• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage I – VOORWOORD

  VOORWOORD

  De Enqutecommissie Opsporingsmethoden legt in deze bijlage
  verantwoording af over het door haar verrichte onderzoek. Zij heeft
  hierbij deel II van het rapport van de RSV-enqute als voorbeeld
  genomen. Tevens wordt in het kort de totstandkoming van de
  commissie beschreven. Verder besteedt de commissie aandacht aan een
  aantal zaken waarmee zij tijdens haar onderzoek werd
  geconfronteerd, zoals de bijzondere veiligheidsmaatregelen die
  moesten worden getroffen ter bescherming van documenten en
  personen, de afspraken over de inzage en het overleggen van
  gevoelige informatie door politie en justitie, alsmede de afspraken
  over de inzage van criminele inlichtingen door de externe
  onderzoeksgroep van de commissie. In deze bijlage doet de commissie
  voorstellen omtrent de behandeling van haar archief en het archief
  van de externe onderzoeksgroep.

  De commissie hoopt dat deze bijlage in de toekomst kan dienen
  als een leidraad voor parlementaire onderzoeken.


  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken