• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage I – 8. Verhoren
  Amerongen, W.C. van
  Chef van de afdeling georganiseerde criminaliteit bij de
  regiopolitie Brabant Zuid-Oost
  Bakker, G.J.C.M.
  Teamleider douanerecherche bij de Fiscale inlichtingen- en
  opsporingsdienst
  Barendregt, B.N.
  Commissaris van politie en hoofd van de Afdeling cordinatie
  criminele inlichtingen van de Divisie centrale recherche
  informatie
  Beaufort, jhr. mr. L.A.R.J. de
  Hoofdofficier van justitie te Haarlem
  Beek, mr. G.P. van der
  Als officier van justitie gedetacheerd bij de directie Politie
  van het ministerie van Justitie , waar hij projectleider
  georganiseerde criminaliteit was, vanaf 1 augustus 1995 officier
  van justitie te Rotterdam
  Blijswijk, mr. drs. J.A.M. van
  Hoofd van de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst te
  Haarlem
  Blok, mr. J.A.
  Hoofdofficier van justitie te ‘s-Gravenhage
  Bovenkerk, prof. dr. F.
  Hoogleraar criminologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht
  Brand, J.L.
  Hoofdcommissaris van politie, korpschef van de regiopolitie
  Haaglanden en voorzitter van de Raad van Hoofdcommissarissen.
  Brinkman, mr. drs. L.C.
  Voormalig voorzitter van de CDA-fractie in de Tweede Kamer der
  Staten-Generaal, was voorzitter van de commissie voor de
  inlichtingen- en veiligheidsdiensten
  Broere, A.
  Teamchef van het arrestatieteam van het regiokorps
  Rotterdam-Rijnmond
  Bruinsma, prof. dr. G.J.N.
  Bijzonder hoogleraar bestuurskundige criminologie aan de
  Universiteit Twente
  Bunt, prof. dr. H.G. van de
  Hoogleraar criminologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en
  hoofd van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum
  van het ministerie van Justitie
  Burg, mr. V.A.M. van der
  Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het CDA en
  voorzitter van de vaste commissie voor Justitie van de Tweede
  Kamer
  Capelle, mr. M.A.A. van
  Officier van justitie te Groningen
  Corstens, prof. mr. G.J.M.
  Hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Katholieke
  Universiteit Nijmegen, vanaf 1 oktober 1995 raadsheer bij de Hoge
  Raad der Nederlanden
  Craemer, mr. R.W.M.
  Plaatsvervangend hoofdofficier van justitie in het
  arrondissement Amsterdam en fungerend hoofdofficier van justitie
  voor de politieregio Gooi- en Vechtstreek
  Dijkstal, H.F.
  Minister van Binnenlandse Zaken, daarvoor lid van de Tweede
  Kamer der
  Staten-Generaal voor de VVD en lid van de vaste commissies voor de
  Politie en voor Justitie
  Docters van Leeuwen, mr. A.W.H.
  Procureur-generaal bij het Gerechtshof te Den Haag en
  voorzitter van het College van procureurs-generaal
  Dros, mr. O.R.
  Chef van het Kernteam Randstad Noord en Midden
  Duijne, dr. P.C. van
  Onderzoeker bij het ministerie van Justitie
  Fijnaut, prof. dr. C.J.C.F.
  Hoogleraar criminologie en strafrecht aan de Erasmus
  Universiteit Rotterdam en aan de Katholieke Universiteit
  Leuven
  Gelderman, mr. E.F.G.M.
  Vice-president van de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch in de
  functie van cordinerend rechter-commissaris zware, georganiseerde
  criminaliteit
  Gemert, drs. ing. W.M. van
  Hoofd van het Landelijk rechercheteam bij het Korps Landelijke
  Politiediensten
  Gerding, mr. R.A.F.
  Plaatsvervangend hoofdofficier van justitie te Rotterdam
  Gonsalves, mr. R.A.
  Procureur-generaal bij het gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch
  Gonzales, mw. mr. drs. I.E.W.
  Officier van justitie te Haarlem, tevens officier van justitie
  zware criminaliteit en kernteamofficier
  Groot, mr. F.C.V. de
  Tot medio 1995 officier van justitie voor de criminele
  inlichtendiensten in het arrondissement Den Haag ( de korpsen
  Haaglanden en Hollands Midden), daarna officier van justitie bij
  het Landelijk bureau openbaar ministerie
  Groot, mr. R. de
  Officier van justitie voor de criminele inlichtingendienst te
  Rotterdam, tevens hoofd van de unit fraude, economie en milieu en
  zware criminaliteit
  Hellemons, A.A.M.
  Hoofd van de Dienst technische operationele ondersteuning van
  de Divisie ondersteuning van het Korps Landelijke
  Politiediensten
  Helten, drs. N.H.E. van
  Directeur Democratische rechtsorde bij de Binnenlandse
  veiligheidsdienst
  Hiddema, mr. Th.U.
  Advocaat te Maastricht
  Hirsch Ballin, prof. mr. E.M.H.
  Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en hoogleraar
  Internationaal Recht aan de Katholieke Universiteit Brabant,
  voormalig minister van Justitie
  Hondt, mr. E.M. d’
  Burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het
  Korpsbeheerdersberaad
  Huisman, H.M.
  Hoofd van het Douane informatiecentrum
  IJzerman, P.D.
  Korpschef van de regiopolitie Twente
  Jansen, H.A.
  Commissaris van politie bij de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond,
  hoofd van de regionale recherche dienst waaronder ook het kernteam
  Rotterdam-Rijnmond/Zuid-Holland Zuid ressorteert
  Jansen, mr. J.M.
  Hoofdofficier van justitie te ‘s-Hertogenbosch, voorzitter van
  de Centrale toetsingscommissie
  Karstens, R.
  Hoofd van de Afdeling nationale cordinatie
  politile infiltratie bij de Divisie centrale recherche
  informatie
  Kloosterman, A.
  Observatierechercheur
  Koers, mr. J.
  Officier van justitie te Arnhem, hoofd van de Unit zware
  criminaliteit
  Korthals, mr. A.H.
  Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de VVD,
  woordvoerder voor justitie-aangelegenheden
  Kuijper, K.
  Commissaris van politie, hoofd van de rijksrecherche bij het
  parket procureur-generaal te Amsterdam
  Langendoen, K.P.
  Projectleider/plaatsvervangend teamleider bij het Kernteam
  Randstad Noord en Midden
  Lith, A.
  Chef van het district Rijn en IJssel van de regiopolitie
  Utrecht, voormalig teamleider van het interregionale rechercheteam
  Noord-Holland/Utrecht
  Looijen, J. van
  Plaatsvervangend chef van de criminele inlichtingendienst van
  het regiokorps Amsterdam-Amstelland
  Maan, mr. A.C.
  Officier van justitie zware, georganiseerde criminaliteit te
  Amsterdam
  Molen-Maesen, mw. mr. P.M.H. van der
  Landelijk terreur en BVD Officier van justitie, voorheen
  CID-officier van justitie te Utrecht
  Mosterd, A.M.
  Hoofd van de criminele inlichtingendienst van de politieregio
  Hollands Midden
  Naey, prof. dr. J.
  Hoogleraar politierecht aan de Vrije Universiteit
  Amsterdam
  Nordholt, drs. E.E.
  Korpschef van het regiokorps Amsterdam-Amstelland
  Patijn, mr. A.
  Raadadviseur bij de Directie Wetgeving van het ministerie van
  Justitie
  Paulissen, W.J.A.
  Commissaris van politie, districtschef Regiopolitie
  Brabant-Noord, voormalig teamleider van het Kernteam Zuid
  Pieters, mr. J.J.Th.M.
  Officier van justitie zware criminaliteit en criminele
  inlichtingendienst te ‘s-Hertogenbosch
  Putten, F. van der
  Hoofd van de regionale criminele inlichtingendienst van de
  regiopolitie Gooi- en Vechtstreek
  Randwijck, mr. R.C.J. Graaf van
  Procureur-generaal bij het gerechtshof te Amsterdam
  Riessen, J.C. van
  Commissaris van politie, lid van de korpsleiding in de functie
  van hoofd justitile bedrijfsvoering bij de regiopolitie
  Amsterdam-Amstelland
  Rutten-Roos, mw. mr. A.
  Vice-president bij het gerechtshof te Amsterdam
  Schmitz, mw. mr. E.M.A.
  Vanaf augustus 1994 staatssecretaris van Justitie, daarvoor
  burgemeester van Haarlem en korpsbeheerder van de politieregio
  Kennemerland
  Snijders, mr. ing. J.W.P.
  Officier van justitie criminele inlichtingendienst te
  Haarlem
  Sorgdrager, mw. mr. W.
  Minister van Justitie, voorheen procureur-generaal bij het
  gerechtshof te Den Haag en te Arnhem en officier van justitie
  te
  Almelo
  Spoel, mr. Tj.E. van der
  Advocaat-procureur te Rotterdam
  Steeg, M. van
  Adjudant van politie, teamleider bij de criminele
  inlichtingendienst
  Stoffelen, mr. P.R.
  Voormalig lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de
  PvdA, woordvoerder voor politie- en justitieaangelegenheden
  Straver, mr. M.A.
  Hoofdcommissaris van politie en korpschef van de regiopolitie
  Kennemerland
  Suyver, mr. J.J.H.
  Secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie
  Teeven, mr. F.
  Officier van justitie te Amsterdam
  Teijlingen, D. van
  Chef van de criminele inlichtingendienst van het regiokorps
  Amsterdam-Amstelland
  Theeuwes, H.J.C.M.
  Hoofdinspecteur van politie en
  beleidsmedewerker/plaatsvervangend hoofd van de Afdeling cordinatie
  criminele inlichtingen van de Divisie centrale recherche
  informatie
  Thijn, drs. E. van
  Voormalig minister van Binnenlandse Zaken en burgemeester van
  Amsterdam, korpsbeheerder van de politieregio
  Amsterdam-Amstelland
  Valente, mr. J.M.
  Sinds 1 juli 1995 officier van justitie te Middelburg, voorheen
  officier van justitie te Amsterdam
  Veen, mr. O.C.W. van der
  Officier van justitie te Haarlem, hoofd van de Unit
  specialismen, waaronder georganiseerde criminaliteit, criminele
  inlichtingen en kernteam
  Velt-Meijer, mw. mr. J.M.E. In ‘t
  Voorzitter van de strafkamer bij de rechtbank te Rotterdam in
  de zaak Ramola
  Vondel, J. van
  Voormalig informantenrunner bij de regionale criminele
  inlichtingendienst van de regiopolitie Kennemerland
  Voort, mr. C.V. van der
  Officier van justitie te ‘s-Gravenhage
  Vrakking, mr. J.M.
  Hoofdofficier van justitie te Amsterdam
  Waard, mr. T. de
  Advocaat, tot 1 december 1995 Algemeen Deken van de Nederlandse
  orde van advocaten
  Welten, B.J.A.M.
  Commissaris van politie bij de regiopolitie
  Amsterdam-Amstelland, chef van de Dienst centrale recherche, tevens
  verantwoordelijk voor het kernteam Amsterdam-Amstelland/Gooi- en
  Vechtstreek
  Wiarda, mr. J.
  Korpschef van het regiokorps Utrecht
  Wierenga, H.
  Voorzitter van de Bijzondere Onderzoekscommissie IRT
  Willems, mr. J.H.M.
  Vice-president van het gerechtshof te Amsterdam
  Wilzing, J.
  Korpschef van de regiopolitie IJsselland
  Wit, mr. L.A.J.M. de
  Hoofdofficier van justitie te Rotterdam
  Woelders, W.H.
  Chef van het kernteam Amsterdam-Amstelland/Gooi en
  Vechtstreek
  Wolffensperger, mr. drs. G.J.
  Voorzitter van de D66-fractie in de Tweede Kamer der
  Staten-Generaal, daarvoor woordvoerder voor
  justitie-aangelegenheden
  Wooldrik, mr. H.P.
  Hoofd van de directie Politie van het
  ministerie van Justitie, tevens belast met de leiding van de
  directie Staats- en Strafrecht
  Wortel, mr. J.
  Officier van justitie te Amsterdam
  Zwanenburg, mr. A.
  Secretaris van de Centrale toetsingscommissie

  inhoudsopgave en zoeken