• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage I – 7.2 De eindrapportage

  7.2 De eindrapportage

  De bouwstenen voor de eindrapportage van de commissie werden
  gedurende het gehele onderzoek aangeleverd. Uiteindelijk heeft de
  commissie over een overweldigende hoeveelheid informatie kunnen
  beschikken, zoals: de gegevens van de Werkgroep vooronderzoek
  opsporingsmethoden; verzamelde literatuur, jurisprudentie en
  documenten; gegevens uit interviews; rapporten van interne
  stafonderzoeken; rapporten van de externe onderzoeken; gegevens op
  basis van binnen- en buitenlandse werkbezoeken, stages en
  presentaties; gegevens uit de gesprekken; de verslagen van de
  openbare verhoren.

  In maart 1995 was een voorstel voor de opzet van de
  eindrapportage in hoofdlijnen gereed. Deze werd in de daarop
  volgende maanden aangepast en aangevuld. In augustus werd de
  definitieve opzet vastgesteld. Tevens besloot de commissie
  redactiegroepen te vormen. Deze redactiegroepen, bestaande uit
  leden van de staf, waren verantwoordelijk voor het schrijven en
  redigeren van de afzonderlijke deelrapporten, die aan de commissie
  zouden worden voorgelegd. Aan elk deelrapport werden tevens
  commissieleden gekoppeld die als aanspreekpunten voor de staf
  fungeerden. Voorts werd besloten de leden van de verhoorgroep na de
  verhoren te betrekken bij de correcties van de deelrapporten. Deze
  stafleden dienden in ieder geval passages uit de verhoren aan te
  geven die in het eindrapport en de deelrapporten konden worden
  geciteerd. De rapportage van de commissie bestaat uit het
  eindrapport en tien deelrapporten, die als bijlagen worden
  gepubliceerd:

  1 Eindrapport
  2 Bijlage 1. Werkwijze en procedures
  3 Bijlage 2. Verhoren
  4 Bijlage 3. Verhoren
  5 Bijlage 4. Opsporingsmethoden
  7 Bijlage 5. Opsporingsorganisaties en inlichtingendiensten
  8 Bijlage 6. Eindrapport onderzoeksgroep-Fijnaut
  9 Bijlage 7. Deelonderzoek I onderzoeksgroep-Fijnaut
  10 Bijlage 8. Deelonderzoeken II onderzoeksgroep-Fijnaut
  11 Bijlage 9. Deelonderzoeken III onderzoeksgroep-Fijnaut
  12 Bijlage 10. Deelonderzoek IV onderzoeksgroep-Fijnaut
  Het eindrapport wil een omvattend beeld geven van de onderwerpen
  die de enqutecommissie heeft
  onderzocht. De bevindingen, beoordelingen en voorstellen tot
  normering van de kant van de commissie worden daarin weergegeven.
  Het eindrapport wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen.
  In bijlage 1 wordt uitgebreid ingegaan op de werkwijze en
  procedures van de commissie. Bijlagen 2 en 3 bevatten de
  woordelijke verslagen van de openbare verhoren. In bijlagen 4 en 5
  zijn de bevindingen van de interne onderzoeken te vinden. De
  resultaten van de thema-onderzoeken zijn in beide bijlagen
  verwerkt. Bijlage 6 bevat het eindrapport van de
  onderzoeksgroep-Fijnaut. In de bijlagen 7 tot en met 10 zijn de
  bevindingen van de verschillende deelonderzoeken van de
  onderzoeksgroep-Fijnaut opgenomen.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken