• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage I – 7. Gesprekken
  Amerongen, W.C. van
  Chef van de afdeling georganiseerde criminaliteit bij de
  regiopolitie Brabant Zuid-Oost
  Anoniem
  Informantenrunner bij de regionale criminele inlichtingendienst
  van de regiopolitie Zuid-Holland Zuid
  Anoniem
  Rechercheur bij het observatieteam van de regiopolitie
  Utrecht
  Anoniem
  Observatierechercheur bij de Dienst operationele ondersteuning
  van de regiopolitie Zuid-Holland Zuid
  Anoniem
  Groepschef observatieteam van de Dienst operationele
  ondersteuning van de regiopolitie Zuid-Holland Zuid
  Augusteijn, A.W.P.
  Chef criminele inlichtingendienst van het Kernteam Randstad
  Noord en Midden
  Bakker, G.J.C.M.
  Teamleider douanerecherche bij de Fiscale inlichtingen- en
  opsporingsdienst
  Barendregt, B.N.
  Commissaris van politie en hoofd van de Afdeling cordinatie
  criminele inlichtingen van de Divisie centrale recherche
  informatie
  Barkman Kuitert, J.C.J.G.
  Landelijk officier van justitie voor de Divisie centrale
  recherche informatie
  Beaufort, L.A.R.J. de
  Hoofdofficier van justitie te Haarlem
  Beek, G.P. van der
  Als officier van justitie gedetacheerd bij de directie Politie
  van het ministerie van Justitie , waar hij projectleider
  georganiseerde criminaliteit was, vanaf 1 augustus 1995 officier
  van justitie te Rotterdam
  Belzen, A.J. van
  Voormalig informantenrunner bij de criminele inlichtingendienst
  van de regiopolitie Kennemerland
  Berserik, F.C.
  CID-Officier van justitie bij het Arrondissementsparket te
  Dordrecht
  Bindsbergen, R.J.J. van
  Misdaadanalist bij het Kernteam Noord Oost Nederland
  Blok, J.A.
  Hoofdofficier van justitie te ‘s-Gravenhage
  Borghouts, H.C.J.L.
  Directeur-Generaal Openbare Orde en Veiligheid bij het
  ministerie van Binnenlandse Zaken
  Boss, E.P.M.
  Financieel rechercheur bij het Kernteam Randstad Noord en
  Midden
  Brand, J.L.
  Hoofdcommissaris van politie, korpschef van de regiopolitie
  Haaglanden en voorzitter van de Raad van Hoofdcommissarissen.
  Braun, W.G.T.
  Chef regionale criminele inlichtingendienst bij de regiopolitie
  Limburg-Noord
  Brink, W.J. ten
  Informantenrunner bij de regionale criminele inlichtingendienst
  van de regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland
  Brinkman, L.C.
  Voormalig voorzitter van de CDA-fractie in de Tweede Kamer der
  Staten-Generaal, was voorzitter van de commissie voor de
  inlichtingen- en veiligheidsdiensten
  Broere, A.
  Teamchef van het arrestatieteam van het regiokorps
  Rotterdam-Rijnmond
  Brokx, G.P.
  Burgemeester van Tilburg en korpsbeheerder van de politieregio
  Midden en West Brabant
  Brummen, H.A. van
  Directeur-Generaal Politie en Criminaliteitsbestrijding bij het
  ministerie van Justitie
  Corstens, G.J.M.
  Hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Katholieke
  Universiteit Nijmegen, vanaf 1 oktober 1995 raadsheer bij de Hoge
  Raad der Nederlanden
  Deelman, P.
  Chef Divisie Recherche bij de regiopolitie Utrecht
  Dinter, G.J. van
  Voormalig Secretaris-Generaal bij het ministerie van
  Justitie
  Docters van Leeuwen, A.W.H.
  Procureur-generaal bij het Gerechtshof te Den Haag en
  voorzitter van het College van procureurs-generaal
  Driessen, A.L.
  Chef van het Kernteam Haaglanden
  Dros, O.R.
  Chef van het Kernteam Randstad Noord en Midden
  Duijne, P.C. van
  Onderzoeker bij het ministerie van Justitie
  Entius, J.P.
  Lid van het Landelijke Bestuur Horeca Nederland
  Erve, M.E.F.H. van
  Fungerend hoofdofficier van justitie te ‘s-Hertogenbosch,
  voorheen landelijk officier van justitie voor de Divisie centrale
  recherche informatie
  Essen, P.M. van
  Cordinator fenomeenonderzoek bij het Kernteam Noord Oost
  Nederland
  Fokkens, J.W.
  Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden en
  hoogleraar strafrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam
  Geerestein, H.J.
  Voormalig douanier
  Gelderman, E.F.G.M.
  Vice-president van de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch in de
  functie van cordinerend rechter-commissaris zware, georganiseerde
  criminaliteit
  Gemert, W.M. van
  Hoofd van het Landelijk rechercheteam bij het Korps Landelijke
  Politiediensten
  Geraedts, H.G.C.
  Dieptespecialist criminaliteit verdovende middelen bij de
  regiopolitie Limburg-Noord
  Gerding, R.A.F.
  Plaatsvervangend hoofdofficier van justitie te Rotterdam
  Gonzales, I.E.W.
  Officier van justitie te Haarlem, tevens officier van justitie
  zware criminaliteit en kernteamofficier
  Groot, F.C.V. de
  Tot medio 1995 officier van justitie voor de criminele
  inlichtingendiensten in het arrondissement Den Haag ( de korpsen
  Haaglanden en Hollands Midden), daarna officier van justitie bij
  het Landelijk bureau openbaar ministerie
  Groot, R. de
  Officier van justitie voor de criminele inlichtingendiensten te
  Rotterdam, tevens
  hoofd van de Unit fraude, economie en milieu en zware
  criminaliteit
  Haak, W.E.
  Vice-president en raadsheer bij de Hoge Raad der
  Nederlanden
  Haeren, C.F.M.
  Ploegchef van de Sectie technische ondersteuning van de
  regiopolitie Haaglanden
  Hagen, A.
  Teamleider van de Regionale recherchedienst van de regiopolitie
  Rotterdam-Rijnmond
  Hellemons, A.A.M.
  Hoofd van de Dienst technische operationele ondersteuning van
  de Divisie ondersteuning van het Korps Landelijke
  Politiediensten
  Helten, N.H.E. van
  Directeur Democratische rechtsorde bij de Binnenlandse
  veiligheidsdienst
  Hertoghs, J.J.M.
  Advocaat-belastingkundige
  Holthuis, H.A.
  Hoofdofficier van justitie en hoofd Landelijk bureau openbaar
  ministerie
  Hondt, E.M. d’
  Burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het
  Korpsbeheerdersberaad
  Hoogland, H.A.
  Kernteamofficier voor het Kernteam Noord en Oost Nederland en
  CID-officier te Zwolle
  Huisman, H.M.
  Hoofd van het Douane informatiecentrum
  Jansen, H.A.
  Commissaris van politie bij de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond,
  hoofd van de regionale recherche dienst waaronder ook het kernteam
  Rotterdam-Rijnmond/Zuid-Holland Zuid ressorteert
  Jansen, J.M.
  Hoofdofficier van justitie te ‘s-Hertogenbosch, voorzitter van
  de Centrale toetsingscommissie
  Karstens, R.
  Hoofd van de Afdeling nationale cordinatie politile infiltratie
  bij de Divisie centrale recherche informatie
  Kastel, J.A.P. van
  Commissaris van politie in de politieregio
  Amsterdam-Amstelland, voormalig teamleider van het interregionale
  rechercheteam Noord-Holland/Utrecht
  Kerf, E.L.A.M. de
  Voormalig hoofd bijzondere opleidingen van de Rechercheschool
  Zutphen
  Kievits, A.
  Waarnemend hoofd van de Binnenlandse veiligheidsdienst
  Klaveren, H.J.W. van
  Chef van de Afdeling criminele informatie van de regiopolitie
  Twente
  Kloosterman, A.
  Observatierechercheur
  Koers, J.
  Officier van justitie te Arnhem, hoofd van de Unit zware
  criminaliteit
  Kok, W.
  Minister-president, voormalig vice-premier
  Kolthof, E.W.
  Plaatsvervangend directeur van de Rechercheschool Zutphen
  Kooten, C. van
  Plaatsvervangend hoofd van het Milieubijstandsteam
  Kuijper, K.
  Commissaris van politie, hoofd van de rijksrecherche bij het
  parket van de procureur-generaal te Amsterdam
  Langendoen, K.P.
  Projectleider/plaatsvervangend teamleider bij het Kernteam
  Randstad Noord en Midden
  Lemereis, J.
  Ad interim hoofd van de regionale criminele inlichtingendienst
  van de regiopolitie Utrecht
  Limmen, B.
  Voormalig informantenrunner bij de criminele inlichtingendienst
  van de regiopolitie Kennemerland
  Linden, R. van der
  Directeur van de Dienst Recherchezaken van het ministerie van
  Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer
  Lith, A.
  Chef van het district Rijn en IJssel van de regiopolitie
  Utrecht, voormalig teamleider van het interregionale rechercheteam
  Noord-Holland/Utrecht
  Looijen, J. van
  Plaatsvervangend chef van de criminele inlichtingendienst van
  het regiokorps Amsterdam-Amstelland
  Lubbers, R.F.M.
  Voormalig minister-president
  Maan, A.C.
  Officier van justitie zware, georganiseerde criminaliteit te
  Amsterdam
  Mastenbroek, N.
  Hoofd van de Divisie centrale recherche informatie
  Meerman, R.D.
  Advocaat en voormalig commandant van het infiltratieteam der
  gemeentepolitie Amsterdam
  Molen-Maesen, P.M.H. van der
  Landelijk terreur en BVD Officier van justitie, voorheen
  CID-officier van justitie te Utrecht
  Monster, A.J.
  Informantenrunner bij de criminele inlichtingendienst van het
  Kernteam Randstad Noord en Midden
  Mosterd, A.M.
  Hoofd van de criminele inlichtingendienst van de politieregio
  Hollands Midden
  Mout, P.
  Raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden
  Muurling, A.J.
  Chef van het Bureau informatie-inwinning van de regiopolitie
  Haaglanden
  Naey, J.
  Hoogleraar politierecht aan de Vrije Universiteit
  Amsterdam
  Nordholt, E.E.
  Korpschef van het regiokorps Amsterdam-Amstelland
  Paulissen, W.J.A.
  Commissaris van politie, districtschef Regiopolitie
  Brabant-Noord, voormalig teamleider van het Kernteam Zuid
  Perlot, W.F.
  Projectleider van de Afdeling bestrijding criminele
  organisaties van de Divisie recherche bij de regiopolitie
  Utrecht
  Pieneman, G.
  Tactisch cordinator bij de Afdeling bestrijding criminele
  organisaties van de Divisie recherche bij de regiopolitie
  Utrecht
  Pieters, J.J.Th.M.
  Officier van justitie zware criminaliteit en criminele
  inlichtingendienst te ‘s-Hertogenbosch
  Pijl, D.
  Commisaris van politie bij het parket van de procureur-generaal
  te ‘s-Hertogenbosch
  Prinsen, J.
  Voormalig douanier
  Putten, F. van der
  Hoofd van de regionale criminele inlichtingendienst van de
  regiopolitie Gooi- en Vechtstreek
  Randwijck, R.C.J. Graaf van
  Procureur-generaal bij het gerechtshof te Amsterdam
  Riessen, J.C. van
  Commissaris van politie, lid van de
  korpsleiding in de functie van hoofd justitile bedrijfsvoering bij
  de regiopolitie Amsterdam-Amstelland
  Rijneker, H.
  Chef van de criminele inlichtingendienst van het Kernteam
  Amsterdam-Amstelland/Gooi en Vechtstreek
  Rutten-Roos, A.
  Vice-president bij het gerechtshof te Amsterdam
  Sapman
  Limonadefabrikant
  Schmitz, E.M.A.
  Vanaf augustus 1994 staatssecretaris van Justitie, daarvoor
  burgemeester van Haarlem en korpsbeheerder van de politieregio
  Kennemerland
  Schrader, A.T.H.J.
  Medewerker van de Afdeling operationele bedrijfsvoering van de
  Dienst technisch operationele ondersteuning bij de Divisie
  ondersteuning van het Korps Landelijke Politiediensten
  Schuckmann, M.H.
  Chef van de criminele inlichtingendienst van de Koninklijke
  Marechaussee
  Smit, H.E.
  Ploegchef informantenrunners van de criminele
  inlichtingendienst bij de regiopolitie Haaglanden
  Snijders, J.W.P.
  Officier van justitie criminele inlichtingendienst te
  Haarlem
  Sorgdrager, W.
