• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – VIII.1. Enkele achtergrondgegevens

  VIII. DE NIGERIAANSE EN GHANESE CRIMINELE NETWERKEN: HUN
  VERTAKKINGEN IN NEDERLAND

  VIII.1. Enkele achtergrondgegevens

  In de voorbije jaren zijn vooral de Nigeriaanse criminele
  netwerken bij herhaling in het nieuws geweest. Zowel naar
  aanleiding van concrete voorvallen als in algemene reportages werd
  keer op keer bericht over hun betrokkenheid bij de internationale
  drugshandel, over hun vrij geraffineerde oplichtingspraktijken en
  over hun rol in wereldwijde vrouwenhandel. En vooral in verband met
  deze laatste activiteit werd hun naam nogal eens in n adem genoemd
  met die van Ghanese criminele netwerken. In het bijzonder gedurende
  het onderzoek
  dat een onderzoekscommissie van de Belgische Kamer in de jaren
  1992-1994 heeft ingesteld naar een structureel beleid met het oog
  op de bestraffing en de uitvoering van de mensenhandel, is deze
  connectie tussen de Nigeriaanse en Ghanese vrouwenhandel meer dan
  eens aan het licht getreden (Belgische Kamer van
  Volksvertegenwoordigers, 1994).

  Toch is de wetenschappelijke literatuur over deze netwerken,
  juist ook over de Nigeriaanse, buitengewoon schaars. De reden
  hiervan moet hoogstwaarschijnlijk worden gezocht in het feit dat in
  de betrokken landen zelf niet of nauwelijks criminologisch
  onderzoek wordt gedaan, terwijl geschoolde onderzoekers uit het
  Westen (of Oosten) traditioneel nogal sterk gebonden zijn aan het
  doen van onderzoek naar criminaliteit in hun eigen land.
  Grensoverschrijdend criminologisch onderzoek van enige allure in de
  Derde Wereld is er zo goed als niet. Hoe dan ook, in internationale
  politiekringen wordt ervan uitgegaan dat een beperkt aantal
  baronnen met de hulp van luitenanten en bemiddelaars ettelijke
  honderden criminele groepen en groepjes aansturen die wereldwijd
  opereren. De harde kern van deze cellen bestaat gewoonlijk uit
  leden van de met elkaar samenwerkende grote stammen van Nigeria, de
  Ibo, Hausa en Yoruba. Voor de uitvoering van hun illegale
  activiteiten maken zij evenwel ook gebruik van andere
  West-Afrikanen: Ghanezen, Singalezen, Gambianen, Zarezen, en
  anderen. Dezen worden met name ingezet voor de smokkel van
  verdovende middelen. De smokkel hiervan vormt waarschijnlijk de
  meest omvangrijke en lucratieve criminele activiteit van de
  onderhavige netwerken. Niet alleen kopen zij overal in
  Zuid-Oost-Azi herone op om die in het gehele Westen weer op de
  markt te brengen – veelal met de hulp van groepen die ter plaatse
  de weg kennen -, zij zijn ook volop betrokken bij de handel in
  cocane vanuit Zuid-Amerika en West-Europa. Hiertoe maken zij zowel
  gebruik van koeriers die op de meest uiteenlopende manieren de
  drugs zelf moeten vervoeren (in koffers, vastgetaped op het
  lichaam, verstopt in condooms in hun maag) als van
  koeriersdiensten, op het eerste oog gewoon goederenvervoer per
  schip of per vliegtuig of met import- en exportfirma’s. Een andere
  belangrijke bron van inkomsten vormt nog steeds de vrouwenhandel,
  gericht op de prostitutie in West-Europa. De al gememoreerde
  onderzoekscommissie van de Belgische Kamer heeft kunnen vaststellen
  dat deze handel goed-georganiseerd verloopt via contactpersonen in
  Nigeria en in Belgi, Frankrijk, Nederland en andere Westeuropese
  landen. Een van de bekende werkwijzen is, dat de vrouwen in kwestie
  door toedoen van bemiddelaars in Nigeria naar een van deze landen
  worden overgebracht, daar onmiddellijk politiek asiel aanvragen en
  dan door de contactpersonen hier zo snel als mogelijk in de
  prostitutie worden gestopt. Waarbij het heel vaak zo is dat de
  contactpersonen hier per vrouw enkele duizenden dollars betalen aan
  de verkopers in het land van herkomst en haar vervolgens met enkele
  duizenden dollars winst doorverkopen aan een Nigeriaanse vrouw die
  ook in het kader van vrouwenhandel naar hier is gekomen, maar die
  zich inmiddels heeft opgewerkt tot bordeelhoudster. Deze biedt de
  betrokken vrouw dan de mogelijkheid om zich via prostitutie vrij te
  kopen, somtijds voor een bedrag van 20.000 dollar of meer.

  Verder staan de Nigeriaanse criminele organisaties bekend om
  hun frauduleuze praktijken. Zij zijn bedreven in het plegen van
  fraude met credit cards, van verzekeringsfraude en van bankfraude,
  hetzij via het aangaan van leningen, hetzij via het openen van
  rekeningen. Heel bekend zijn ondertussen ook de manieren waarop zij
  firma’s oplichten die ingaan op hun valselijke voorstellen om tegen
  veel geld bepaalde schijn-transacties uit te voeren. De firma’s die
  op deze voorstellen ingaan, wordt vervolgens gevraagd om een klein
  percentage van het totale bedrag van de desbetreffende transacties
  te storten op een bepaalde rekening (natuurlijk in Nigeriaanse
  handen). Wanneer deze aanbetaling metterdaad gebeurt, wordt het
  geld bliksemsnel van de rekening gehaald en verneemt de firma nooit
  meer iets van zijn zakenrelaties in Nigeria. Het ligt voor de hand
  dat deze wereldwijde illegale activiteiten maar succesvol kunnen
  worden afgewikkeld wanneer de uitvoerders in kwestie aan alle
  mogelijke valse documenten kunnen geraken: valse paspoorten,
  onechte briefhoofden van Nigeriaanse (overheids)bedrijven,
  valselijk opgemaakte geboorte-aktes, valse verklaringen van
  advocaten over de politieke vervolging van mensen. De betrokken
  criminele organisaties zijn dan ook berucht om hun vermogen om al
  dit soort van documenten te (laten) vervaardigen, zowel in eigen
  land als in de landen waar ze feitelijk opereren.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken