• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage I – HOOFDSTUK 7 DE RAPPORTAGE

  HOOFDSTUK 7 DE RAPPORTAGE

  Artikel 148, eerste lid, Reglement van Orde van de Tweede Kamer
  bepaalt dat na afloop van het onderzoek of zo dikwijls de commissie
  het nodig oordeelt dan wel de Kamer daartoe besluit, de commisie
  van haar verrichtingen verslag doet aan de Kamer. Het Reglement van
  Orde stelt geen vorm- of andere vereisten aan de verslaggeving van
  de commissie. Derhalve geniet zij bij de inrichting van haar
  rapportage alle vrijheid. Naast de eindrapportage, bevattende de
  bevindingen, conclusies en aanbevelingen heeft, heeft de commissie
  ook door middel van voortgangsrapportages en brieven de Kamer op de
  hoogte gehouden van de vordering van het onderzoek.


  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken