouwingen over haar opbouw rond de voorbije
  eeuwwisseling
  , J.B. van den Brink, Lochem, 1985.
  Fijnaut, C., Georganiseerde misdaad; een onderzoeksgerichte
  terreinverkenning, in Justitile Verkenningen, nr. 9, 1985,
  p. 5-42.
  Fijnaut, C., De reorganisatie van de Nederlandse politie en de
  organisatie van de misdaad in de loop van de 19e en 20e eeuw, in
  Fijnaut, C. (red.), Georganiseerde misdaad en strafrechtelijk
  politiebeleid
  , J.B. van den Brink, Lochem, 1989, p. 23-32.

  Fremery Kalff, J., Met gesloten deuren; Zedenmisdrijven en
  hun berechting
  , Bert Bakker, Den Haag, 1961. Groen, K., Dode
  getuigen
  , Daamen’s Uitgeversmaatschappij, ‘s-Gravenhage, 1952.
  Groen, K., Misdaad in de hoofdstad, Bert Bakker, Den Haag,
  1962.

  Haenen, M. en Buddingh’, H., De danser; Hoe de drugshandel
  Nederland veroverde
  , De Arbeiderspers, Amsterdam, 1994.
  Hoogenboom, A.B., Boy, have I got a deal for you: georganiseerde
  fraude in het financile stelsel, in A.B. Hoogenboom, V. Mul en A.
  Wielenga (red.), Financile integriteit; Normafwijkend gedrag en
  (zelf)regulering binnen het financile stelsel
  , Gouda Quint,
  Arnhem, 1995, p. 27-62.

  Jagers, R., De Zwarte Ruiter; Een Oost-Brabantse bandiet,
  Bert Bakker, Amsterdam, 1982. Jens, F., Criminaliteit te Utrecht
  in verband met familie en wijk
  , Dekker & Van de Vegt,
  Utrecht, 1939. Kallenborn, J., Strijd tegen internationale
  misdadigers
  , Keesing, Amsterdam, 1953. Kempe, G. en Vermaat,
  J., Criminaliteit in Drenthe, Dekker & Van de Vegt,
  Utrecht, 1939. Look, G. van, Hells Angels en georganiseerde
  misdaad
  , Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, 1994
  (scriptie).

  Lucassen, L., En men noemde hen zigeuners ….; De
  geschiedenis van Kaldarasch, Ursari, Lowara, en Sinti in Nederland
  (1750-1944)
  , SDU Uitgeverij, ‘s-Gravenhage, 1990.
  MacDonald, R., The Gathering and Storage of Intelligence on the
  Itinerant Criminal
  , London, Home Office, Police Department,
  1992.
  Manneke, N., Uit oogpunt van policie; Zorg en repressie in
  Rotterdam tussen 1870-1914
  , Gouda Quint, Arnhem, 1993.
  Melchior, J., De bokkerijders; Feiten en verhalen, De
  Lijster, Maasbree, 1915 (1981).
  Middelburg, B., De dominee; Opkomst en ondergang van mafiabaas
  Klaas Bruinsma
  , L.J. Veen, Amsterdam, 1992.
  Nagel, W. De criminaliteit van Oss, Daamen’s
  Uitgeversmaatschappij, ‘s-Gravenhage, 1949. Nie, L. van,
  Recherche-Zedenpolitie, Strengholt, Amsterdam, 1964.
  Ooyen, D. van, Je moet weg, hier komen mensen wonen;
  Woonwagenbeleid in Nederland, 1890-1990
  , SDU Uitgeverij,
  ‘s-Gravenhage, 1993.
  Overbekking, J., Woonwagenbeleid, 20 jaar later halverwege; Een
  evaluatie van het sinds 1975 gevoerde beleid
  , Rijswijk,
  Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 1994.
  President’s Commission on Organized Crime, The Impact: Organized
  Crime Today
  , U.S. Government Printing Office, Washington,
  1986.

  Rling, B., De wetgeving tegen zoogenaamde beroeps- en
  gewoontemisdadigers
  , Nijhoff, ‘s-Gravenhage, 1933.
  Rooy, H. van, Criminaliteit van stad en land; Nijmegen en
  omstreken
  , Dekker & Van de Vegt, Utrecht, 1949 Schouten,
  M., De zaak Oss, De Bezige Bij, Amsterdam, 1982.
  Schreurs, A., Het kerkdorp St. Willebrord (Het Heike),
  Dekker & Van de Vegt, Utrecht, 1947. Schreven, C. van,
  Diefstal in groepsformatie gepleegd; Een empirisch onderzoek met
  een criminologische beschouwing
  , Nijhoff, ‘s-Gravenhage,
  1957.

  Slobbe, J. van, Bijdrage tot de geschiedenis en de
  bestrijding der prostitutie te Amsterdam
  , Scheltema en Holkema,
  Amsterdam, 1937.
  Spapens, P. en Oirschot, A. van, Smokkelen in Brabant; Een
  grensgeschiedenis, 1830-1970
  , De Kempenpers, Hapert, 1988.
  Spierenburg, P., The Spectacle of Suffering; Executions and the
  Evolution of Repression: from a Preindustrial Metropolis to the
  European Experience
  , Cambridge University Press, Cambridge,
  1984. Stachhouwer, J., Criminaliteit, prostitutie en zelfmoord
  bij immigranten in Amsterdam
  , Dekker & Van de Vegt,
  Utrecht, 1950.

  Voordewind, H., De commissaris vertelt, Daamen’s
  Uitgeversmaatschappij, ‘s-Gravenhage, 1949. Voordewind, H., De
  commissaris vertelt verder
  , Daamen’s Uitgeversmaatschappij,
  ‘s-Gravenhage, 1950. Wernink, J., Woonwagenbewoners, Van
  Gorcum, Assen, 1959.

  Willems, W. en Lucassen, L., Ongewenste vreemdelingen;
  Buitenlandse zigeuners en de Nederlandse overheid
  , SDU
  Uitgeverij, ‘s-Gravenhage, 1990.
  Yoors, J., Wij zigeuners, Karnap, Amsterdam, s.d.


  vorige        
  inhoudsopgave en zoeken