• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – VI.3. De Italiaanse gemeenschap in Nederland

  VI.3. De Italiaanse gemeenschap in Nederland

  Ofschoon zowel in Duitse als in Franse rapporten sporadisch
  wordt gewezen op activiteiten van de Italiaanse mafia in Nederland,
  is haar (eventuele) optreden hier zeker geen thema in de
  internationale literatuur. Of dit terecht is of niet, zal in de
  volgende paragraaf uit de doeken worden gedaan. Tot goed begrip van
  de bevindingen waartoe ons eigen onderzoek in deze heeft geleid, is
  het van belang eerst iets te zeggen over de geschiedenis, de
  samenstelling en de bedrijvigheid van de Italiaanse gemeenschap in
  Nederland. Want, zoals eerder werd aangegeven, de aanwezigheid van
  zulk een gemeenschap vormt gewoonlijk een strategische voorwaarde
  voor de ontplooiing van mafia-activiteiten.

  In vergelijking met landen als Duitsland en Belgi herbergt
  Nederland, absoluut en relatief, een vrij kleine Italiaanse
  gemeenschap. Op 1 januari 1990 woonden naar schatting 16.000
  Italianen met de Italiaanse nationaliteit in Nederland en nog eens
  8.500 Italianen met de Nederlandse nationaliteit; bij elkaar dus
  zo’n 25.000 personen. Meer recente cijfers geven aan dat dit aantal
  in de voorbije jaren lichtjes gestegen zou kunnen zijn. Op 1
  januari 1993 verbleven er 17.284 personen met de Italiaanse
  nationaliteit in Nederland (Muus, 1994; Tinnemans, 1991).

  Ofschoon zich lang vr de Tweede Wereldoorlog al kleine groepjes
  Italianen (schoorsteenvegers, terrazzo-werkers, ijsbereiders;
  Bovenkerk en Ruland, 1992) in Nederland vestigden, kwamen verreweg
  de meeste Italiaanse immigranten na afloop van deze oorlog naar ons
  land, aanvankelijk vooral om te werken in de mijnen, later ook in
  de metaal- en de textielindustrie. De meesten van hen werden door
  een Nederlandse selectiecommissie op een aantal punten streng
  gekeurd: gezondheid, politieke orintatie, genoten onderwijs,
  strafrechtelijke achtergrond. Slechts een kwart van de arbeiders
  die zich hadden aangemeld, werd ook daadwerkelijk aangeworven. Zij
  kwamen hoofdzakelijk van de eilanden Sardini en Sicili (ruim 40%),
  en verder van het zuidelijke vasteland (bijna 20%) en uit de
  noordelijke provincies (37%). Verreweg de meeste Italianen – zo
  blijkt uit een vrij recente studie van de Italiaanse gemeenschap in
  Nederland, geredigeerd door W. Tinnemans – wonen in het Westen van
  het land (60%) en hier weer met name in de grote steden. De overige
  Italianen vindt men zowel in het Oosten als in het Zuiden van het
  land, in het algemeen in de grotere steden. Het merendeel van hen –
  althans de mannen onder hen – werkt in loondienst, vaak nog op een
  betrekkelijk laag niveau door een tekort aan scholing. Een klein
  aantal werkt als zelfstandig ondernemer. Gezien het verleden ligt
  het voor de hand dat hierbij wordt gedacht aan ijssalons en
  pizzeria’s. Maar deze beeldvorming gaat niet meer op. De meeste
  pizzeria’s worden tegenwoordig gedreven door Turken, Marokkanen en
  Nederlanders.

  Ook al onderhouden veel Italianen regelmatig contacten met
  andere Italianen binnen en buiten Nederland, een hechte gemeenschap
  vormen zij – mede als gevolg van hun geringe aantal, de nogal
  verschillende herkomst en de grote geografische spreiding in
  Nederland – niet. Hierom is het ook niet zo verwonderlijk dat zeker
  de jongere Italianen op allerlei manieren volop participeren in het
  maatschappelijke leven in Nederland. Wat niet wil zeggen dat zij
  niet een zekere Italianit koesteren, een zeker etnisch
  bewustzijn cultiveren en dus zichzelf als Italianen blijven zien,
  hoe goed ze overigens ook in de Nederlandse samenleving zijn
  gentegreerd.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken