• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – 1. ALGEMENE INLEIDING

  1. ALGEMENE INLEIDING

  De Parlementaire Enqutecommissie Opsporingsmethoden moet onder
  meer antwoord geven op de vraag: wat is de aard en omvang van de
  georganiseerde criminaliteit in Nederland? Het zal duidelijk zijn
  dat deze eenvoudige vraag – wil men recht doen aan de werkelijkheid
  die erin besloten ligt – slechts op een complexe manier kan worden
  beantwoord. Een van de manieren waarop in dit onderzoeksproject
  naar een antwoord is gezocht, is door na te gaan welke groepen zich
  op welke manieren met welke vormen van georganiseerde criminaliteit
  bezighouden. Een deel van de resulaten van dit onderzoek is
  neergelegd in het rapport over de rol van buitenlandse en
  allochtone groepen in de georganiseerde criminaliteit in Nederland.
  Het andere deel is vervat in dit rapport over de rol van autochtone
  groepen. In het eerstgenoemde rapport wordt reeds in de inleiding
  geschetst hoe in het algemeen wordt gedacht over de rol van
  buitenlandse en allochtone groepen in de georganiseerde
  criminaliteit in Nederland, en wordt vervolgens per hoofdstuk (per
  groep) dit beeld verfijnd. Het ligt voor de hand om in dit rapport
  een wat andere werkwijze te volgen. Eerst wordt, in hoofdstuk 2,
  het bestaande beeld van de geschiedenis van de georganiseerde
  criminaliteit in Nederland behandeld. In de daaropvolgende
  hoofdstukken worden dan de resultaten van het eigen onderzoek naar
  de tegenwoordige toestand van de georganiseerde criminaliteit
  weergegeven.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken