• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – Voorwoord

  Voorwoord

  Dit rapport voor de Parlementaire Enqutecommissie
  Opsporingsmethoden vormt het eerste deel in de reeks van rapporten
  die voor deze Enqutecommissie zijn vervaardigd over de aard, ernst
  en omvang van de georganiseerde criminaliteit in Nederland. Het
  heeft betrekking op de rol die autochtone groepen spelen in dit
  soort van criminaliteit. Het rapport dat door Frank Bovenkerk en
  ondergetekende werd geschreven over de rol van buitenlandse en
  allochtone groepen vormt als het ware het complement van dit
  rapport. De lezer van het onderhavige rapport doet er dus goed aan
  dat andere rapport – en natuurlijk ook het eindrapport – te
  betrekken in zijn beschouwingen over het onderzoek dat aan al deze
  rapporten ten grondslag ligt. Ook voor de vervaardiging van dit
  rapport werd niet tevergeefs een beroep gedaan op een heel aantal
  mensen. Bij de Divisie Centrale Recherche Informatie (CRI): B.
  Barendregt, H. Theeuwes, M. van der Plas, P. Groenhout, L. Weeda,
  N. Nierop, N. van de Ven, M. Ribberink en H. Hagen. Verder bedank
  ik ook A. Middendorp en H. Brombeeck (regiopolitie
  Brabant-Zuid-Oost), C. van Doorn, J. van de Wetering en J. van den
  Biggelaar (regiopolitie Brabant-Noord), en R. van Vught
  (regiopolitie Rotterdam-Rijnmond). Yvonne de Adelhart Toorop en
  Marjolein Ribberink, CRI, leverden ook deze keer de onontbeerlijke
  administratieve ondersteuning.

  Den Haag, december 1995


  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken