• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Inhoud Bijlage I

  Bijlage I – Werkwijze en procedures

  VOORWOORD

  HOOFDSTUK 1 VAN WERKGROEP NAAR
  ENQUÊTECOMMISSIE

  1.1 De Werkgroep vooronderzoek
  opsporingsmethoden
  1.2 Het voorstel
  aan de Kamer
  1.3 Het plenaire
  debat

  HOOFDSTUK 2 DE COMMISSIE EN HAAR
  STAF

  2.1 Benoeming en constitutie van de
  commissie
  2.2 De staf
  2.3 Vergaderingen

  HOOFDSTUK 3 ORGANISATIE EN
  FINANCIËN

  3.1 De begroting
  3.2 Duur van het onderzoek
  3.3 Huisvesting
  3.4 Het
  veiligheidsplan

  HOOFDSTUK 4 HET
  ONDERZOEK

  4.1 Interne onderzoeken
   
      4.1.1 Opzet
        4.1.2 Onderzoeksvragen
        4.1.3 Onderzoeksmethoden
  4.2 Informatieverzameling en het belang van de
  staat
        4.2.1 Verzoeken om
  informatie
        4.2.2 Problemen bij informatieverzameling
        4.2.3 Adviezen over belang van de staat
        4.2.4 Afspraken commissie en bewindslieden
        4.2.5 Vervolg onderzoek
  4.3 Extern onderzoek georganiseerde
  criminaliteit
  4.4 Het
  rechtsvergelijkend onderzoek

  HOOFDSTUK 5 DE
  GESPREKKEN

  HOOFDSTUK 6 DE VERHOREN

  6.1 De voorbereiding
  6.2 Het verloop van de verhoren
     
    6.2.1 Aanvang verhoren
        6.2.2 Veiligheidsmaatregelen verhoren
        6.2.3 Een incident
        6.2.4 Tweede oproep voor verhoor
        6.2.5 Nadere informatie
        6.2.6 Tegenstrijdige verklaringen
        6.2.7 Afsluiting verhoren
  6.3 Gesprekken tijdens de verhoren

  6.4 Geheime delen commissie-Wierenga

  6.5 Rijksrecherche-onderzoek

  HOOFDSTUK 7 DE
  RAPPORTAGE

  7.1 De voortgangsrapportages

  7.2 De eindrapportage
  7.3 Activiteiten staf

  HOOFDSTUK 8 HET ARCHIEF

  HOOFDSTUK 9 AANBEVELINGEN TOEKOMSTIGE
  ENQUÊTES

  Let op: Hieronder staan ingescande documenten. Sommige daarvan
  bestaan uit meerdere pagina’s. Klik steeds op een pagina om naar de
  volgende te gaan. De laatste pagina stuurt je weer terug naar de
  inhoudsopgave.

  HOOFDSTUK 10 APPENDICES

  A. Noten Bijlage I
  1. Besluit Instelling
  Onderzoek
  2. Brief aan organisaties met verzoek
  om documenten en aankondiging bezoeken
  3. Advies prof. mr P.J. Boon d.d.
  20-2-1995 over het belang van de Staat
  4. Advies mr. J.K. Franx d.d.
  22-2-1995 over het belang van de Staat
  5. Advies mr. J.K. Franx d.d.
  20-10-1994 over verschoningsrechten
  6. Ambstedig proces-verbaal J.C.J.G.
  Barkman-Kuitert naar aanleiding van vragen van de
  commissie
  7. Kamerstukken 24072, nrs. 1 tot en
  met 9, 1994-1995 en de brief van de commissie van
  24-8-1994
  8. De uitnodiging voor een
  gesprek
  9. De aan getuigen gerichte
  oproepingsbrief
  B. Lijsten
  1. Archiefstukken
  2. Lijst van officiele
  publikaties
  3. Rapporten
  4. Boeken
  5. Tijdschriftartikelen
  6. Interviews
  7. Gesprekken
  8. Verhoren
  C. Cruciale documenten
  1. Rapport van der Veen,
  22-1-1995
  2. Notities Van Kastel, Van Riessen,
  Nordholt en Vrakking over methode IRT
  Noord-Holland/Utrecht
  3. Aanbiedingsbrief geheime deel
  commissie Wierenga
  4. Processen-verbaal commissaris
  Jansen geheime deel commissie Wierenga
  5. Briefwisseling minister van
  Justitie en college van procureurs-generaal over gecontroleerde
  doorlevering
  6. Ambtsbericht De Groot inzake het
  Beveronderzoek
  7. Briefwisseling De Wit en De
  Beaufort over verantwoordelijkheid voor Beveronderzoek
  8. Lijst Wilzing
  D. Relevante rapporten
  1. Conclusies rapport Werkgroep De
  Wit, Infiltratie
  2. Conclusies rapport Werkgroep
  Veurink, Ethische aspecten van CID-werkzaamheden
  3. Conclusies rapport Werkgroep
  Craemer, Getuigenbescherming
  4. Rapport Tot de Kern
  E. Relevante regelgeving
  1. Regeling Deals met criminelen
  1982
  2. Tip-, Toon- en
  Voorkoopgeldregeling 1985
  3. Richtlijn Infiltratie
  1991
  4. CID-regeling 1995
  5. Handleiding
  Kijkoperaties
  F. Voorbeelden van documenten
  1. 4 x 4 formulier
  2. Informantendossier
  3. CID-subject registratie
  4. Grijze veld subject
  5. Journaal CID
  6. Formulier inzet AT
  7. Formulier inzet OT
  8. Journaal STO

  inhoudsopgave en zoeken