  Minister van Justitie, voorheen procureur-generaal bij het
  gerechtshof te Den Haag en te Arnhem en officier van justitie te
  Almelo
  Spoel, Tj.E. van der
  Advocaat-procureur te Rotterdam
  Stalenhoef, J.W.C.
  Plaatsvervangend directeur van de Economische controledienst,
  hoofd Internationale economische recherche en verantwoordelijk voor
  de Centrale inlichtingen- en analysedienst
  Steeg, M. van
  Adjudant van politie, teamleider bij de criminele
  inlichtingendienst van de regiopolitie Utrecht
  Straver, M.A.
  Hoofdcommissaris van politie en korpschef van de regiopolitie
  Kennemerland
  Suyver, J.J.H.
  Secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie
  Swaab, E.H.
  Advocaat en deken van de orde van advocaten in het
  arrondissement Amsterdam
  Teeven, F.
  Officier van justitie te Amsterdam
  Teijlingen, D. van
  Chef van de criminele inlichtingendienst van de regiopolitie
  Amsterdam-Amstelland
  Theeuwes, H.J.C.M.
  Hoofdinspecteur van politie en
  beleidsmedewerker/plaatsvervangend hoofd van de Afdeling cordinatie
  criminele inlichtingen van de Divisie centrale recherche
  informatie
  Thijn, E. van
  Voormalig minister van Binnenlandse Zaken en burgemeester van
  Amsterdam, korpsbeheerder van de politieregio
  Amsterdam-Amstelland
  Tol, A. van
  Voormalig informantenrunner bij de criminele inlichtingendienst
  van de regiopolitie Kennemerland
  Trap, D.P.
  Hoofd van het ondersteunend rechercheteam van de Fiscale
  inlichtingen- en opsporingsdienst
  Tuijn, H.E.J. van
  Rechercheur van de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst in
  het Kernteam Zuid
  Valente, J.M.
  Sinds 1 juli 1995 officier van justitie te Middelburg, voorheen
  officier van justitie te Amsterdam
  Veen, O.C.W. van der
  Officier van justitie te Haarlem, hoofd van de Unit
  specialismen, waaronder georganiseerde criminaliteit, criminele
  inlichtingen en kernteam
  Veld, C.H. in ‘t
  Chef van de regionale criminele inlichtingendienst van de
  regiopolitie Rotterdam-Rijnmond
  Velt-Meijer, J.M.E. In ‘t
  Voorzitter van de strafkamer bij de rechtbank te Rotterdam in
  de zaak Ramola
  Verheul, J.M.
  Cordinerend rechter-commissaris bij de rechtbank te
  Amsterdam
  Veurink, D.
  Officier van justitie criminele inlichtingendienst te
  Middelburg
  Vondel, J. van
  Voormalig informantenrunner bij de regionale criminele
  inlichtingendienst van de politieregio Kennemerland
  Voort, C.V. van der
  Officier van justitie te ‘s-Gravenhage
  Vrakking, J.M.
  Hoofdofficier van justitie te Amsterdam
  Welten, B.J.A.M.
  Commissaris van politie bij de regiopolitie
  Amsterdam-Amstelland, chef van de Dienst centrale recherche, tevens
  verantwoordelijk voor het kernteam Amsterdam-Amstelland/Gooi- en
  Vechtstreek
  Wiarda, J.
  Korpschef van het regiokorps Utrecht
  Wierenga, H.
  Voorzitter van de Bijzondere Onderzoekscommissie IRT
  Willems, J.H.M.
  Vice-president van het gerechtshof te Amsterdam
  Wit, L.A.J.M. de
  Hoofdofficier van justitie te Rotterdam
  Woelders, W.H.
  Chef van het kernteam Amsterdam-Amstelland/Gooi en
  Vechtstreek
  Woest, A.P.
  Hoofd recherche informatie-ondersteuning van de regiopolitie
  Kennemerland
  Wooldrik, H.P.
  Hoofd van de directie Politie van het ministerie van Justitie,
  tevens belast met de leiding van de directie Staats- en
  Strafrecht
  Wortel, J.
  Officier van justitie te Amsterdam
  Woude, K. van der
  Chef van de Afdeling zware criminaliteit van de regiopolitie
  Limburg-Noord
  Zeben, P.D.J. van
  Hoofd van het Milieubijstandsteam
  Zllner, F.P.
  Teamcommandant van het arrestatieteam van de regiopolitie
  Utrecht

  inhoudsopgave en zoeken