• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage I – 3.3 Huisvesting

  3.3 Huisvesting

  De aard van het te verrichten onderzoek noopte de commissie te
  zoeken naar werk- en vergaderruimten die aan een aantal eisen
  moesten voldoen. Deze ruimten moesten optimaal beveiligd kunnen
  worden. Voorts noodzaakte de omvang van de staf van de commissie
  tot een ruim onderkomen. Daarnaast moest de commissie in staat zijn
  haar werkzaamheden in relatieve afzondering te verrichten.

  Een verkenning van de mogelijkheden bracht aan het licht dat de
  Eerste Kamer over een aantal bruikbare ruimten beschikte. Na
  intensief overleg met de Voorzitter en de Griffier van de Eerste
  Kamer kon de commissie beschikken over de fractiekamers van de SGP,
  het GPV en de RPF alsmede de drie ruimten van de Stenografische
  dienst. Tevens mocht de commissie gebruik maken van de
  vergaderruimten van de Eerste Kamer. Deze afspraak gold
  aanvankelijk tot 1 oktober 1995. Tot tweemaal toe werd deze termijn
  verlengd; eerst tot 1 januari 1996 en vervolgens tot 1 maart 1996.
  Bovendien verleende de Eerste Kamer haar toestemming om de openbare
  verhoren in de gerestaureerde plenaire zaal te houden. De commissie
  is de Eerste Kamer hiervoor zeer erkentelijk.

  Nadat de vereiste veiligheidsmaatregelen waren getroffen en het
  benodigde kantoormeubilair was aangeschaft, betrok op 1 januari
  1995 de staf van de commissie de haar ter beschikking gestelde
  ruimten. Tot die tijd was de – overigens nog niet voltallige – staf
  van de commissie op de vierde verdieping van het Hotel in het
  gebouw van de Tweede Kamer gehuisvest.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken