• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – 4.4. Tot besluit

  4.4. Tot besluit

  Over Nederland ligt een wirwar van de meest verschillende
  criminele netwerken. Organisaties als de Hells Angels, cliques als
  die welke in het Zuiden de synthetische drugs produceren, en
  individuen zoals we die hebben aangetroffen in het algemene
  netwerk, vormen de middelpunten van deze netwerken. Een aantal van
  die netwerken staat zowel op nationaal niveau als op regionaal en
  lokaal niveau voortdurend met elkaar in contact. Met andere
  woorden: er zou op dit middenniveau van de georganiseerde
  criminaliteit wel eens meer orde kunnen heersen dan de chaos, die
  men hier bij de eerste aanblik waarneemt, suggereert. Met name de
  verbindingen tussen de top-groepen en de criminele netwerken zijn
  in dit verband van groot belang. Maar ook de belangrijke rol van de
  schakels tussen de interregionale en landelijke netwerken enerzijds
  en de lokaal-opererende groepen anderzijds mag niet worden
  veronachtzaamd. Want deze basisgroepen vormen in menig opzicht het
  draagvlak voor de georganiseerde criminaliteit op de hogere
  niveau’s.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken