• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage I – 5. Tijdschriftartikelen

  Aalberts, Monique; Bunt, Henk van de, Politile waarheden, In:
  Tijdschrift voor criminologie 36 (1994) 4
  (okt/dec) p. 328-389
  Almelo, A.E. van; Cohen, R.F.; Wiewel, P.G., Stroomlijning van het
  Nederlandse strafproces: Een overzicht, In:
  Nederlands Juristenblad 67 (1992) 16 (16 apr) p. 501-512
  Altink, S.M.; Wijers, M., Vrouwenhandel: een integrale aanpak, In:
  Nederlands Juristenblad 66 (1991) 9 (28
  febr) p. 360-365
  Arnou, L., Het respecteren van het telefoongeheim in Belgi na de
  afluisterwet van 30 juni 1994, In:
  Computerrecht (1995) 4 (aug) p. 156-164; 5 (sept/okt) p.
  202-211
  Bal, P., Grensverleggende infiltratie naar Amerikaans model, In:
  Delikt en Delinkwent 25 (1995) 4 (apr) p.
  312-331
  Barends, Mirjam; Gemert, Wil van, Integriteit als strategie:
  Bestrijding van de georganiseerde misdaad, In:
  Tijdschrift voor de Politie 57 (1995) 3 (mrt) p. 3-5; 4 (apr) p.
  10-13
  Barkhuysen, Tom, De controle op de criminele
  inlichtingendienst/Patijn, A., Naschrift, In: Nederlands
  Juristenblad 70 (1995) 27 (14 juli) p. 1006-1008
  Barneveld, A.L.R., De mythe van de onderwereld: Als hindernis bij
  criminaliteitsbeheersing, In: Tijdschrift voor
  de Politie 54 (1992) 6 (juni) p. 260-263
  Beek, G.P. van de, EEG-fraude een OM-prioriteit?, In: Trema 13
  (1990) 3 (mrt) p. 93-99
  Beek, G.P. van de, Sturing en controle van de Bijzondere
  Opsporingsdiensten, In: Tijdschrift voor de Politie 54
  (1992) 11 (nov) p. 462-465
  Beier, A., Bescherming van kroongetuigen: Het Witness Protection
  Program in de Verenigde Staten, In: Delikt
  en Delinkwent 25 (1995) 2 (feb) p. 122-134
  Beke, Balthazar; Don, Paul; Ferwerda, Henk; Oortsmerssen, Hans van,
  De politieorganisatie in beweging: Klant-
  en resultaatgericht door middel van accountmanagement, In:
  Tijdschrift voor de Politie 55 (1993) 3 (mrt) p.
  6-10
  Berenschot, Geert; Koole, Rob, Ongebruikelijke transacties in de
  Verenigde Staten: Meldpunt kan ook
  Nederland informatie leveren, In: Algemeen Politieblad 144 (1995)
  19 (14 okt) p. 14-15
  Berg, E.A.I.M. van den, De markt van misdaad en milieu: Onderzoek
  gericht op inzicht zware
  milieucriminaliteit, In: Algemeen Politieblad 144 (1995) 18 (30
  sept) p. 12-13
  Berkmoes, Henri; Bollaerts, Rudy; Frans, Bruno, Criminele
  organisaties in Belgi: no science, no fiction, In:
  Politeia: Belgisch Politievakblad 5 (1995) 4 (apr) p. 24-26
  De bescherming van journalistieke bronnen: recht of voorrecht?
  (redaktioneel), In: Recht en Kritiek 21 (1995) 3
  (juli/sept) p. 211-217
  Bestrijding Corruptie, In: MAB: Maandblad voor Accountancy en
  Bedrijfseconomie 69 (1995) 1/2 (jan/feb) p.
  6-49 (themanummer)
  Bieneman, Jos, Onderzoek naar ambtelijke corruptie: een oefening in
  behoedzaamheid, In: Desiderius 8
  (1995) 2 (juni) p. 10-15
  Bijzondere opsporingsmethoden, In: Nederlands Juristenblad 70
  (1995) 33 (22 sept) p. 1255-1256
  Bilo, Franz, Das Aufspren krimineller Gewinne: Mglichkeiten und
  Grenzen der Geldwsche und
  Gewinnaufsprung aus Betriebswirtschaftlicher Sicht, In:
  Kriminalistik 48 (1994) 2 (feb) p. 129-132
  Blaauw, J.A., Infiltratie als nieuw specialisme: aanvaardbaar of
  hellend vlak?, In: Algemeen Politieblad 134
  (1985) 11 (25 mei) p. 243-253
  Blijswijk, J.A.M., Belastingdienst, fraudebestrijding en financieel
  rechercheren, In: Tijdschrift voor de Politie 57
  (1995) 7/8 (juli/aug) p. 25-27
  Blom, T.; Mevis, P.A.M., Kijkoperaties wettelijk geregeld?/Pieters,
  J.J.T.M.; Revis, C.J.P.M, Naschrift, In:
  Nederlands Juristenblad 70 (1995) 27 (14 juli) p. 1003-1006
  Blom, T.; Mevis, P.A.M., Ziende blind?: Een beschouwing over
  inkijkoperaties, In: Delikt en Delinkwent 25
  (1995) 1 (jan) p. 5-27
  Blonk, G.N.M., Een nieuwe start: De technische recherche in de
  regio, In: Modus 1 (1992) 4 (okt) p. 46-49
  Blonk, G.N.M., Recherchekunde, de ontwikkeling van een
  professionalisme, In: Tijdschrift voor de Politie (1991)
  p. 212-216
  Blouw, B.H. de, Van BiZa naar LSOP: Rechercheschool: tijdens uw
  verbouwing, gaat de verkoop…, In: Modus 2
  (1993) 2 (maart/april) p. 22-25
  Blouw, B.H. de, Nieuwe cursus: Opleiding observatierechercheur, In:
  Modus 4 (1995) 2 (mrt/apr) p. 13-14
  Boek, J.L.M.; Nijboer, J.F., Ongehoorde getuigen, In: Delikt en
  Delinkwent 22 (1992) 10 (december) p.
  1006-1014
  Boek, J.L.M.; Nijboer, Hans, Vigilat ut requiescant: De politie en
  de geheime daadwerkelijke handhaving van
  de (rechts?)orde in strafzaken, In: Recht en Kritiek 13 (1987) 4
  (okt/dec) p. 342-354
  Boek, J.L.M.; Nijboer, Hans, En zwaluw op het topje van de ijsberg,
  In: Nederlands Juristenblad 69 (1994) 32
  (16 sept) p. 1106-1107
  Boer, Monica den, Police coperation in the TEU: Tiger in a Trojan
  Horse?, In: Common Market Law Review
  32 (1995) 2 (apr) p. 555-578
  Boer, Monica den, The evolution of cross-border policing in Europe,
  In: Current Politics and Economics in
  Europe 5 (1995) 2/3 (apr/sept)
  Boerstra, Evert, Een schandalige versimpeling van de feiten: PG
  Docters van Leeuwen ergert zich aan de
  vraag: Wie is de baas over de politie, In: Algemeen Politieblad 144
  (1995) 5 (4 mrt) p. 4-5
  Boerstra, Evert, Milieucriminaliteit is verweven met de
  bovenwereld: stapje voor stapje raakt een bedrijf
  betrokken, In: Algemeen Politieblad 142 (1993) 16 (7 aug) p.
  9-11
  Boll, Olaf, Rechtspolitik im Meinungsstreit: Bekmpfung der
  Organisierten Kriminalitt durch den Gesetzgeber,
  In: Kriminalistik (1992) 2 (feb) p. 66-74
  Bolte, Geerhard, De straatwaarde van de dubbele moraal:
  Zaakjesmannen, In: Management Team 17 (1995)
  19 (17 nov) p. 26-29, 31-32
  Bonarius, Han, Mensenwerk: Over infiltranten en informanten, In:
  Tijdschrift voor de Politie 57 (1995) 11 (nov)
  p. 31
  Boorsma, Jurjen, Fenomeenonderzoek is relatief jonge trend: nieuwe
  methode in aanpak georganiseerde
  criminaliteit, In: Algemeen Politieblad (1995) 2 (21 jan) p.
  18-19
  Bordewijk, P.; Janssens, P.M.G.P.; Brink, G. van den; Bogt, H.J.
  ter, Ethiek in het openbaar bestuur, In:
  Openbaar bestuur 3 (1993) 2 (feb) p. 2-7; 3 (mrt) p. 2-6; 4 (apr)
  p. 7-11; 5 (mei) p. 18-24
  Bordewijk, Paul, Ongrijpbare politie, In: Intermediair 31 (1995) 15
  (14 apr)
  Borgers, Matthias, (On)rechtmatigheid en (on)betrouwbaarheid van
  daderidentificatie door ooggetuigen, In: Ars
  Aequi 44 (1995) 3 (mrt)
  Borsboom, Annelies, Bijzondere opsporingsdiensten bedreigen de
  burger: Een glazen huis met geblindeerde
  ramen, In: Mensenrechtenmagazine 1 (1992) 6 (juni) p. 2-4
  Bos, Arie; Utermark, Patricia, Bruyninckx: advocatuur staat
  argeloos tegenover criminaliteit, In: Advocatenblad
  75 (1995) 21 (10 nov) p. 1002-1003
  Bosly, Henri-D.; Vandermeersch, Damien, La loi Belge du 30 juin
  1994 relative la protection de la vie prive
  contre les couts, la prise de connaissance et l’enregistrement de
  communications et de tlcommunications
  prives, In: Revue de Droit Pnal et de Criminologie 75 (1995) 4
  (apr) p. 301-343
  Brandsma, Bart, Onkreukbare ambtenaar onderhevig aan machtsbederf:
  Kafkiaanse kreukels, In:
  Management Team 17 (1995) 19 (17 nov) p. 70-72, 74
  Brants, Chrisje, The Royal Commission on criminal justice: Meer van
  hetzelfde in de Engelse strafprocedure, In:
  Delikt en Delinkwent 24 (1994) 1 (jan) p. 28-40
  Brants, Chrisje, 1994: Het jaar van de politie?, In: Ars Aequi 44
  (1995) 3 (mrt): katern 54: p. 2578-2582
  Brants, Chrisje, Strafrecht, In: Ars Aequi 44 (1995) 6 (juni)
  katern 55: p. 2621-2626
  Brenninkmeijer, A.F.M., Grondslagendiscussie over strafvordering:
  Verslag van de vergadering van de
  Nederlandse Juristen-Vereniging, In: Nederlands Juristenblad 69
  (1994) 26 (1 juli) p. 865-868
  Broeders, P.A.J.; Tazelaar, P.D.R., Privacybescherming vergt
  internationale afstemming, In: Algemeen
  Politieblad 140 (1991) 13 (22 juni) p. 11-12
  Broek, Tom van den, Rijkdom van het Onvoltooide, In: Tijdschrift
  voor de Politie 57 (1995) 9 (sept) p. 24-26
  Broekhuizen, Jan; Schmohl, Inge, Een nieuwe in rem procedure?:
  Balanceren op de grens van straf- en
  privaatrecht, In: Ars Aequi 44 (1995) 6 (juni) p. 484-490
  Bruinsma, G.J.N.; Daniel, M.R.; Veldhuis, G.J., Enkele
  verwaarloosde organisatorische vraagstukken van de
  Interregionale Rechercheteams (IRT’s), In: Delikt en Delinkwent 24
  (1994) 10 (dec) p. 1056-1069
  Buruma, Y., De bijzondere politiediensten in het spanningsveld
  tussen nationale en unionaire ontwikkelingen,
  In: Delikt en Delinkwent 24 (1994) 10 (dec) p. 1031-1055
  Busch, Heiner, Operative Zusammenarbeit ber Grenzen: Verdeckte
  Aktionen und kontrollierte Lieferungen, In:
  Brgerrechte & Polizei 49 (1994) 3: p. 55-62
  Busch, Heiner; Ptter, Norbert, Operative Polizeimethoden:
  Vergeheimdienstlichung der Ermittlungen, In:
  Brgerrechte & Polizei 49 (1994) 3: p. 6-15
  Buuren, Peter van, Toezicht en opsporing; Awb-notities (21), In:
  Nederlands Juristenblad 70 (1995) 23 (9 juni)
  p. 868-869
  Capelle, M.A.A., Geen gezag zonder beheersing: De positie van het
  Openbaar Ministerie ten opzichte van
  financile problemen bij de politie, In: Tijdschrift voor de Politie
  48 (1986) 12 (dec) p. 533-535
  Capelle, M.A.A. van, Criminele inlichtingen en taakuitvoering:
  Samenwerking tussen reguliere politie en
  BOD’s, In: Tijdschrift voor de Politie 56 (1994) 5 (mei) p.
  9-12
  Capelle, M.A.A. van, Gerechtelijke politie: een noodzaak, In:
  Tijdschrift voor de Politie 51 (1989) 12 (dec) p.
  544-546
  Chaikin, David A., Money Laundering: An investigatory perspective,
  In: Criminal Law Forum 2 (1990) 1 (Spring)
  p. 467-510
  Centraal staat gevaar voor volksgezondheid: TCR-proces maakt
  overheidstaak bij afvalverwerking opnieuw
  actueel, In: Handhaving 11 (1995) 3 (mei/juni) p. 12-16
  Collison, Mike, Drug crime, drug problems and criminal justice:
  Sentencing trends and enforcement targets, In:
  The Howard Journal of Criminal Justice 33 (1994) 1 (feb) p.
  25-40
  Coppes, Rosan; Groot, Flora de; Sheerazi, Alex, Aspecten van
  culturen en criminaliteit, In: Tijdschrift voor de
  Politie 57 (1995) 11 (nov) p. 29-31
  Corboz, Bernard, L’agent infiltr, In: Schweizerische Zeitschrift fr
  Strafrecht 111 (1993) 3: p. 307-342
  Corruptie, In: Justitile verkenningen 17 (1991) 4 (mei) p. 5-98
  (themanummer)
  Corstens, G.J.M., Consensualiteit, In: Delikt en Delinkwent 24
  (1994) 1 (jan) p. 4-8
  Corstens, G.J.M., Corporatieve aansprakelijkheid in verband met de
  Landsverordening strafbaarstelling
  witwassen van geld, In: Tijdschrift voor Antilliaans Recht –
  Justicia (1995) 1 (1e kwart) p. 1-13
  Corstens, G.J.M., De (grondslagen van de) strafvordering in
  discussie, In: Delikt en Delinkwent 25 (1995) 2 (feb)
  p. 109-121
  Corstens, G.J.M., Inbreken in de rechtsstaat, In: Nederlands
  Juristenblad 69 (1994) 15 (15 april) p. 497-498
  Corstens, G.J.M., Nieuwe wetgeving strafprocesrecht, In: Trema
  (1994) 4 (apr) p. 152-164
  Corstens, G.J.M., Vroegsporing, In: Delikt en Delinkwent 25 (1995)
  1 (jan) p. 1-4
  Couzijn, J.C.M., Misdaadanalyse en strategiebepaling, In:
  Tijdschrift voor de Politie 51 (1989) 7 (juli) p.
  326-331
  Crisis in de gedoogcultuur?, In: Justitile verkenningen 21 (1995) 8
  (okt/nov) p. 3-88 (themanummer)
  Curtin, D.M.; Pouw, J.F.M., Samenwerking op het gebied van justitie
  en binnenlandse zaken in de Europese
  Unie: pre-Maastricht-nostalgie?, In: SEW: Tijdschrift voor Europees
  en Economisch Recht 43 (1995) 9 (sept) p.
  579-605
  Debets, Willy; Klaarenbeek, Annemieke; Lausang, Iskandar,
  Buitenlandse rechtspersonen in Nederland:
  Centrale registratie aanbevolen, In: Algemeen Politieblad 144
  (1995) 21 (11 nov) p. 18-20
  Derksen, Wim, Tussen correctheid en corruptie, In:
  Bestuurswetenschappen 49 (1995) 4 (juli/aug) p. 245-248
  De diepe sporen van een opsporingsmethode, In: Algemeen Politieblad
  144 (1995) 20 (28 okt) p. 3-11
  Dijken, P. van, Opsporing van ambtelijke corruptie, (g)een
  probleem?, In: Tijdschrift voor de Politie 47 (1985)
  12 (dec) p. 583-588
  Doelder, H. de, Het OM na Donner, In: Trema 17 (1994) 12 (december)
  p. 445-451
  Doorenbos, D.R., De pluk ze-wetgeving, In: Nederlands Juristenblad
  68 (1993) 25 (24 juni) p. 934-935
  Doorn, A.J. van, Zware milieucriminaliteit: Notities over aard en
  omvang, In: Justitile Verkenningen 20 (1994)
  9 (december) p. 95-104
  Dupont, L.; Christiaensen, S.; Claes, P., Knelpunten betreffende
  het functioneren van het strafrechtelijk
  vooronderzoek: Samenvattend verslag van een empirische studie, In:
  Panopticon 13 (1992) 3 (mei/juni) p.
  215-244
  Duyne, Petrus van; Riks, Ewald, Vooruitlopend strafrechtelijk
  onderzoek en politietaken: Zowel gericht op
  ingrijpen als op voorkomen, In: Algemeen Politieblad 144 (1995) 21
  (11 nov) p. 14-17
  Eden, Salee Jasry, Video-opnamen: een effectief middel bij
  bewijsvoering in gerechtelijke procedures
  betreffende ernstige strafbare feiten, In: Nederlands Juristenblad
  70 (1995) 11 (17 mrt) p. 418-419
  Eigenberg, H., De cordinerend rechter-commissaris, In: Trema (1995)
  4 (apr) p. 128-129
  Eigenberg, H., Reactie op Vroegsporing onder controle van de
  CRC/Gelderman, E.F.G.M., In: Trema (1995)
  8 (sept) p. 250-254
  Eikenaar, Albert, Achter de schermen van de fiscale recherche: wij
  zijn van de FIOD, In: Management Team
  15 (1993) 5 (22 mrt) p. 17-19, 22, 24, 26
  Eiser, Rolf, Die Bearbeitung organisierter BtM-Kriminalitt:
  Prozessuale Probleme und andere Besonderheiten,
  In: Kriminalistik 47 (1993) 1 (jan) p. 29-31
  Eland, J.R., Het openbaar ministerie in de praktijk: Ervaringen van
  een officier van justitie, In: Justitile
  Verkenningen 18 (1992) 5 (juni) p. 8-16
  Engbersen, Godfried; Leun, Joanne van der, Illegaliteit en
  criminaliteit: Over de differentile kansencultuur
  van illegalen, In: Tijdschrift voor Criminologie 37 (1995) 3
  (juli/sept) p. 238-256
  Essen, Peter van, Fenomeenaanpak plaatst crimineel proces in
  bredere context: Inventariseren, begrijpen,
  kiezen, handelen en evalueren, In: Algemeen Politieblad 144 (1995)
  9 (29 apr) p. 18-20
  Europol, In: Delikt en Delinkwent 24 (1994) 5 (mei) p. 443-494
  (themanummer)
  Fasseur, C., Het nieuwe Openbaar Ministerie en de nieuwe
  Politiewet, In: Nederlands Juristenblad 70 (1995) 36
  (13 okt) p. 1323-1324
  Ficq, C.R.L.R.M.; Gend, S.J.A.M., De hulpofficier van justitie: In
  het spanningsveld tussen
  criminaliteitsbeheersing en rechtsbescherming, In: Trema (1993) 8
  (aug) p. 314-318
  Fijnaut, C.J.C.F., Europol: ook voor bijzondere politiediensten?,
  In: Delikt en Delinkwent 22 (1992) 9 (nov) p.
  889-898
  Fijnaut, C.J.C.F., Tussen misdaadbestrijding en strafrechtspleging:
  de internationale samenwerking van de
  politie in West-Europa, In: Delikt en Delinkwent 20 (1990) 7 (sept)
  p. 623-638
  Fijnaut, C.J.C.F., De Bende van Nijvel en het beleid inzake het
  politiewezen, In: Panopticon 11 (1990) 6
  (nov/dec) p. 506-523
  Fijnaut, C.J.C.F., De zaak – Francois: testcase voor een
  socialistisch politiebeleid, In: Panopticon 6 (1985) 6
  (nov/dec) p. 558-568
  Fijnaut, C.J.C.F., Het blauw-blauwe politiebeleid van een paars
  kabinet, In: Tijdschrift voor Criminologie 36
  (1994) 4 (okt/dec) p.295-300
  Fijnaut, C.J.C.F., Het justitile politieoptreden in het licht van
  het EVRM, In: Delikt en Delinkwent 19 (1989) 6
  (juni) p. 524-553
  Fijnaut, C.J.C.F., November 1985: De regeling van het
  opsporingsonderzoek: toe aan een grondige herziening,
  In: Delikt en Delinkwent 15 (1985) 9 (nov) p. 809-811
  Fransen, A.M., Toezicht en opsporing, het onduidelijke voortraject
  bij de publieke rechtshandhaving, In: Delikt
  en Delinkwent 23 (1993) 2 (feb) p. 99-112
  Fraude, In: Justitile verkenningen 19 (1993) 1 (jan/feb) p. 5-135
  (themanummer)
  Frey, Marc, Geldwsche – Die Achillesferse der Organisierten
  Kriminalitt: Oder: Von der Notwendigkeit
  passender Bekmpfungsinstrumente, In: Kriminalistik 48 (1994) 5
  (mei) p. 337-341
  Galeotti, Mark, The drug threat from Eastern Europe, In: Jane’s
  Intelligence Review 7 (1995) 11 (nov) p.
  486-488
  Gar, Doroth, Oude en nieuwe koeien op een rijtje: Over het
  dagvaarden dan wel oproepen van getuigen ter
  zitting en over het getuigenbewijs, In: Advocatenblad 75 (1995) 14
  (21 juli) p. 586-590
  Geer, S. van de; Stroeve, H.; Bos, J.T.K.; Gemert, W. van; Groos,
  W.F., Plukze in serie, In: Algemeen
  Politieblad 142 (1993) 2 (23 jan) p. 10-13; 3 (6 feb) p. 10-14; 4
  (20 feb) p. 9-11; 5 (6 mrt) p. 16-19
  Geurts, P.; Steunenberg, B., De politie verdeeld, In: Openbare
  Uitgaven 21 (1989) 1 (jan/feb) p. 4-14
  Gevangeniscapaciteit, In: Justitile verkenningen 21 (1995) 6
  (juli/aug) p. 3-78 (themanummer)
  Het gevolg van Schengen, In: Algemeen Politieblad 139 (1990) 7 (31
  mrt) p. 149-153; 8 (14 apr) p. 179-183; 9
  (28 apr) p. 203-206; 10 (12 mei) p. 222-227; 11 (26 mei) p.
  253-258; 12 (9 juni) p. 276-281; 13 (23 juni) p.
  299-303
  Goen, B. van der, Openbaar Ministerie, advocatuur en rechtstaat,
  In: Nederlands Juristenblad 70 (1995) 13 (31
  mrt) p. 477-481
  Grapperhaus, M.J.; Nieuwenhuys, J., De gevolgen van onrechtmatige
  bewijsgaring: Een overzicht, In:
  Nederlands Juristenblad (1990) 21 (26 mei) p. 769-775
  Greef, Karel de, Overzicht gedragsregels vrije-beroepsbeoefenaren:
  Vrije beroep stelt paal aan criminele
  jongens, In: Account 8 (1995) 2 (apr) p. 12-16, 18-19
  Groenhuijsen, M.S., L.F. Keyser-Ringnalda, Boef en buit, In: Delikt
  en Delinkwent 25 (1995) 9 (nov) p. 982-988
  Groenhuijsen, M.S.; Landen, D. van der, De financile aanpak van de
  georganiseerde criminaliteit, In:
  Nederlands Juristenblad 70 (1995) 17 (28 apr) p. 613-621
  Groot, C. de, Enkele interessante aspecten van de juridische
  bescherming van de persoonlijke levenssfeer, In:
  Tijdschrift voor de Politie 50 (1988) 11 (nov) p. 475-479
  Groot, F.C.V.; Mul, V., De rechter-commissaris en het
  strafvorderlijke conservatoire beslag, In: Delikt en
  Delinkwent 25 (1995) 7 (sept) p. 714-726
  Gropp, W., Special methods of investigation for combating organized
  crime, In: European Journal of Crime,
  Criminal Law and Criminal Justice 1 (1993) 1: p. 24-36
  Gross, Karl-Heinz; Fnfsinn, Helmut, Datenweitergabe im
  strafrechtlichen Ermittlungsverfahren, In: Neue
  Zeitschrift fr Strafrecht 12 (1992) 3 (15 Mrz) p. 105-112
  Guerra, Sandra, Domestic drug interdiction operations: finding the
  balance, In: Journal of Criminal Law and
  Criminology 82 (1992) 4 (winter) p. 1109-1161
  Harmelen, E. van, Geen behoefte aan gerechtelijke politie/Naschrift
  mr Capelle, M.A.A. van, In: Tijdschrift
  van de politie 52 (1990) 3 (mrt) p. 117-123
  Hart, A.C. ‘t, De zeggenschap over de opsporing: OvJ, A-G, rechter,
  In: Delikt en Delinkwent 25 (1995) 5 (mei) p.
  415-421
  Hart, A.C. ‘t, Justitie aangepakt, In: Delikt en Delinkwent 25
  (1995) 8 (okt) p. 813-827
  Hart, A.C. ‘t, Penale bestuurskunde: het rapport-Donner, In: Delikt
  en Delinkwent 24 (1994) 7 (aug/sep) p.
  643-650
  Een hedendaagse casus van waarheidsvinding door de pers; oordeelt u
  zelf: De anonieme bron, de krant en
  het conflict: Weigering Het Parool om te rectificeren is
  onrechtmatig, In: Justitiekrant 6 (1995) 15 (4 aug) p.
  3-4
  Heijden, A.W.M. van der; Weimar, E.C.J.; Minnebo, P.,
  Misdaadanalyse: een nieuw hulpmiddel voor de
  recherche, In: Justitile Verkenningen 15 (1989) 1 (jan/feb) p.
  50-69
  Heimans, D., Internationale uitwisseling van politieinformatie:
  over het grensvlak tussen rechtshulp en
  privacybescherming, In: Delikt en Delinkwent 24 (1994) 2 (feb) p.
  125-142
  Helgers, J.J.M., Bestuurlijke aansturing van de strafrechtsketen,
  In: Proces (1993) 5 (mei) p. 87-89
  Helsen, H.W.J., Normen voor het optreden van de politie, In: Pro:
  Periodiek Rechtspositie Overheidspersoneel 2
  (1995) 4 (juli) p. 167-172
  Helsen, H.W.J., Sector politie: Kwaliteitszorg bij de politie, In:
  Pro: periodiek rechtspositie overheidspersoneel 2
  (1995) 2 (mrt) p. 66-72
  Helten, Nico van, BVD en Hermandad: Een samenwerking in
  ontwikkeling, In: Tijdschrift voor de Politie 56
  (1994) 1/2 (januari/februari)
  Hennekens, H.Ph.J.A.M., Beantwoording rechtsvraag (205) gegevens
  uit CID-privacyreglement, In: Ars Aequi 40
  (1991) 9 (sep) p. 686 – 690
  Hermans, R.M., Het ontmantelen van verhaalsconstructies, In:
  Nederlands Juristenblad 70 (1995) 21 (26 mei) p.
  772-782
  Hert, Paul de, De strafprocesrechtelijke voorstellen inzake
  computercriminaliteit: de boot naar de
  nentwintigste eeuw, In: Delikt en Delinkwent 23 (1993) 1 (jan) p.
  7-28
  Hert, Paul de, De Franse politie in het jaar 2000, In: Politeia:
  Belgisch politievakblad 5 (1995) 4 (apr) p. 12-16
  Hert, Paul de; Gutwirth, Serge, Cameratoezicht, veiligheid en de
  wet persoonsregistraties: Juridische
  denkoefeningen naar aanleiding van de Franse wet van 21 januari
  1995 inzake veiligheid, In: Recht en Kritiek
  21 (1995) 3 (juli/sept) p. 218-250
  Hertog, Fred den, Grootschalige milieudelicten vragen grootschalige
  aanpak: Ondanks gebrekkige
  informatie-voorziening, In: Politie, Dier & Milieu 68 (1993) 2
  (apr) p. 34-36
  Herziening van het gerechtelijk vooronderzoek, In: Delikt en
  Delinkwent 21 (1991) 6 (juni) p. 539-654
  (themanummer)
  Hindriks, H., De onbezoldigde commissaris: Bestuurlijke
  nevenfuncties en integriteit, In: De Gemeentestem:
  Bestuursrechtelijk tijdschrift 145 (1995) 7015 (1 sept) p.
  429-443
  Hoefer, F.G.R., Bloemenhove: hoe ver reiken de bevoegdheden van de
  minister van justitie bij opsporing en
  vervolging van individuele gevallen?, In: Nedelands Juristenblad 51
  (1976) 29 (4 sep) p. 1021-1022
  Hoetjes, B.J.S., Het tegengaan van corruptie, In: Nederlands
  Juristenblad 69 (1994) 45/46 (16 december)
  p.1577-1582
  Holtslag, H., Structuur en certificering: opleidingen technische
  recherche, In: Modus 2 (1993) 4 (nov) p. 22-25
  Homburg, Ger; Geuns, Roeland van; Roording, Jaap; Huberts,
  L.W.J.C., Corruptie en fraude, In: Facta:
  Sociaal-wetenschappelijk magazine 3 (1995) 3 (apr) p. 8-11, 16-19,
  24-27, 30-32
  Hoogenboom, Bob, De mythe van de georganiseerde misdaad, In:
  Vraagstelling 1 (1994) 4 (winter) p. 47-58
  Hoogenboom, Bob, Tolerabel illegaal gedrag en de betrekkelijkheid
  van politile misdaadbestrijding, In:
  Tijdschrift voor Criminologie 36 (1994) 4 (okt/dec) p. 390-402
  Hosson, G.J. de, Ambtelijke integriteit moet goed worden bewaakt:
  bedrijfscultuur, In: Managementblad
  Rijksdienst 1 (1994) 4 (sept/okt) p. 16
  Houkes, Paul, Politiecomputers: Verboden toegang voor onbevoegden:
  enkele criteria voor het toekennen van
  autorisatie, In: Algemeen Politieblad 144 (1995) 15 (22 juli) p.
  14-16
  Hout, P.J. van den, Het afluisteren van telefoongesprekken in het
  licht van de voorstellen van de Commissie
  Moons, In: Delikt en Delinkwent 21 (1991) 6 (juni) p. 638-654
  Houtsma, Wim Heiko, De achterkamertjes van de afvalwereld, In:
  Milieustrategie (1995) 1/2 (jan/feb) p. 8-10
  Hovius, Paul, Pioniers van toen zijn professionals van nu: 1984 –
  1994: tien jaar milieuhandhaving, In:
  Handhaving 10 (1994) 6 (nov/dec) p. 2-6
  Huberts, L.W.J.C., Public corruption and fraud in the Netherlands:
  research and results, In: Crime, Law and
  Social Change 22 (1994/1995) 4: p. 307-321
  Huisman, W.; Lange A. de; Niemeyer, E., Milieucriminaliteit vergt
  handhaving op maat, In: Justitile
  verkenningen 20 (1994) 9 (dec) p. 26-46
  Huizing, Bert; Harmsen, Jan, Zo waarlijk helpe mij God almachtig,
  In: Politie Magazine 4 (1995) 8 (apr) p.
  12-13; 9 (mei) p. 6-8; 10 (juni) p. 12-13; 11/12 (juli/aug) p.
  12-13
  Integriteit en ethiek, In: Intercom 4 (1995) 1 (jan) p. 2-17
  (themanummer)
  Janse de Jonge, Eric; Zoontjens, Paul, Naar een algemene wet op het
  binnentreden, In: Nederlands
  Juristenblad 61 (1986) 19 (mei) p. 574-578
  Jansen, H.A., Project criminaliteitsbeheersing Rijnmond, In: Modus
  1 (1992) 2 (mei) p. 8-9
  Jansen, H.A., Reisverslag, In: Informatief: Nieuwsbrief RRD (1995)
  16 (2 juni)
  Jansen, O.J.D.M.L., Toezicht, opsporing en de Algemene wet
  bestuursrecht, In: Delikt en Delinkwent 24 (1994)
  6 (juni) p. 534-552
  Jansen, R.H.M.; Tooren, R.L.H. van, Het is een misverstand te
  denken dat veiligheid en rechtmatigheid
  hetzelfde zijn, In: Trema 18 (1995) 3 (mrt) p. 65-68
  Jongsma, C.M., Witwasbestrijding moet nu scoren:
  ING-Veiligheidsexperts tonen afkeer van vage normen, In:
  Account 7 (1994) 8 (dec) p. 59-62
  Joset, Pierre; Ruckstuhl, Niklaus, V-Mann-Problematik aus der Sicht
  der Verteidigung, In: Schweizerische
  Zeitschrift fr Strafrecht 111 (1993) 4: p. 355-374
  Joubert, Ch., Undercover Policing – A Comparative Study, In:
  European Journal of Crime, Criminal Law and
  Criminal Justice 2 (1994) 1 (jan-march) p. 18-38
  Kaaden, J.J. van der; Keeken, H.P.M.; Quaadvliet-Van den Bongerd,
  I.P.E., Infiltratie als opsporingsmethode,
  In: Tijdschrift voor de Politie (1994) 12 (dec) p. 20-25
  Kaspersen, H.W.K., De Wet computercriminaliteit is er: nu de boeven
  nog, In: Computerrecht (1993) 4 (juli/aug)
  p. 134-145, 151-154
  Keesom, Jolanda, Bestuurders weerbaar maken tegen infiltratie
  criminelen: Binnenlandse Zaken komt met
  Leidraad Bewust Besturen, In: NG-Magazine 49 (1995) 42 (20 okt)
  Keijzer, N.; Steenbrink, J.H.A., Enkele opmerkingen omtrent
  infiltratie als opsporingstechniek, In: Militair
  Rechtelijk Tijdschrift 79 (1986) 9 (okt) p. 337-345
  Kelk, C.; Roos, Th.A. de, Kroniek van het strafrecht: Paars
  strafrechtelijk beleid: liever minder maar beter?, In:
  Nederlands Juristenblad 70 (1995) 10 (10 mrt) p. 347-352
  Kelk, C.; Roos, Th.A. de, Kroniek van het strafrecht, In:
  Nederlands Juristenblad 70 (1995) 31 (8 sept) p.
  1174-1179
  Kelk, C.; Roos, Th.A. de, Strafrecht in overvloed: Kroniek van het
  straf(proces)recht, In: Nederlands Juristenblad
  (1994) 33 (23 sept) bijlage: p. 32-40
  Kempen, Dorethe van, Europa nog niet rijp voor eigen versie van de
  FBI, In: Europa van Morgen 25 (1995) 16
  (15 nov) p. 229
  Ketele, Sabine, Publiek-private samenwerking: Succesfactoren en
  knelpunten beschreven, In: Algemeen
  Politieblad 144 (1995) 17 (16 sept) p. 19
  Keulen, Steven van, Wettelijke bevoegdheid geboden bij observatie,
  In: Algemeen Politieblad 138 (1989) 17
  (19 aug) p. 401-406
  Keulen, Steven van; Boerstra, Evert; Spruijt, Wout, Milieu, In:
  Algemeen Politieblad 144 (1995) 10 (13 mei) p.
  3-6, 14-15
  Keyser-Ringnalda, L.F., De buitgericht benadering van de Pluk
  ze-wetgeving, In: Nederlandse Juristenblad 68
  (1993) 10 (11 mrt) p. 335-339
  Klauer, Karl-Josef, Die Zustndigheit der Polizei als Ermittlungs-,
  Verfolgungs- und Ahndungsbehrde im
  Ordnungswidrigheitenrecht, In: Die Polizei 85 (1994) 7 (Juli) p.
  177-187
  Klok, R.B., Technische ondersteuning als maatwerk, In: Modus 2
  (1993) 4 (juli/aug) p. 47-49
  Klopfenstein, Hubert; Schneider, Andr, Aktion Benjamin: Ein Bericht
  ber Drogenhandel und internationale
  Waffenschieberei, In: Kriminalistik 47 (1993) 4 (apr) p.
  273-276
  Knigge, G., Controle door de FIOD, In: Ars aequi 37 (1988) 11 (nov)
  p. 772-775
  Knigge, G., Naar een fair vooronderzoek: Kanttekeningen bij het
  rapport van de Commissie Moons, In:
  Rechtsgeleerd Magazijn Themis (1991) 8 (okt) p. 371-383
  Knigge, G., Van opsporing en strafvordering, In: Delikt en
  Delinkwent 20 (1990) 3 (mrt) p. 195-213
  Knigge, G., Afscheid van het wettelijk bewijsstelsel, In:
  Rechtsgeleerd Magazijn Themis 156 (1995) 9 (nov) p.
  381-382
  Knopjes, A.; Harten, S.M., Zuidoost-Azi-project: Chinese
  criminaliteit in Nederland, In: Modus 4 (1995) 4
  (juli/aug) p. 10-13
  Koch, Karl-Friedrich; Poerting, Peter; Strzer, Hans Udo, Von
  Sherlock Holmes zu Robocop: Aktuelle
  Methoden der Kriminaltechnik und Kriminalistik, In: Kriminalistik
  49 (1995) 1 (jan) p. 2, 4-11
  Koers, J., International cooperation between investigation
  authorities and public prosecutors, In: The Journal of
  Asset Protection and Financial Crime 1 (1993) 2 (Spring) p.
  156-165
  Kollenburg, J.C.E.; Kinds, J.H.G., Fraude: voorkomen of genezen?,
  In: De Accountant 101 (1995) 10 (juni) p.
  651-654
  Kolthoff, E.W., Politile corruptie: Pleidooi voor een samenhangende
  en gentegreerde aanpak, In: Modus 3
  (1994) 1 (jan/feb) p. 11-15
  Kolthoff, E.W., Een onderzoek: rechercheren naar het jaar 2000, In:
  Modus 1 (1992) 1 (feb) p. 6-7
  Konijn, Irma; Straten, Bert van, Korpsen werken aan behoud en
  versterking integriteit: Een politie waar je op
  kunt blijven vertrouwen, In: Algemeen Politieblad 144 (1995) 8 (15
  apr) p. 8-10
  Kooistra, Simon, Overheid naef jegens georganiseerde criminaliteit,
  In: NG-Magazine 49 (1995) 13 (31 mrt)
  p. 15
  Koolhaas, E., Milieu, handhavingsstrategien en beleid: De noodzaak
  tot het maken van keuzes, In: Justitile
  verkenningen 16 (1990) 3 (mrt) p. 92-109
  Koppen, Peter van, Amerikaans tappen: Het nut van afluisteren, In:
  Nederlands Juristenblad 70 (1995) 8 (24
  feb) p. 269-273
  Koriath, Gerold, Straftaten bei verdeckten Ermittlungen: Ein
  Gestndnis, In: Kriminalistik 46 (1992) 6 (juni) p.
  370-372, 389
  Kortekaas, J.J.C., Recherche-informatiehuishouding, In: Modus 2
  (1993) 4 (juli/aug) p. 8-11
  Kortekaas, J.J.C., Knooppunten en filtering van informatie: Het
  belang van een optimale
  recherche-informatiehuishouding, In: Algemeen Politieblad 144
  (1995) 22 (25 nov) p. 11-13
  Korvinus, C.F., Afluisteren van telefoongesprekken, In:
  Advocatenblad 65 (1985) 7 (5 apr) p. 155-156
  Kotteman, Dion, De ministers over kwaliteitszorg, In: Tijdschrift
  voor de Politie 57 (1995) 10 (okt) p. 10-12
  Kraaijenbrink, Marcel, Een nieuwe structuur voor het hogere
  politieonderwijs: Strategische revolutie bij de
  Nederlandse politie, In: Tijdschrift voor de Politie 55 (1993) 3
  (mrt) p. 68-71
  Kristen, Franois; Thenes, Mark; Veen, Aidan, Congresverslag;
  Herziening van de grondslagen van het
  Wetboek van Strafrecht, In: Ars Aequi 44 (1995) 6 (juni) p.
  474-481
  Kruijs, P.W. van der, Enkele gedachten over strafrecht en
  strafrechtadvocatuur, In: Advocatenblad 74 (1994) 22
  (25 nov) p. 964-967
  Kruijs, P.W. van der, kanttekeningen bij de inverzekeringstelling,
  In: Advocatenblad 75 (1995) 20 (27 okt) p.
  940-946
  Kuitenbrouwer, F., Losse einden van de privacybescherming, In:
  Computerrecht (1994) 3 (juni) p. 89-93
  Laman, P.R., Samenwerking politie – BOD’en: Uitwisseling
  CID-informatie optimaliseren, In: Modus 3 (1994) 1
  (jan/feb) p. 37-40
  Lammich, Siegfried, Operative Ermittlungsmethoden in Osteuropa: Der
  Einsatz von operativer Technik in der
  Gesetzgebung einiger osteuropischer Lnder, In: Kriminalistik 47
  (1993) 8/9 (Aug/Sept) p. 581-587
  Landman, Jan, Ana Mercedes Gomez uit Colombia: Legalisering van
  drugs: de enige oplossing, In: Bijeen 28
  (1995) 6 (juni) p. 21-23
  Lankhorst, Peter, Slaaf van de agenda, In: NG-Magazine 49 (1995) 44
  (3 nov) p. 45
  Lee, Gregory D., Drug conspiracy cases, In: FBI Law Enforcement
  Bulletin 62 (1994) 10 (okt) p. 1-5
  Lee, Gregory D., Drug informants: motives, methods and management,
  In: FBI Law Enforcement Bulletin 62
  (1993) 9 (sept) p. 10-14
  Leijen, Gertruud van, Sanctionering van vormverzuimen en de
  betekenis van vormvoorschriften in het
  strafproces, In: Recht en kritiek 20 (1994) 3 (aug) p. 227-247
  Leijten, J.C.M., Het getob der zondebokken: Preadviezen 1994 van
  Remmelink en Sorgdrager, In: Nederlands
  Juristenblad (1994) 22 (3 juni) p. 733-738
  Lensing, J.A.W., De evolutie van de politiebevoegdheden in het raam
  van de bestrijding van de ernstige,
  georganiseerde misdaad, In: Delikt en Delinkwent 24 (1994) 10 (dec)
  p. 1007-1030
  Lensing, J.A.W., Herijking van het strafprocesrecht op zijn Engels:
  Enkele opmerkingen naar aanleiding van het
  rapport van de Royal Commission on Criminal Justice, In: Delikt en
  Delinkwent 24 (1994) 6 (juni) p. 568-593
  Leun, Joanna van der, De achterdeur van Nederland, In: Facta (3
  (1995) 4 (aug) p. 14-16
  Lilie, Hans, Das Verhltnis von Polizei und Staatsanwaltschaft im
  Ermittlungsverfahren In: Zeitschrift fr die
  gesamte Strafrechtswissenschaft 106 (1994) 3 (Juli/Sept): p.
  625-643
  Lindo, Caroline M.Th., Het perspectief van minister W. Sorgdrager,
  In: Nederlands Juristenblad 70 (1995) 1 (6
  jan) p. 1-6
  Lucassen, J.H.H., Rol accountant bij fraude in gemeenten, In:
  B&ampG 22 (1995) 10 (okt) p. 31-34
  Luyckx, J., Het onderzoek van het onderzoek, In: Delikt en
  Delinkwent 22 (1992) 1 (jan) p. 8-18
  Macleod, A.D., Undercover policing: a psychiatrist’s perspective,
  In: International Journal of Law and Psychiatry
  18 (1995) 2 (spring) p. 239-247
  Madkouri, H. el; Bouddouft, S., Drugscriminelen infiltreren
  Marokkaanse organisaties: Invloed
  drugscriminelen funest voor Marokkaanse jongeren, In: Contrast 2
  (1995) 34 (16 nov)
  Mastenbroek, N., Succes van Schengen afhankelijk van bereidheid tot
  samenwerking, In: Randon Data 7
  (1995) 2 (juni): p. 9
  Beun, M.C., Plukze in Amerika, In: Trema 17 (1994) 12 (dec) p.
  463-466
  Meent, G.W.A. van de, Overheidsaanbestedingen, In: Nederlands
  Tijdschrift voor Europees Recht 1 (1995) 1
  (apr) p. 2-4
  Meent, G.W.A. van de, Rechtsbescherming bij overheidsaanbestedingen
  in de bouw: De Raad van Arbitrage
  niet langer bevoegd tot beslechting van aanbestedingsgeschillen
  tussen overheid en aannemer?, In: Tijdschrift
  voor Arbitrage (1991) 4 (juli/aug): p. 123-132
  Meent, G.W.A. van de, Procurement rules in the Netherlands:
  Implementation in motion In: Public
  Procurement Law Review (1992) 1 (jan/feb) p. 57-69
  Meijers, L.C.M., L.F. Keijser-Ringnalda, Boef en buit: De ontneming
  van wederrechtelijk verkregen voordeel, In:
  Rechtsgeleerd Magazijn Themis 156 (1995) 6 (juni) p. 271-272
  Mevis, P.A.M., Preventieve observatie geobserveerd, In: Delikt en
  Delinkwent 18 (1988) 3 (mrt) p. 219-226
  Mevis, P.A.M., Inbeslagneming en huiszoeking, In: Delikt en
  Delinkwent 21 (1991) 6 (juni) p. 612-637
  Mevis, P.A.M., Van opsporing, strafvordering en legaliteit, In:
  Delikt en Delinkwent 20 (1990) 10 (dec) p.
  936-937
  Mhn, Heinz-Josef, Ist der Begriff Organisierte Kriminalitt
  definierbar?: Versuch einer Annherung, In:
  Kriminalistik 48 (1994) 8/9 (aug/sep) p. 534-536
  Mols, G.P.M.F.; Roos, Th.A. de; Spronken, T., Het echte IRT-debat:
  Grenzen van opsporingsmethoden, In:
  Nederlands juristenblad (1994) 24 (17 juni) p. 797-804
  Moraal in zaken, In: Justitile Verkenningen 21 (1995) 4 (mei) p.
  3-147 (themanummer)
  Muijen, Peter, Politieregisters, persoonsregistratie en privacy:
  Een beschrijving van de stand van zaken, In:
  Algemeen Politieblad 144 (1995) 13 (24 juni) p. 17-21
  Muijen, Peter, Zicht op de particuliere beveiligingsbranche, In:
  Algemeen Politieblad 144 (1995) 4 (18 feb) p.
  13-15; 5 (4 mrt): p. 8-10
  Mul, V.; Schaap, C.D., Underground banking: Een vorm van illegale
  dienstverlening, In: Tijdschrift voor de
  Politie 57 (1995) 10 (okt) p. 17-21
  Mul, V.; Schaap, C.D., Advocaat en criminaliteit, In: Trema 18
  (1995) 9 (okt) p. 277-280; 10 (nov) p. 312-317
  Mulder, C.F., Het noorderlicht als dwaallicht?: De anonieme getuige
  en de infiltrant in het Deense strafproces,
  In: Delikt en Delinkwent 21 (1991) 9 (nov) p. 973-984
  Munneke, Harold F., Het Statuut en de internationale
  drugsbestrijding, In: Nederlands Juristenblad 70 (1995)
  36 (13 okt) p. 1332-1333
  Myjer, B.E.P., Niet op de haak?: Over aftappen van
  telefoongesprekken, In: Nederlands Juristenblad 67 (1992)
  29 (27 aug) p. 928-931
  Myjer, E., Nationale rechtspraak en staatspraktijk: Strafrecht en
  mensenrechten, In: NJCM-Bulletin 20 (1995) 3
  (apr/mei) p. 316-333
  Myjer, E., Het EVRM en niet-vrijheidsbenemende dwangmiddelen en
  opsporingsmethoden, In: NJCM-Bulletin
  17 (1992) 4 (apr) p. 323-341
  Naey, Jan, De anonieme verdachte in het opsporingsonderzoek: een
  probleem in de marge: verslag van een
  enqute naar de omvang van het verschijnsel anonieme verdachte, In:
  Nederlands Juristenblad 77 (1988) 3
  (23 jan) p. 83-89
  Naey, Jan, Het medegezag van de korpsbeheerders voor de
  strafrechtelijke handhaving: Een blinde vlek van
  de Parlementaire enqutecommissie?, In: Nederlands Juristenblad 70
  (1995) 40 (10 nov) p. 1463-1465
  Naey, Jan, Oslo-confrontatie en candid camera-registratie: Over
  eerlijke procesvoering en de persoonlijke
  levenssfeer, In: Advocatenblad (1995) 1 (6 januari) p. 8-15
  Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, Rechtspositie-Enqute, In:
  Trema 18 (1995) 7b (juli)
  Nierop, T., Fraude als markt: forensische accountants in opkomst:
  Opdrachten van Justitie staan voor de deur,
  In: Account 7 (1994) 8 (dec) p. 46-49
  Nieuwamerongen, J.C. van; Versteegh, P., Fenomeenonderzoek: Een
  pro-actieve benadering van
  georganiseerde criminaliteit, In: Tijdschrift voor de Politie 57
  (1995) 9 (sept) p. 13-17
  Nieuwenhuijsen, Pieter, Top Justitie: Politieregio’s hebben niets
  te vrezen van sterker OM, In: Binnenlands
  Bestuur 16 (1995) 21/22 (2 juni) p. 24-26
  Nijboer, J.F., Kostovski en de inquisitoire stijl van procederen:
  EHRM 20 november 1989, In: Nederlands
  Juristenblad 65 (1990) 16 (21 apr) p. 593-595
  Nijboer, J.F., Onderhandelen met de onderwereld: waar grenzen
  vervagen, In: Recht en Kritiek 20 (1994) 3
  (aug) p. 203-226
  NJCM-commentaar op het wetsontwerp getuigenbescherming, In:
  NJCM-Bulletin 17 (1992) 7 (nov) p. 836-846
  Noack, Paul, Die politische Dimension der Korruption, In:
  Kriminalistik 49 (1995) 7 (Juli) p. 481-486
  Oord, R.K., En jaar meldingen Wet MOT: Fingerspitzengefhl het meest
  effectief, In: NVBulletin (1995) 2
  (mrt/apr) p. 3-5
  Oorschot, J.M.E. van, Recherche waarschuwt bedrijven voor
  Nigeriaanse criminaliteit: CRI waarschuwt
  Nederlandse ondernemingen: Vergeet miljoenenaanbiedingen uit
  Nigeria onmiddelijk, In: Onderneming 24
  (1995) 11 (21 mrt)
  Oortmerssen, Hans van, Tijd voor theorie, In: Tijdschrift voor de
  Politie 57 (1995) 3 (mrt) p. 18-22
  Organisierte Kriminalitt, In: Internationale Politik 50 (1995) 2
  (Feb) p. 3-64 (themanummer)
  Orie, A.M.M., Het Koninkrijk doet zijn onderdanen in de uitverkoop,
  In: Nederlands Juristenblad 70 (1995) 24
  (16 juni)
  Osinga, P., Artikel 46 Wetboek van Strafrecht, een gewenste
  interpretatie, In: Advocatenblad 75 (1995) 6 (17
  mrt) p. 233-238; 7 (31 mrt) p. 279-281
  Pakes, Francis J., Officieren van Justitie tijdens de beslissing
  omtrent bewaring: op weg naar een
  cognitief-psychologisch procesmodel, In: Vraagstelling 1 (1994) 4
  (Winter) p. 35-45
  Patijn, A., Afluisteren van draadloze telefonie: Het tappen van de
  ether, In: Modus 3 (1994) 2 (mrt/apr) p. 37-39
  Patijn, A., De controle op de criminele inlichtingendienst, In:
  Nederlands Juristenblad 70 (1995) 19 (12 mei) p.
  696-701
  Paulissen, Wilbert, CID centraal of decentraal?, In: Het
  Tijdschrift voor de Politie 56 (1994) 4 (apr) p. 21-23
  Peeters, Hans, Rechters laten politie, AID en OM in de steek: Zelfs
  vrijspraak zonder motivatie, In: Politie, dier
  en milieu 69 (1994) 2 (mrt/apr) p. 50-52
  Pelle, E.S., Parlement, politie en justitie, In: ESB 80 (1995) 4033
  (15 nov) p. 1017
  Peters, R.M., Het resortsparket in het nieuwe OM, In: Trema 18
  (1995) 9 (okt) p. 291-293
  Pfannenschmidt, Otto, Finanzermittlungen: Theorie und Praxis
  polizeilicher Strategien zur Bekmpfung der
  Geldwsche, In: Kriminalistik 48 (1994) 6 (juni) p. 399-402
  Pieters, J.J.Th.M.; Revis, C.J.P.M., Het wettelijk kader voor
  kijkoperaties, In: Nederlands Juristenblad 70
  (1995) 11 (17 mrt) p. 401-407
  Pijl, D., Corruptie bij de politie: een oplaaiende veenbrand, In:
  Algemeen Politieblad 139 (1990) 13 (23 juni)
  p. 293-297
  Pijl, D., Gn deals met criminelen: uitbreiding (afluister)
  bevoegdheden zinvoller, In: Algemeen Politieblad
  137 (1988) 18 (3 sept) p. 411-416
  Pijl, D., Schoon en efficint rechercheren: tussen Scylla en
  Charibdis, In: Algemeen Politieblad 144 (1995) 3 (4
  febr) p. 10-13
  Plug, G., Liberalisering van de drugsmarkt, In: ESB 80 (1995) 4022
  (30 aug) p. 760-763
  Poelert, B., De (on)rechtmatigheid van de grootschalige
  opsporingsmethode, In: Tijdschrift voor de Politie 50
  (1988) 5 (mei) p. 217-221; 6 (juni) p. 263-265
  Polhuis, P.L.; Hoogmoed, P.K., Integriteit van de overheid: theorie
  en praktijk, In: Nederlands Juristenblad 70
  (1995) 28 (4 aug): p. 1044-1045
  De politie verdeeld, In: Justitile Verkenningen 15 (1995) 3 (apr)
  p. 3-106 (themanummer)
  Ponsaers, Paul, De bende: niets nieuws onder de zon, enkel wat
  concentrische cirkels errond, In: Panopticon
  11 (1990) 6 (nov/dec) p. 495-505
  Postma, Jet; Veen, Aidan van, Strafrechtelijk optreden is van
  nature betrekkelijk onbeschaafd, In: Ars Aequi 43
  (1994) 9 (sept) p. 569-576
  Prakken, Ties, Cronique scandaleuse van het strafprocesrecht, In:
  Nederlands Juristenblad 65 (1990) 44 (20 dec)
  p. 1815-1822
  Prakken, Ties, De arresten Kruslin en Huvig van het EHRM: Gevolgen
  voor het telefoontappen in Nederland, In:
  Nederlands Juristenblad 66 (1991) 18 (2 mei) p. 731-739
  Prakken, Ties, Het vrije verkeer tussen raadsman en clint, In:
  Nederlands Juristenblad 68 (1993) 25 (24 juni) p.
  913-916
  Prakken, Ties, Interne openbaarheid in het strafproces: een
  bedreigd goed, In: Nederlands Juristenblad 70
  (1995) 40 (10 nov) p. 1451-1458
  Pretenties en prestaties van de politie, In: Tijdschrift voor
  Criminologie 36 (1994) 4 (okt/dec) p. 292-402
  Putten, Simon van, Commissie en Parlement oneens over wetgeving
  fraudebestrijding, In: Europa van morgen
  25 (1995) 6 (5 apr) p. 74
  Ptter, Norbert; Diederichs, Otto, V-Personen, Verdeckte Ermittler,
  NoePs, qualifizierte Scheinaufkufer und
  andere: Die Polizei im kriminellen Untergrund, In: Brgerrechte
  & Polizei 49 (1994) 3: p. 24-37
  Pyl, Georges, Extern toezicht op de politiediensten in Belgi, In:
  Tijdschrift voor de politie 57 (1995) 9 (sept) p.
  7-11
  Quant, L.H.A.J.M., Advocaat en criminaliteit, In: Trema (1995) 6
  (juni) p. 183-186
  Reenen, Piet van, Geef de politie de ruimte: Bevoegdheden en
  effectieve criminaliteitsbestrijding, In:
  Tijdschrift voor Criminologie 36 (1994) 4 (okt/dec) p.351-367
  Reenen, Piet van, Het politiecomplex van Hoogenboom, In:
  Tijdschrift voor de Politie 57 (1995) 1/2 (jan/feb) p.
  25-28
  Regoort, C.J., Criminele audit; What’s in a name!, In: De
  Accountant 101 (1995) 7 (mrt) p. 444-446
  Reijntjes, J.M.; Wretshofer, J., GVO of SFO?: Een reactie, In:
  Delikt en Delinkwent 25 (1995) 2 (feb) p.
  144-147
  Reorganisatie politie, In: Delikt en delinkwent 24 (1994) 10
  (december) p. 993-1069 (themanummer)
  Reyt, W.D.M.; Rambach, Peter H.M., De wet ter bestrijding van de
  illegale drugshandel en andere
  verschijningsvormen van georganiseerde criminaliteit in de BRD, In:
  Panopticon 14 (1993) 4 (juli/aug)
  Riehle, Eckart, Verdeckte Polizeiarbeit: nur eine weitere
  polizeiliche Befugnis?: Zur Problematik von V-leuten
  und under cover agents, In: Kriminologisches Journal 24 (1992)
  Beiheft 4: p. 60-68
  Robertson, Geoffrey, Entrapment evidence: Manna from heaven, or
  gruit of the poisend tree?, In: Criminal Law
  Review (1994) 11 (nov) p. 805-816
  Roese, Ebenhard, Zur Zweckbindung erhobener Daten: Mglichkeiten der
  Informationsverarbeitung bei
  sogenannten Gemengelagen, In: Kriminalistik 47 (1993) 12 (Dec) p.
  771-772, 789
  Roest, F., Het belonen van informanten, In: Tijdschrift voor de
  Politie 53 (1991) 6 (juni) p. 275-279; 7/8
  (juli/aug) p. 325-327
  Roodzant, R.; Oosterhout, A.H.C. van; Bouwmeester, H.F.M.,
  Buitengewoon opsporingsambtenaar in wording,
  In: Algemeen Politieblad 143 (1994) 23 (26 nov) p. 12-14
  Rooij, Paul de, Betere afstemming openbaar ministerie en politie:
  Limburgse projectgroep doet voorstellen, In:
  Algemeen Politieblad 144 (1995) 13 (24 juni) p. 14-16
  Roos, Th.A. de, De ethiek van de raadsman in strafzaken, In:
  Advocatenblad 75 (1995) 4 (17 feb) p. 159-164
  Roos, Th.A. de, Rapportage commissie Wierenga, In: Nederlands
  Juristenblad 69 (1994) 13 (1 apr) p. 438-439
  Rozemond, K., De algemene strafbaarstelling van
  voorbereidingshandelingen in het licht van de
  pogingsjurisprudentie van de Hoge Raad, In: Delikt en Delinkwent 24
  (1994) 7 (sept) p. 651-675
  Ruimschotel, D., Corruptie als combinatie van irreguliere
  bevoordeling en infaam verraad, In: Nederlands
  Juristenblad 69 (1994) 45/46 (16 dec) p.1554-1562
  Ruitenbeek, Marjolein, De CRI moet keuzes maken: Walter van Haaren
  streeft naar betere afstemming met de
  korpsen, In: Algemeen Politieblad 144 (1995) 18 (30 sept) p.
  4-5
  Ruyver, B. de; Fijnaut, C.J.C.F., De restauratie van het recht van
  onderzoek?: Tevreden experten over de
  Parlementaire Onderzoekscommissie Mensenhandel, In: Panopticon 15
  (1994) 2 (mrt/apr) p.101-111
  Sackers, H.J.B., De Algemene wet bestuursrecht in
  straf(proces)rechtelijk perspectief, In: Delikt en Delinkwent
  24
  (1994) 6 (okt) p. 802-813
  Samenwerken in Europa, In: Justitile Verkenningen 21 (1995) 1
  (jan/feb) p. 5-101 (themanummer)
  Schalken, T.M., De fatale schijnoplossing van de Commissie-Donner,
  In: Nederlands Juristenblad 69 (1994) 25
  (24 juni) p. 833-836
  Schalken, T.M., Het vergeten openbaar ministerie, In: Nederlands
  Juristenblad 70 (1995) 23 (9 juni) p. 862-863
  Schelter, Kurt, Verbrechensbekmpfung mit elektronischen Mitteln –
  ein Tabu?, In: Zeitschrift fr Rechtspolitik
  27 (1994) 2 (feb) p. 52-57
  Schie, Joop van, Ik heb een te hoog aspiratieniveau: voorzitter van
  de redactieraad voor het APB Jan
  Wiarda maakt plaats voor nieuwe ontwikkelingen, In: Algemeen
  Politieblad 144 (1995) 2 (21 jan) p. 4-5
  Schie, Joop van, Alleen met de tien geboden redden wij het niet:
  Korpschef Piet Tieleman trekt de discussie
  over integriteit, In: Algemeen Politieblad (1995) 8 (15 apr) p.
  4-5
  Schlesinger, Philip; Tumber, Howard, Fighting the war against
  crime: Television, Police, and Audience, In:
  British Journal of Criminology 33 (1993) 1 (winter) p. 19-32
  Schmit, Hans, Strafrecht is een volwaardig handhavingsmiddel
  geworden: Handhaving sprak met
  milieuofficieren van driegeneraties, In: Handhaving 10 (1994) 6
  (nov/dec) p. 14-18
  Schoenmakers, Jan, Teveel zaken snijden juridisch geen hout, In:
  FEM 26 (1995) 13 (10 juni) p. 55-58
  Schoreit, Armin, Organisierte Kriminalitt: Dogmatische und
  praktische Probleme, In: Monatschrift fr
  Deutsches Recht 46 (1992) 11 (Nov) p. 1013-1017
  Schwabe, Jrgen, Die polizeiliche Datenerhebung in oder aus
  Wohnungen mit Hilfe technische Mittel, In:
  Juristenzeitung 48 (1993) 18 (17 sept) p. 867-874
  Schengen, In: Algemeen Politieblad 144 (1995) 7 (1 apr) p. 3-27
  (themanummer)
  Sentrop, Jan-Willem, Candid camera’s en richtmicrofoons aan banden:
  De eerste gerichte privacywetgeving in
  Nederland, In: Privacy en registratie 15 (1990) 4 (dec) p.
  23-25
  Sharpe, Sybil, Covert police operations and the discretionary
  exclusion of evidence, In: Criminal Law Review
  (1994) 11 (nov) p. 793-804
  Sietsma, K.J.H.H., Infiltratie moeilijk, soms gevaarlijk, maar
  uitvoerbaar en nuttig: Nieuwe opzet in
  Amsterdam, n jaar operationeel, In: Algemeen Politieblad 145 (1986)
  14 (5 juli) p. 315-323
  Silvis, Jos, Heimelijk afluisteren en opnemen in strafrecht en
  strafvordering, In: Computerrecht (1989) 3 (juni): p.
  135-139
  Simmelink, J., De telefoontap, a continuing story, In: Delikt en
  Delinkwent 22 (1992) 3 (mrt) p. 228-250
  Spong, G., Raadsman in strafzaken en heling en de criminele
  officier van justitie, In: Ars Aequi 44 (1995) 11
  (nov) p. 857-859
  Spronken, Taru, Infiltratiemethoden en anonieme getuigen, In:
  Advocatenblad 74 (1994) 6 (18 maart) p.
  240-242
  Stap, Recherchedienst Betalingsverkeer: Specialisme en vakkennis
  met onzekere toekomst, In: NVBulletin
  (1995) 2 (mrt/apr) p. 8-10
  Steenderen, C. van, De verhouding tussen het openbaar ministerie en
  de regionale politie, In: Justitile
  Verkenningen 19 (1993) 5 (juli) p. 7-23
  Symposium Opsporingsmethoden: regulering en controle, In: Delikt en
  Delinkwent 25 (1995) 6 (juni) p. 523-656
  (themanummer)
  Swart, A.H.J., Anonieme getuigen: Europese Hof voor de Rechten van
  de Mens, 20 november 1989 (Kostovski –
  Nederland), In: Ars Aequi 39 (1990) 5 (mei) p. 315-327
  Tamse, Marjet, Integriteit hoog op de agenda: Weerbaarheid
  aanscherpen in discussie met alle onderdelen, In:
  Binnenste Buiten 1 (1995) 3 (mrt) p. 6-8
  Terlouw, G.J.; Wiebrens, C.J., Bedrijven van opsporing: Het meten
  van prestaties bij de politie, In: Justitile
  Verkenningen 17 (1991) 3 (apr) p. 40-69
  Termorshuizen-Arts, M.J.H.W., Het voorbereidend onderzoek in
  Indonesi, In: Delikt en Delinkwent 22 (1992) 9
  (nov) p. 899-910
  Thomann, Eugen, Verdeckte fahndung aus der Sicht der Polizei, In:
  Schweizerische Zeitschrift fr Strafrecht
  111 (1993) 3: p. 285-305
  Thomas, Ralph C., Organized Crime in the Construction Industry, In:
  Crime & Delinquency 23 (1977) (July) p.
  304-311
  Tien jaar Samenleving en Criminaliteit, In: Justitile verkenningen
  21 (1995) 3 (apr) 3-104 (themanummer)
  Tulder, E.P. van, Effectieve criminaliteitsbestrijding, In: ESB 80
  (1995) 4019 (2 aug) p. 680-684
  Tulder, Frans van, Pakkans en criminaliteit, In: Tijdschrift voor
  Criminologie 36 (1994) 4 (okt/dec) p.330-350
  Turner, Johny S.; Albrecht, W. Steve, Check Kiting: Detection,
  Prosecution, and Prevention, In: FBI Law
  Enforcement Bulletin 62 (1993) 11 (nov) p. 12-16
  Twuyver, M. van; Soeters, J.M.L.M., Internationalisering bij de
  politie: Politiesamenwerking binnen de Euregio
  Maas-Rijn, In: Bestuurskunde 4 (1995) 6 (sept) p. 244-252
  Valkenburg, W.E.C.A., Enige opmerkingen over de Wet
  getuigenbescherming, In: Delikt en Delinkwent 25
  (1995) 4 (apr) p. 349-365
  Vassilaki, I.E., Crime investigation versus privacy protection: An
  analysis of colliding interests, In: European
  Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 2 (1994) 1: p.
  39-49
  Vassilaki, Irini E., Interception of telecommunications for
  criminal investigation: a comparative analysis, In:
  Computer Law and Security Report 10 (1994) 5 (sept/okt) p.
  238-242
  Veen, Th. W. van, Art. 46 e.v. Sr: De gaten in de kaas, In: Delikt
  en Delinkwent 25 (1995) 4 (apr) p. 366-376
  Veen, Th.W. van, Afluisteren met richtmicrofoons: redactionele
  kanttekeningen, In: Rechtsgeleerd magazine
  Themis (1993) 7 (sept) p. 313-315
  Veen, Th.W. van, Proactieve opsporing, In: Rechtsgeleerd Magazijn
  Themis 156 (1995) 1: p. 1-2
  Veerman, G.J., Zaken zijn zaken: het openbaar ministerie en beleid,
  In: Bestuurswetenschappen 45 (1991) 1
  (jan/feb) p. 7-27
  Vegt, M.G. van der, Aanvulling op tactische aanwijzingen: omgaan
  met informanten, In: Algemeen Politieblad
  136 (1987) 7 (4 apr) p. 147-148
  Vegter, H.F., De Mafia, In: Tijdschrift voor de politie 57 (1995) 6
  (juni) p. 3-5 ;7/8 (juli/aug) p. 14-16
  Vegter, P.C., Plukproblemen, In: Delikt en Delinkwent 24 (1994) 7
  (sept) p. 676-684
  Veld, J.P.J. op het, Inkijkoperaties: meerdere opties, In:
  Nederlands Juristenblad 70 (1995) 32 (15 sept) p.
  1208
  Velzen, J.A.J. van, Delaware Corporations in Nederland: onbekend en
  onbemind, In: Advocatenblad 75 (1995)
  14 (21 juli) p. 590-593
  Ven, N. van de; Elissen, A.; Hordijk, M.L., Kennis van
  produktiefactoren: synthetische drugs, In: Modus 4 (1995)
  1 (jan/feb) p. 7-10
  Vennix, R.M., De inbeslagneming van post in het kader van de Wet
  tot herziening van het GVO (wetsvoorstel
  23.251), In: Nederlands Juristenblad 70 (1995) 9 (3 mrt)
  Vennix, W.J.M., D66-kamerlid Ybema leidt onderzoek: Snel controle
  Kamer op functioneren FIOD, In: Tribuut
  23 (1995) 3 (juni) p. 15-17
  Verhoeff, J.K., Computer als detective, In: Modus 3 (1994) 6
  (nov/dec) p. 9-10
  Vervaele, J.A.E., Rechtshandhaving van het gemeenschapsrecht: een
  boedelscheiding tussen de eerste en
  derde pijler?, In: Nederlands Juristenblad 70 (1995) 35 (6 okt) p.
  1298-1305
  Vissers, Hans; Cloin, Johan, Driemaal heterdaad en cellentekort,
  In: Algemeen Politieblad 144 (1995) 11 (27
  mei) p. 16-17
  Voerman, J.H., Mag ik deze dans van u?: Een onderzoek naar
  financile recherche, In: Tijdschrift voor de
  politie 57 (1995) 6 (juni): p. 18-19
  Voets, Philp, De gang van zaken in en rondom de commissie, In:
  Panopticon 11 (1990) 6 (nov/dec) p. 484-494
  Vogelzang, P., Opsporingsonderzoek is onderscheid maken!: Over de
  werkwijze van de politie, In: Proces 65
  (1986) 11 (nov) p. 307-308
  Voorlichtingsdienst OM, Het OM en de bijzondere opsporingsmethoden,
  In: Feit & Beleid (1995) 5 (6 sept) p.
  1-4
  Waard, T. de, En Orde: Rede van de Deken tijdens de Jaarvergadering
  te Breda op 29 september 1995, In:
  Advocatenblad 75 (1995) 19 (13 okt) p. 879-883
  Waard, T. de, Richtlijnen ter voorkoming van betrokkenheid van de
  advocaat bij criminele handelingen, In:
  Nederlands Juristenblad 69 (1994) 42 (25 nov) p. 1441-1444
  Waterschoot, Niek, Milieu blijft voor agenten niet meer dan een
  leuke hobby In: Politie, dier & milieu 69 (1994)
  2 (mrt/apr) p. 35-37
  Waterschoot, Niek, Samenwerking CRI en VROM van de grond:
  Werkafspraken gemaakt, In: Politie, dier &
  milieu 67 (1992) 5 (okt) p. 154-156
  Wattl, P.J., Pluk ze!: Van pakkans naar afpakkans, In: Delikt en
  Delinkwent 17 (1987) 7 (juli) p. 689-700; 8 (okt)
  p. 787-804
  Wedzinga, W.; Stamhuis, E.F., Concentratie strafbaarstelling
  fraude, In: Delikt en Delinkwent 25 (1995) 7 (sept)
  p. 727-739
  Weider, Hans-Joachim, Verteidigung gegen Phantom-Gestalten-V-Mnner
  in Strafverfahren, In: Brgerrrechte
  und Polizei 35 (1984) 1 (jan/apr) p. 1-7
  Wiebrens, C.J., De relatie politie en openbaar ministerie: andere
  tijden, andere eisen, andere rollen, In:
  Bestuurswetenschappen 45 (1991) 1 (jan/feb) p. 28-39
  Wit, Hans de; Bril, H.R., Getuigenbescherming?: Soms van
  levensbelang!, In: Tijdschrift voor de Politie 57
  (1995) 4 (apr) p. 22-26 Wit, J.B.A. de; Greive, D.F., Uitwisseling
  criminele informatie vereist grote
  zorgvuldigheid: Rol van Interpol moet opnieuw worden bepaald, In:
  Algemeen Politieblad 140 (1991) 22 (9
  nov) p. 8-12
  Wit, J.B.A. de; Nieuwstraten, J., Centraal beheer voor criminele
  inlichtingen, In: Algemeen Politieblad 141
  (1992) 11 (30 mei) p. 22-24
  Witteveen, Willem (vert.), De coke-economie: De internationale
  drugshandel wordt steeds professioneler, In:
  Intermediair 31 (1995) 14 ( 7 apr) p. 22-23, 25
  Wolf, Anne-Marie, Wie let er op de anonieme infiltrant?, In: Recht
  en Kritiek 19 (1993) 4 (okt-dec) p. 383-398
  Wortel, J., Fishy business?: Geen vangstbeperkingen voor fiscale
  rechercheurs, In: Delikt en Delinkwent 19
  (1989) 2 (feb) p. 120-135
  Yochelson, Roger, The International Criminal Investigative Training
  Assistance Program, In: FBI Law
  Enforcement Bulletin 62 (1993) 4 (apr) p. 6-11
  Zachert, Hans-Ludwig, Organisierte Kriminalitt in der
  Bundesrepublik Deutschland: der Versuch eines
  Lagebildes, In: Schriftenreihe der PFA (1990) 344: p. 21-34
  Zimmermann, Tim; Cooperman, Alan, The Russian connection, In: U.S.
  News & World Report 119 (1995) 16
  (23 Oct) p. 56-67
  Zonderop, Wilco, Verordening levert geen fraudemeldingen op, In:
  Management Team 17 (1995) 6 (7 apr) p.
  91


  inhoudsopgave en zoeken