• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage I – HOOFDSTUK 9 AANBEVELINGEN TOEKOMSTIGE ENQUTES

  HOOFDSTUK 9 AANBEVELINGEN TOEKOMSTIGE ENQUTES

  1. De Wet op de Parlementaire Enqute dient naar het oordeel van
  de commissie te worden gewijzigd. De commissie meent dat het
  mogelijk moet zijn om in zeer uitzonderlijke gevallen van een
  besloten verhoor onder ede een openbaar verslag te publiceren. De
  commissie heeft zich, in tegenstelling tot voorgaande
  enqutecommissies, op het standpunt gesteld dat artikel 18b, eerste
  lid, van de Wet op de Parlementaire Enqute niet de mogelijkheid
  biedt tot het openbaar maken van een verslag van een besloten
  verhoor. 2. De commissie meent dat het noodzakelijk is ten behoeve
  van omvangrijke onderzoeken een draaiboek samen te stellen voor de
  organisatie van een dergelijk onderzoek. De commissie heeft de
  indruk dat door het ontbreken van een dergelijk draaiboek te vaak
  het wiel opnieuw moet worden uitgevonden. Inmiddels heeft de Tweede
  Kamer ruime ervaring met het doen van onderzoeken. Het is zaak om
  de opgedane ervaringen vast te leggen voor toekomstig
  onderzoek.

  3. De commissie heeft goede ervaringen met de ondersteuning door
  een beperkte, deskundige staf en een gering aantal externe
  onderzoekers. Op die manier heeft de commissie de mogelijkheid
  maximale controle uit te oefenen op de inhoud en de uitvoering van
  de onderzoeken.

  4. Om kosten en tijd te kunnen besparen acht de commissie het
  wenselijk voor toekomstige parlementaire onderzoeken dat de Kamer
  permanent kan beschikken over een goed beveiligde en geoutilleerde
  ruimte op of rond het Binnenhof.

  5. De commissie is van oordeel dat het bij parlementaire
  onderzoeken mogelijk moet zijn gebruik te maken van informatie die
  bij openbaarmaking gevaar kan opleveren voor personen en zaken die
  het belang van de staat raken, zonder dat die informatie per
  definitie ter kennis gebracht wordt van alle leden van de Kamer. De
  commissie stelt voor artikel 18b, derde lid, Wet op de
  Parlementaire Enqute op dat punt te wijzigen. 6. De commissie acht
  het wenselijk dat na de beindiging van het onderzoek van een
  onderzoekscommissie het archief niet vernietigd hoeft te worden,
  maar dat na consultatie van de Registratiekamer een regeling wordt
  getroffen vergelijkbaar met de regeling en het besluit
  Politieregisters om inzage te verschaffen in de gegevens. 7. De
  commissie heeft veel tijd besteed aan overleg met de
  bewindspersonen over de inhoud van het begrip het belang van de
  staat. Het is de commissie gebleken dat zeer verschillende
  interpretaties van dit begrip mogelijk zijn. De commissie acht het
  wenselijk dat de Kamer en de regering zich buigen over de vraag hoe
  het belang van de staat, zoals bedoeld in de Wet op de
  Parlementaire Enqute, moet worden uitgelegd. 8. De verhoren van de
  commissie zijn rechtstreeks op de televisie uitgezonden. De
  commissie geeft toekomstige onderzoekscommissies het advies om de
  visuele media de vrijheid te geven de verhoren rechtstreeks uit te
  zenden. Tijdens de verhoren is niet gebleken van een verstorend
  effect van de rechtstreekse uitzendingen. 9. Het verdient
  aanbeveling om na elke verhoordag een korte persbriefing te
  verzorgen voor de media. Tijdens deze briefings kunnen vragen
  worden gesteld over de verhoren van die dag en de verhoren voor de
  komende dagen.

  10. De commissie heeft goede ervaringen opgedaan met de
  attenderingsbulletins in de vorm van weekberichten en dagberichten,
  die werden samengesteld door de documentalisten. Op die manier werd
  de commissie constant op de hoogte gehouden van actuele
  ontwikkelingen op haar onderzoeksterrein. 11. Het is de commissie
  goed bevallen alle commissieleden te laten participeren in het
  verhoren van getuigen. Het vergt de nodige afstemming tussen de
  leden voor en tijdens het verhoor, maar het verlevendigt de
  discussie en draagt bij aan een maximale waarheidsvinding.


  Inhoudsopgave en zoeken