• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage I – 3.2 Duur van het onderzoek

  3.2 Duur van het onderzoek

  Ingevolge het instellingsbesluit van 6 december 1994 is de
  termijn waarbinnen het onderzoek van de commissie moet zijn
  afgerond, gesteld op 1 jaar of zoveel eerder als mogelijk. Derhalve
  zou de commissie uiterlijk 6 december 1995 haar eindrapportage aan
  de Kamer moeten aanbieden. Begin november bleek echter dat het de
  commissie niet zou lukken binnen de gestelde termijn te
  rapporteren. Een tweetal omstandigheden was hier debet aan. Ten
  eerste leverde de analyse van de 93 openbare verhoren een aantal
  zaken op die nader onderzoek vergden. Ten tweede was de
  tussenrapportage van het rijksrecherche-onderzoek naar het
  functioneren van de regionale criminele inlichtingendienst
  Kennemerland nog niet gereed. De voorlopige resultaten van dit
  onderzoek waren van belang voor de eindrapportage van de commissie.
  Zodoende verzocht zij op 13 november 1995 Noot de Kamer
  haar mandaat met enkele weken te verlengen, opdat zij na ommekomst
  van het kerstreces haar eindrapportage zou kunnen aanbieden.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken