• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage I – 2.2 De staf

  2.2 De staf

  De samenstelling van de staf was n van de eerste taken waarmee de
  commissie na haar constitutie aan de slag ging. De enqutecommissie
  was op grond van de kamerstukken 23.945, nrs. 1-11, met
  verschillende taken belast. De 77 vragen die de Werkgroep
  vooronderzoek opsporingsmethoden in haar rapport had geformuleerd,
  namen daarbij een centrale plaats in. De beantwoording van deze
  vragen noopte tot het opzetten van een projectorganisatie, waarin
  verschillende vormen van kennis en vaardigheid werden samengebald.
  De samenstelling van de staf diende een weerspiegeling daarvan te
  zijn. Om de vertrouwelijkheid van het onderzoek zoveel mogelijk te
  waarborgen, heeft de commissie ervoor gekozen zo weinig mogelijk
  onderzoek uit te besteden. Slechts het in kaart brengen van de
  ernst, aard en omvang van de zware, georganiseerde criminaliteit
  heeft de commissie uitbesteed.

  Allereerst werden mr dr E.R. Muller en prof. dr U. Rosenthal,
  die al onderzoekswerkzaamheden voor de Werkgroep vooronderzoek
  opsporingsmethoden hadden verricht, gecontracteerd, waarna de
  overige stafleden werden gerecruteerd. Om tot uitvoering van de
  onderzoeksopzet te komen, werd gekozen voor een staf waarin
  verschillende deskundigheden en vaardigheden waren
  vertegenwoordigd. In een tijdsbestek van drie weken werden twintig
  sollicitatiegesprekken gevoerd. Begin januari 1995 was de
  samenstelling van de staf, op enkele vacatures na, voltooid.

  De enqutecommissie beschikte over de volgende stafleden:

  Leiding staf en cordinatie onderzoek

  dagen per week
  – mr N.J.P. Coenen, griffier van de enqutecommissie
  (plaatsvervangend griffier van de Tweede Kamer); 5 Team,
  Interfacultaire Vakgroep Bestuurskunde, Rijksuniversiteit Leiden en
  Erasmus Universiteit Rotterdam); 5 – mr dr E.R. Muller, inhoudelijk
  secretaris en onderzoekscordinator van de enqutecommissie (Crisis
  Onderzoek dagen per week

  Projectleiders deelonderzoeken en redactie
  bijlagen

  week
  – prof. mr Y. Buruma, Vakgroep Strafrecht en strafprocesrecht,
  Katholieke Universiteit Nijmegen; 4 dagen per

  • mr J. Mooyen, officier van justitie te Den Haag; 4 dagen per
   week
  • J. Schipper, commissaris van politie regio Haaglanden; 5 dagen
   per week
  • mr P.C. Vegter, rechter-commissaris te Arnhem; 3 dagen per
   week
  • mr P.G. Wiewel, Vakgroep Strafrecht, Universiteit van
   Amsterdam; 4 dagen per week

   Onderzoekers

  • dr M. den Boer, Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en
   Rechtshandhaving, Rijksuniversiteit Leiden; 3 dagen per
   week
  • mr D.Ph. van Boetzelaer, substituut officier van justitie te
   Den Haag; 4 dagen per week
  • mr G. Grootscholten, strafrechtjuriste; 5 dagen per
   week
  • drs M. Hertogh, Studiecentrum Recht en beleid, Rijks
   Universiteit Leiden; 3 dagen per week
  • J. Klijnsmit, inspecteur van politie regio Rotterdam/Rijnmond;
   5 dagen per week
  • drs A. Roubos, bestuurskundige; 5 dagen per week
  • drs A. van Schaardenburgh, Vakgroep Organisatiepsychologie,
   Universiteit van Amsterdam; 3 dagen per week
  • drs P. van Toorn, bestuurskundige; 5 dagen per week
  • A. Wolfs, doctoraal student rechtsgeleerdheid en bestuurskunde,
   Rijksuniversiteit Leiden; 5 dagen per week
  • mr D.S. Nava, assistent-griffier Tweede Kamer; gedurende een
   aantal maanden 5 dagen per week

   Ondersteuning

  • A.W. de Kool, documentalist (Tweede Kamer); 5 dagen per
   week
  • M. Leeflang, documentalist (Tweede Kamer); 5 dagen per
   week
  • P. Hercules, secretariaatsmedewerker (Tweede Kamer); 5 dagen
   per week
  • L. Peters, secretariaatsmedewerker (PvdA-fractie Tweede Kamer);
   5 dagen per week
  • K. Rangoe, bode (Tweede Kamer); 5 dagen per week
  • S. van Wageningen, bode (Tweede Kamer); gedurende een aantal
   maanden 5 dagen per week

   Inhoudelijk adviseurs

  • prof. dr U. Rosenthal, Crisis Onderzoek Team, Interfacultaire
   Vakgroep Bestuurskunde, Rijksuniversiteit Leiden en Erasmus
   Universiteit Rotterdam; 2 dagen per week
  • prof. dr G. Knigge, Vakgroep Strafrecht, Rijksuniversiteit
   Groningen; 1 dag per week De griffier van de commissie droeg de
   eindverantwoordelijkheid voor alle inhoudelijke en organisatorische
   activiteiten van de staf. Zij werd bijgestaan door een
   assistent-griffier van de Tweede Kamer. De inhoudelijk secretaris
   was verantwoordelijk voor de cordinatie van de onderzoeken van de
   staf en de vormgeving van de eindrapportage en de bijlagen. De
   inhoudelijk adviseurs waren belast met advisering over het proces
   van de parlementaire enqute en met inhoudelijke advisering over
   concrete thema’s. De overige leden van de staf werden ingezet voor
   het uitvoeren van de verschillende interne deelonderzoeken en het
   schrijven van concepten ten behoeve van de eindrapportage. De
   strafrechtdeskundigen, de rechter-commissaris, de officier van
   justitie en een politiefunctionaris gaven leiding aan interne
   deelonderzoeken. De onderzoekers voerden de operationele aspecten
   van de interne onderzoeken uit. De documentalisten waren
   verantwoordelijk voor de verzameling van de informatie en de opslag
   daarvan. De secretariaatmedewerkers en de bodes waren
   verantwoordelijk voor de ondersteuning van de werkzaamheden van de
   griffier.

  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken