• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage I – 7.3 Activiteiten staf

  7.3 Activiteiten staf

  De stafleden hebben op verschillende wijze bijgedragen aan de
  totstandkoming van de rapportages en het onderzoek. In het
  onderstaande schema worden de activiteiten van de stafleden
  weergegeven. Vanzelfsprekend zijn hier alleen de hoofdtaken van de
  stafleden opgenomen.

  Mr N.J.P. Coenen            
  Leiding staf
  Cordinatie organisatie commissie
  Cordinatie interviews, gesprekken en
  verhoren
  Begeleidingsgroep onderzoeksgroep-Fijnaut
  Eindredactie bijlage 1 Procedure en
  werkwijze
  Redactie onderdelen eindrapport commissie
  Mr. dr E.R. Muller            
  Leiding staf
  Cordinatie onderzoeken commissie
  Cordinatie interviews, gesprekken en
  verhoren
  Begeleidingsgroep onderzoeksgroep-Fijnaut
  Eindredactie eindrapport commissie
  Eindredactie bijlage 1 Procedure en
  werkwijze
  Eindredactie bijlage 6 Organisaties
  Prof. mr Y. Buruma            
  Projectleider deelonderzoeken kernteams, bijzondere
  opsporingsdiensten, bestuurlijke
  rechtshandhaving,
  internationale aspecten en infiltratie
  Eindredactie bijlage 5 Methoden
  Eindredactie bijlage 6 Organisaties
  Mr J. Mooyen            
  Projectleider onderzoeken tactische recherche en
  rechters-commissarissen
  Onderzoeker deelonderzoeken
  ondersteunende eenheden, openbaar
  ministerie, ministeries, jurisprudentie
  Voorbereiding verhoren
  Casusonderzoek commissie
  J. Schipper             Projectleider
  deelonderzoeken ministeries, corruptiegevoeligheid, opleiding,
  observatie,
  financieel
  rechercheren, particuliere recherche
  Onderzoeker deelonderzoeken BVD,
  korpsbeheerders
  Begeleidingsgroep onderzoeksgroep-Fijnaut
  Voorbereiding gesprekken en verhoren
  Casusonderzoek commissie
  Mr P.C. Vegter            
  Projectleider deelonderzoeken BVD,
  openbaar ministerie, corruptiegevoeligheid,
  observatie
  Onderzoeker rechters-commissarissen
  Mr P.G. Wiewel            
  Projectleider deelonderzoeken CID-en, jurisprudentie, privacy,
  rechtsvergelijking en
  informatiehuishouding
  Redactie onderdelen bijlage 5 Methoden
  Casusonderzoek commissie
  Dr M.G. den Boer            
  Onderzoeker en redactie internationale samenwerking en
  rechtsvergelijking
  Begeleidingsgroep onderzoeksgroep-Fijnaut
  Mr D.Ph. van Boetzelaer            
  Onderzoeker deelonderzoeken kernteams, rechters-commissarissen,
  ministeries,
  bestuurlijke rechtshandhaving, privacy,
  informanten
  Voorbereiding gesprekken
  Redactie onderdelen bijlage 5 Methoden
  Casusonderzoek commissie
  Mr G.P.M. Grootscholten            
  Onderzoeker deelonderzoeken jurisprudentie, privacy, bestuurlijke
  rechtshandhaving,
  observatie, infiltratie, informatie-inwinning,
  casus strafzaken
  Voorbereiding gesprekken
  Redactie onderdelen bijlage 5 Methoden
  Drs M.L.M. Hertogh            
  Onderzoeker en redacteur deelonderzoeken criminele
  inlichtingendiensten, tactische
  recherche, ondersteunende eenheden, BVD
  en corruptiegevoeligheid
  J. Klijnsmit             Onderzoeker
  deelonderzoeken criminele inlichtingendiensten, tactische
  recherche,
  ondersteunende eenheden,
  openbaarministerie
  Voorbereiding gesprekken en verhoren
  Casusonderzoek commissie
  Drs A.G. Roubos            
  Onderzoeker deelonderzoeken criminele inlichtingendiensten,
  tactisch recherche,
  ondersteunende eenheden, kernteams,
  opleiding, korpsbeheerders
  Voorbereiding gesprekken en verhoren
  Casusonderzoek commissie
  Redactie onderdelen eindrapport en bijlage
  6 Organisaties
  Drs A. van Schaardenburgh            
  Onderzoeker en redacteur deelonderzoeken criminele
  inlichtingendiensten, tactische recherche,
  opleiding
  Voorbereiding verhoren
  Drs P.H. van Toorn            
  Onderzoeker deelonderzoeken bijzondere opsporingsdiensten,
  internationale aspecten,
  financieel rechercheren, particuliere
  recherche bestuurlijke rechtshandhaving
  Voorbereiding gesprekken en verhoren
  Casusonderzoek commissie
  Redactie onderdelen eindrapport
  A.J. Wolfs             Onderzoeker
  deelonderzoeken bijzondere opsporingsdiensten, openbaar
  ministerie,
  ministeries, financieel rechercheren,
  jurisprudentie
  Redactie onderdelen bijlage 6 Organisaties
  Mr D.S. Nava            
  Organisatorische ondersteuning griffier Redactie bijlage 1:
  Werkwijze en procedure
  A.W. de Kool             Documentatie
  en bibliotheek commissie Archivering literatuur en documenten
  Samenstelling wekelijks attenderingsbulletin:
  persberichtgeving, vakliteratuur, kamerstukken
  en boeken
  M. Leeflang             Documentatie
  en bibliotheek commissie Archivering literatuur en documenten
  Samenstelling wekelijks attenderingsbulletin:
  persberichtgeving, vakliteratuur, kamerstukken
  en boeken
  P. Hercules             Secretarile
  ondersteuning commissie Archivering brieven
  Planning afspraken
  L. Peters             Secretarile
  ondersteuning commissie Archivering brieven
  Planning afspraken
  K. Rangoe             Begeleiding
  gasten en getuigen Copiren documenten
  Verzorging commissie en staf
  S. van Wageningen            
  Begeleiding gasten en getuigen Copiren documenten
  Verzorging commissie en staf
  Prof. dr U. Rosenthal            
  Adviezen politiek-bestuurlijke en organisatorische aspecten
  enqute
  Eindredactie onderdelen eindrapport en
  bijlage 6 Organisaties
  Prof. mr G. Krigge            
  Adviezen juridische aspecten enqute Redactie onderdelen eindrapport
  en bijlage
  5 Methoden
  Alle stafleden hebben een grote betrokkenheid aan de dag gelegd om
  het onderzoek tot een succes te maken. De commissie is de stafleden
  zeer dankbaar voor al hun werkzaamheden. De onderzoeksinspanningen
  van de staf waren van onschatbare waarde.

  Tevens wil de commissie alle medewerkers van de Eerste en de
  Tweede Kamer bedanken voor hun inzet om de enqute tot een succes te
  maken, in het bijzonder de beveiligingsdienst, de stafdienst
  communicatie, de Stenografische dienst, de reprografie, de
  huishoudelijke dienst, de documentalisten en de algemeen
  medewerkers.


  vorige        
  inhoudsopgave en zoeken