• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage I – 3.1 De begroting

  HOOFDSTUK 3 ORGANISATIE EN FINANCIN

  3.1 De begroting

  In het voorstel van het Presidium aan de Kamer werden de kosten
  van de enqute voor het jaar 1995 op f.3,27 mln + PM geraamd
  Noot , conform de opgave van de enqutecommissie. De
  raming werd verwerkt in de suppletoire begroting 1995 samenhangend
  met de Voorjaarsnota 1995. De PM-post werd bij de suppletoire
  begroting samenhangend met de Najaarsnota nader ingevuld en bedroeg
  f.0,4 mln. Toen begin november bleek dat de enqutecommissie niet in
  staat zou zijn binnen de haar toegestane termijn verslag uit te
  brengen, werd een aanvullende raming ingediend. Deze aanvulling
  wordt in de suppletoire begroting samenhangend met de Voorjaarsnota
  1996 opgenomen.

  De commissie is de dienst Financieel Economische Zaken van de
  Tweede Kamer zeer erkentelijk voor de hulp bij het opstellen van de
  begroting.
  Enkele aspecten van de begroting danwel zaken die daarmee
  samenhangen, komen hieronder aan de orde.


  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken