• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage I – 6. Interviews

  (met enkele personen is meerdere malen gesproken; met een aantal is
  een groepsgesprek gevoerd)

  Addink, P. J.
  hoofd regionale criminele inlichtingendienst (RCID)
  Aggelink,
  regiopolitie Brabant Zuid-Oost plaatsvervangend hoofd Woensel
  Noord
  Anoniem
  regiopolitie Zuid-Holland-Zuid groepschef observatieteam
  (OT)
  Anoniem
  regiopolitie Hollands Midden lid observatieteam (OT)
  Anoniem
  regiopolitie Limburg-Noord chef observatieteam (OT)
  Anoniem
  regiopolitie Zuid-Holland-Zuid observatierechercheur criminele
  inlichtingendienst(CID)
  Anoniem
  regiopolitie Amsterdam-Amstelland chef observatieteam(OT)
  Anoniem
  regiopolitie Amsterdam-Amstelland informantenrunner regionale
  criminele inlichtingendienst
  Anoniem
  regiopolitie Utrecht ploegchef observatieteam (OT)
  Anoniem
  regiopolitie Twentelid observatieteam (OT)
  Anoniem
  regiopolitie Utrehtlid observatieteam(OT)
  Anoniem
  Kernteam Rotterdam-Rijnmondinformantenrunner regionale
  recherchedienst (RRO)
  Anoniem
  regiopolitie Limburg-Zuid/Limburg-Noordbureauchef
  observatieteam (OT), sectieondersteuning
  Anoniem
  regiopolitie Amsterdam-Amstellandinformantenrunner regionale
  criminele inlichtingendienst (RCID)
  Anoniem
  regiopolitie Utrechtgroepschef arrestatieteam (AT)
  Anoniem (2 pers.)
  regiopolitie Rotterdam/Rijnmond leden observatieteam
  Amerongen, W. van
  regiopolitie Brabant Zuid-Oost afdelingschef georganiseerde
  criminaliteit
  Assenberg, A.
  regiopolitie Rotterdam/Rijnmond cordinator criminele
  inlichtingendienst(CID) bij de regionale recherchedienst (RRD)
  Aler, G.P.A.
  ministerie van Justitie plaatsvervangend hoofd directie Staats-
  en Strafrecht(= D.G. Politie en Criminaliteitsbestrijding) en hoofd
  afdeling Beleidsontwikkeling en -toetsing
  Alferink, H.A.M.
  rechtbank Dordrecht rechter-commissaris
  Anneke (voornaam)
  regiopolitie Haaglanden rechercheur observatieteam
  Ariaans, J. P. N.
  regiopolitie Limburg Zuid bureauchef criminele
  inlichtingendienst (CID)
  Assenberg, A.
  regiopolitie Rotterdam-Rijnmond cordinator criminele
  inlichtingendienst (CID) bij de regionale recherchedienst(RRD)
  At (voornaam)
  regiopolitie Zuid-Holland-Zuidinformantenrunner regionale
  criminele inlichtingendienst (RCID)
  Augusteijn, A.W.P.
  kernteam Randstad Noord en Midden chef criminele
  inlichtingendienst (CID)
  Bakker, F.
  rechtbank Haarlem cordinerend vice-president
  Bakker G.J.C.M.
  Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst ( FIOD)hoofd
  douanerecherche
  Bakker, H.
  regiopolitie Hollands Midden rechercheur
  Bakker, de M.
  douane Rotterdam hoofd douanepost Westzeedijk
  Barendregt, B.N.
  Divisie Centrale Recherche Informatie (CRI) hoofd afdeling
  cordinatie criminele inlichtingen (CID)
  Barnetloo, P.
  regiopolitie Gelderland-Midden groepschef arrestatieteam
  (AT)
  Beaufort, L.A.R.J. de
  parket Haarlem hoofdofficier van justitie
  Beek, G.P. van der
  ministerie van Justitie projectleider aanpak georganiseerde
  criminaliteit
  Berg, P.J.
  Binnenlandse veiligheidsdienst(BVD) teamleider bij de directie
  staatsveiligheid
  Berg, J.F.H. van de
  kernteam Randstad Noord en Midden plaatsvervangend
  korpschef
  Bergsma, H.H.
  Divisie Centrale Recherche Informatie (CRI )afdeling
  recherche-informatie (ARI)hoofd regionale samenwerking
  Berserik, F.C.
  parket Dordrecht (CID-)officier van justitie
  Brink, S.
  regiopolitie Friesland hoofd recherche Midden-Friesland
  Bijlsma, A.C.
  regiopolitie Gooi en Vechtstreek hoofd Divisie Executieve
  Specialistische Taken (EST)
  Bins, S.
  rechtbank Zwolle rechter-commissaris
  Blaauwendraat, E.
  Koninklijke Marechaussee, district Schiphol hoofd tactische
  recherche
  Blonk, G.N.M.
  Rechercheschool Zutphen directeur
  Boer, F.J. de
  Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst ( FIOD) fiscaal
  rechercheur, lid Copa-team
  Boereboom, E.
  regiopolitie Zuid-Holland-Zuid misdaadanaliste bij criminele
  inlichtingendienst (CID)
  Boog, G.
  weed-kweker
  Boogers, J.
  parket ‘s-Hertogenbosch(cordinerend IRT- en CID-)officier van
  justitie
  Borghouts, H.C.J.L.
  ministerie van Binnenlandse Zaken directeur-generaal openbare
  orde en veiligheid
  Bos, J.
  regiopolitie Utrecht wijkagent, v/h medewerker particulier
  beveiligingsbedrijf
  Boss, E.P.M.
  kernteam Randstad Noord en Midden financieel rechercheur
  Botman, G.J.A.M.
  parket Alkmaar(CID) officier van justitie
  Bouman, G.
  parket Breda (CID-)officier van justitie/unithoofd zware
  criminaliteit
  Bovenkerk, F.
  Rijksuniversiteit Utrecht/Parlementaire
  Enqutecommissie Opsporingsmethoden hoogleraar
  criminologie/onderzoeker
  Braakman, R.J.P.
  Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst ( FIOD) teamleider
  fiscale recherche
  Brand, J.L.
  regiopolitie Haaglanden korpschef/voorzitter Raad van
  Hoofdcommissarissen
  Braun, W.G.T.
  regiopolitie Limburg-Noord chef regionale criminele
  inlichtingendienst (RCID)
  Brenink, G.
  Kernteam Noord- Oost Nederland analist
  Brink, W.J. ten
  regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland informantenrunner bij de
  regionale criminele inlichtingendienst (RCID)
  Brink, S.
  hoofd recherche district Midden-Friesland
  Brinkman, K.
  politieel infiltratieteam (PIT) leider team Oost
  Broeders, P.A.J.
  Divisie Centrale Recherche Informatie (CRI) hoofd Dienst
  Internationale Samenwerking
  Broek, D. van der
  parket ‘s-Gravenhage officier van justitie
  Broere, A.
  regiopolitie Rotterdam-Rijnmond teamchef
  arrestatieteam(AT)
  Brokx, G.P.
  regiopolitie Midden- en West-Brabant korpsbeheerder
  Brouwer, A.
  rijksrecherche Arnhem plaatsvervangend hoofd
  Brouwer, J.
  regiopolitie Limburg-Noord rechercheur tactische recherche
  Brouwer, M.
  parket Groningen officier van justitie
  Bruinsma, G.
  Universiteit van Twente/Parlementaire Enqutecommissie
  Opsporingsmethoden bijzonder hoogleraar bestuurskundige
  criminologie/onderzoeker
  Brummen, H.A. van
  ministerie van Justitie directeur-generaal politie en
  criminaliteits-bestrijding
  Bruins Slot, H.J.E.
  regiopolitie Noord- en Oost-Gelderlandkorpsbeheerder
  Bruyne, C. de
  Divisie Centrale Recherche Informatie (CRI) hoofd afdeling
  recherche-informatie (ARI) Rotterdam
  Buitenweg, J.
  kernteam Randstad Noord en Midden tactisch cordinator
  Bulthuis, P.
  regiopolitie Amsterdam-Amstelland informantenrunner criminele
  inlichtingendienst (CID)
  Bunt, H. van der
  ministerie van Justitie/Parlementaire Enqutecommissie
  Opsporingsmethoden hoofd wetenschappelijk onderzoek- en
  documentatiecentrum/onderzoeker
  Buttinger, J.
  parket Zutphen (CID-)officier van justitie
  Cloin, J.
  regiopolitie Brabant-Noord hoofd zware criminaliteit
  Contant, A.
  regiopolitie Friesland hoofd regionale criminele
  inlichtingendienst(RCID)
  Cramwinckel, M.N.
  ministerie van Binnenlandse Zaken hoofd hoofdafdeling
  veiligheid en juridische zaken
  Curfs, H.
  Algemene Inspectiedienst (AID) directeur
  Daverschot, R.D.E.
  parket Groningen hoofdofficier van justitie
  Dop, D. van
  regiopolitie Midden-West Brabant hoofd zware criminaliteit
  Deelman, P.
  regiopolitie Utrecht chef divisie recherche
  Delden, B. van
  ministerie van Binnenlandse Zaken (gedetacheerd)
  beleidsmedewerker
  Derksen, T.
  Rechercheschool Zutphen medewerker vakgroep recht
  Diemer, M.J.
  rechtbank Amsterdam voormalig rechter-commissaris
  Diepenhorst, L.
  regiopolitie Friesland plaatsvervangend korpschef
  Dinter, G.J. van
  ministerie van Justitie voormalig secretaris-generaal
  Dirk (voornaam)
  regiopolitie Haaglanden voormalig pseudokoper
  Doornbusch, K.
  regiopolitie Haaglanden chef operationele informatie
  Doornheim, C.
  Korps landelijke politiediensten(KLPD) hoofd Divisie
  Ondersteuning/projectleider landelijk rechercheteam(LRT) i.o.
  Dorp, A.M. van
  regiopolitie Amsterdam-Amstelland teamleider bureau DCR
  Draaijer, G.W.
  regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland medewerker (RCID)
  Driessen, A.L.
  regiopolitie Haaglanden chef prismateam, kernteam
  Haaglanden
  Dros, O.R.
  kernteam Randstad Noord en Midden chef
  Duiven, R.V.
  Binnenlandse veiligheidsdienst(BVD) hoofd afdeling
  beveiligingsadvies en cordinatie veiligheidsonderzoeken
  Dullemond, J.
  regiopolitie Amsterdam-Amstelland personeelsbegeleider,
  vertrouwensman
  Egberink, A.G.M.
  Rechercheschool Zutphen medewerker vakgroep recht
  Egberink, J.H.J.M.
  Divisie centrale recherche informatie(CRI) hoofd afdeling
  recherche informatie (ARI) Oost
  Emster, F.W.H. van den
  rechtbank Breda vice-president strafsector
  Eradus, C.M.T.
  rechtbank Amsterdam cordinerend vice-president
  Erve, M.E.F.H. van
  parket ‘s-Hertogenbosch officier van justitie
  Essen, P.M. van
  kernteam Noord-Oost Nederland cordinator fenomeenonderzoek
  Oost-Europa
  Fijnaut, C.
  Universiteit van Leuven/Erasmus Universiteit
  Rotterdam/Parlementaire Enqutecommissie Opsporingsmethoden
  hoogleraar criminologie en strafrecht/onderzoekleider
  Franssen, P.
  regiopolitie Gooi en Vechtstreek kabinetchef
  Geelhoed, L.A.
  ministerie van Economische Zaken secretaris-generaal
  Geerdink, H.F.X.
  regiopolitie Twente chef afdeling georganiseerde
  criminaliteit
  Gemert, W.M. van
  Korps landelijke politiediensten (KLPD) chef landelijk
  rechercheteam(LRT) voormalig chef bureau financile ondersteuning
  (BFO )regiopolitie Amsterdam-Amstelland
  Geraedts, H.G.C.
  regiopolitie Limburg-Noord dieptespecialist zware
  criminaliteit
  Geus, H. de
  Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR) directeur
  cursussen
  Gijzel, J. van
  regiopolitie Hollands Midden onderzoekscordinator
  Gladis, H.
  interregionaal arrestatieteam (AT) Zuid groepschef
  Gonzales, I.E.W.
  parket Haarlem officier van justitie kernteam Randstad Noord en
  Midden
  Goos, J.H.
  rijksrecherche Den Bosch rechercheur
  Gooyer, G. de
  ABN-AMRO hoofd veiligheidszaken
  Graaf, D. van de
  regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland chef sectie technische
  ondersteuning
  Groenendijk, C.
  expertise(detective)bureau directeur
  Groenendijk, A.J.
  Belastingdienst hoofd douane district Hoofddorp
  Groeningen, R. van
  regiopolitie Haaglanden cordinator arrestatieteam (AT)
  Groenouwe, H.
  kernteam Noord-Oost Nederland chef recherche-ondersteuning
  Groot, M.
  regiopolitie Amsterdam-Amstelland documentalist regionale
  inlichtingendienst ( RID)
  Groot, F.C.V. de
  parket ‘s-Gravenhage (CID-)officier van justitie/officier van
  justitie Landelijk Bureau Openbaar Ministerie
  Groot, J. de
  Economische Controle Dienst (ECD) hoofd stafafdeling
  Groot, L.W. de
  regiopolitie Utrecht p(roces)v(erbaal)-cordinator afdeling
  bestrijding crimineleorganisaties(BECRO) tactische recherche
  Groot, R. de
  parket Rotterdam(CID-)officier van justitie/unit-hoofd
  Grotenhuis, A.H.
  Binnenlandse veiligheidsdienst (BVD) teamleider onderzoek Omega
  bij de regionale inlichtingendienst (RID)
  Haar, R. ter
  Divisie centrale recherche informatie (CRI) hoofd afdeling
  forensische accountancy
  Haasjes, D.S.J.
  regionale criminele inlichtingendienst (RCID) Noord-Oost
  Gelderland informatieverwerker
  Haeren, C.F.M.
  regiopolitie Haaglanden ploegchef Sectie Technische
  Ondersteuning (STO)
  Hagen, A.
  regiopolitie Rotterdam-Rijnmond teamleider regionale
  recherchedienst (RRD)
  Hans(voornaam)
  regiopolitie Haaglanden ploegchef observatieteam (OT)
  Heij, R.
  regiopolitie Hollands Midden hoofd uitvoerend
  rechercheteam
  Heijnen, Th.
  regiopolitie Limburg-Noord tactisch rechercheur recherche
  bijstandsteam (RBT)
  Hellemons, A.A.M.
  Korps landelijke politiediensten (KLPD) hoofd dienst technische
  operationele ondersteuning(DTOO)
  Hellemons, K.
  regiopolitie Brabant-Noord teamleider politieel infiltratieteam
  (PIT)
  Helten, N.H.E. van
  Binnenlandse veiligheidsdienst (BVD) directeur democratische
  rechtsorde
  Hendriksen, H.
  regiopolitie Utrecht groepschef arrestatieteam (AT)
  Hensen, H.
  regiopolitie Utrecht chef team-Oost criminele
  inlichtingendienst(CID)
  Heskes, P.
  regiopolitie Hollands Midden hoofd recherche
  Heuff, R.P.G.
  Korps landelijke politiediensten (KLPD) groepschef dienst
  technische operationele ondersteuning (DTOO)
  Heuting, M.
  parket Haarlem officier van justitie zware criminaliteit
  Hiddema, Th. U.
  advocaat te Maastricht
  Hiddes, T.
  regiopolitie IJsselland chef divisie zware criminaliteit
  Hielckert, J.
  kernteam Rotterdam-Rijnmond p(roces)v(erbaal)-cordinator
  tactische recherche regionale recherchedienst(RRD)
  Hirsch Ballin, E.M.H.
  Eerste-Kamerlid voormalig Tweede-Kamerlid voormalig minister
  van Justitie
  Hoekman, B.J.
  Economische Controle Dienst (ECD) hoofd Financieel Economische
  Recherche
  Hofsteenge, G.
  ministerie van Justitie beleidsambtenaar/secretaris platform
  technologie
  Holthuis, H.A.
  ministerie van Justitievoorzitter Landelijk Bureau OM
  i.o./vice-voorzitter Centrale toetsingscommissie (CTC)
  Hondt, E.M. d’
  regiopolitie Gelderland-Zuid korpsbeheerder/voorzitter
  Korpsbeheerdersberaad
  Honig, J.F.M.
  rechtbank Zutphen rechter-commissaris
  Hoogenboom, A.B.
  Erasmus Universiteit Rotterdam onderzoeker
  Hoogland, H.A.
  parket Zwolle cordinerend officier van justitie kernteam
  Noord-Oost Nederland
  Hoorn, J.
  Economische Controle Dienst (ECD) rechercheur hoofdafdeling
  Economische Ordeningsrecherche
  Hoorn, E. van
  regiopolitie Brabant-Noord korpschef
  Horen, W. van
  Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst ( FIOD) teamleider
  fiscale recherche interregionaal rechercheteam (IRT) Zuid
  Huisman, H.M.
  Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst ( FIOD) hoofd Douane
  Informatiecentrum(DIC)
  Hutschenmakers, R.J.M.
  regiopolitie Limburg Zuid chef afdeling georganiseerde
  criminaliteit
  Intema, T.
  regiopolitie Zaanstreek-Waterland hoofd centrale dienst
  Jan (voornaam)
  Kernteam Randstad Noord en Middenchef observatieteam (OT)
  Jansen, J.M.
  parket ‘s-Hertogenbosch hoofdofficier van justitie/voorzitter
  Centrale toetsingscommissie (CTC)
  Jong, A. de
  Interseco Particulier recherchebureau (PRB) directeur
  Jong, M. de
  regiopolitie Noord-Holland-Noord rechercheur regionale
  inlichtingendienst (RID)
  Jonge, L. de
  parket Rotterdam officier van justitie, lid Centrale
  toetsingscommissie (CTC)
  Jongeneel, M.
  ministerie van Justitie medewerker stafafdeling wetgeving
  publiekrecht
  Jeronimus, J.P.
  Divisie centrale recherche Informatie (CRI) liaison-officer
  (Thailand)
  Kamphuis, H.A.
  Algemene Inspectiedienst(AID) hoofd afdeling recherche
  Kamps, J.H.C.
  rijksrecherche ‘s-Hertogenbosch rechercheur
  Kapsenberg, J.
  ministerie van Binnenlandse Zaken directeur Politie
  Karstens, R.
  Divisie centrale recherche informatie (CRI) hoofd afdeling
  nationale cordinatie politile infiltratie (ANCPI)
  Kate, W.J.B. ten
  parket Zwolleofficier van justitie OVJ CID
  Keeken, H. van
  Rechercheschool Zutphen hoofd opleidingssector
  Keizer, D.
  parket Groningen parketsecretaris
  Keller, G.J.
  Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) medewerker tactisch
  team
  Kerf, E.L.A.M. de
  Rechercheschool Zutphen voormalig hoofd opleidingssector
  Kerk, A.O. van der
  parket Utrecht plaatsvervangend hoofdofficier van justitie
  Kievit, R.P. de
  Belastingdienst/douane Hoofddorp douanier Post Surveillance
  Schiphol-team
  Kievits, A.
  Binnenlandse veiligheidsdienst (BVD) plaatsvervangend
  hoofd
  Kinnaar, T.
  regiopolitie Rotterdam-Rijnmond projectleider regionale
  recherchedienst (RRD/kernteam)
  Klaveren, H.J.W. van
  regiopolitie Twente chef criminele inlichtingendienst(CID)
  Klaveren, G. van
  regiopolitie Limburg Zuid districtchef
  Klijnsma, F.A.
  rijksrecherche ‘s-Hertogenbosch rechercheur
  Kloosterman, A.
  regiopolitie Hollands Midden ploegchef observatieteam(OT)
  Kloosterman, A.
  regiopolitie Gelderland Middenprojectcordinator zware
  criminaliteit (zwaar)
  Knaapen, M.
  ministerie van Justitie hoofd afdeling internationale
  rechtshulp
  Kol, J.
  regiopolitie Haaglanden misdaadanalist
  Kooijman, P.
  rechtbank Breda rechter-commissaris
  Kool, J.J.
  regiopolitie Haaglanden misdaadanalist
  Kops, A.A.C.
  Divisie centrale recherche informatie (CRI) Dienst
  Internationale Samenwerking hoofd afdeling liaisons
  Krabben, H.J.L. van der
  regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland medewerker regionale
  criminele inlichtingendienst(RCID)
  Kramer, G.
  regionale criminele inlichtingendienst(RCID)
  Noord-Oost-Nederland groepschef arrestatieteam (AT)
  Kranenburg, W.
  regiopolitie Brabant-Noord hoofd regionale criminele
  inlichtingendienst(RCID)
  Krom, R.
  regiopolite Zaanstreek-Waterland unithoofd criminele
  inlichtingendienst (CID)
  Kruk, R. van der
  regiopolitie Hollands Midden cordinator/rechercheur
  Kuhlman, D.
  Economische Controle Dienst (ECD) rechercheur hoofdafdeling
  internationale economische recherche (IED)
  Laan, A. van der
  Economische Controle Dienst (ECD) hoofd hoofdafdeling
  economische ordeningsrecherche
  Laman, P.R.
  ministerie van Justitie beleidsambtenaar, Hoofd afd. Algemene
  Politie- en
  Opsporingsbeleid
  Lange, U. de
  regiopolitie Frieslandhoofd divisie
  criminaliteitbeheersing
  Langen, T.
  regiopolitie Limburg-Noord chef districtelijke ondersteunende
  operationele zaken (DOOZ)
  Langendoen, K.P.
  kernteam Randstad Noord en Midden plaatsvervangend
  teamleider
  Langeveld, J.
  regiopolitie Amsterdam-Amstelland informantenrunner criminele
  inlichtingendienst (CID)
  Laterveer, H.
  Divisie centrale recherche informatie (CRI) afdeling recherche
  informatie (ARI) toegevoegd aan kernteam Randstad Noord en
  Midden
  Laumen, H.J.
  parket Roermond officier van justitie
  Leeuw, H. de
  Divisie centrale recherche informatie(CRI) afdeling recherche
  informatie (ARI) Zuid-West tactisch rechercheur
  Leeuwen, J. van
  regiopolitie Hollands Midden rechercheur
  Leijstra, D.
  Belastingdienst douanier Post Surveillance
  Hoofddorp/reizigerscontrole
  Lemereis, J.
  regiopolitie Utrecht hoofd regionale criminele
  inlichtingendienst (RCID) a.i.
  Leussen, R.K. van
  regiopolitie Noord-Holland-Noord hoofd operationele
  politiezorg
  Leyenaar, P.
  regiopolitie Utrecht projectleider tactische recherche
  Lierop, H. van
  regiopolitie Haaglanden misdaadanalist criminele
  inlichtingendienst (CID)
  Lightering, H.
  regiopolitie Amsterdam-Amstelland teamleider regionale
  inlichtingendienst (RID)
  Linden, R. van der
  ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
  Milieubeheer directeur Dienst Recherchezaken (DRZ)
  Lit, J.C. van
  regiopolitie Flevoland hoofd afdeling
  recherche-ondersteuning/chef regionale criminele inlichtingendienst
  (RCID)
  Looijen, J. van
  regionale criminele inlichtingendienst (RCID) Amsterdam
  cordinator criminele inlichtingendienst (CID)
  Lubberts, J.W.
  regiopolitie Brabant-Zuid-Oost lid kernteam Zuid
  Luijn, J. van
  parket Haarlem officier van justitie
  Lunteren, J.N. van
  ministerie van Financin directeur-generaal belastingen
  Maan, A.C.
  parket Amsterdam officier van justitie
  Maliepaard, G.
  regiopolitie Zuid-Holland-Zuid chef regionale criminele
  inlichtingendienst (RCID)
  Manschot, R.J.
  gerechtshof Amsterdam advocaat-generaal
  Mar (voornaam)
  regiopolitie Zuid-Holland-Zuidinformatierunner criminele
  inlichtingendienst (CID)
  Martena, H.
  regiopolitie Drenthe hoofd zware criminaliteit
  Marquart Scholtz, H.
  kernteam Noord-Oost Nederland cordinerend officier van
  justitie
  Mastenbroek, N.
  Divisie centrale recherche informatie (CRI) hoofd
  Maurer, F.J.
  Koninklijke Marechaussee commandant district Schiphol
  Meersseman, H.
  Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK) juridisch
  stafmedewerker
  Meij, P. de
  regiopolitie Hollands Midden projectleider
  Meijer, H.
  regiopolitie Groningen beleidsmedewerker divisie zware
  georganiseerde criminaliteit
  Meuwissen, F.J.M.
  Binnenlandse veiligheidsdienst(BVD) projectmanager
  Hermandad
  Michael, P.
  Registratiekamer stafmedewerker
  Mijer, E.
  parket Procureur-Generaal ‘s-Gravenhage advocaat-generaal
  Moraal, H.J.
  parket Zwolle officier van justitie
  Moinat, N.
  regiopolitie Amsterdam-Amstelland projectleidier Dienst
  Centrale Rechercheteams
  Molen, F.J. van der
  Divisie centrale recherche informatie (CRI) hoofd afdeling
  fraude en falsificaten
  Molen-Maesen, P.M.H. van der
  Divisie centrale recherche informatie (CRI) landelijk terreur
  officier
  Molenaar, S.
  regiopolitie Noord-Holland-Noord korpschef
  Monster, A.J.
  kernteam Randstad Noord en Midden rechercheur criminele
  inlichtingendienst (CID )
  Mosterd, A.M.
  regiopolitie Hollands Midden hoofd criminele inlichtingendienst
  (CID)
  Mostert, H.
  regiopolitie Limburg-Zuid korpschef
  Mulder, H.
  regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland misdaadanalist
  Muurling, A.J.
  regiopolitie Haaglanden chef bureau informatie-inwinning
  Neijs, J.
  arrestatieteam(AT) Zuid teamcordinator
  Nieuwerth, L.
  regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland chef regionale criminele
  inlichtingendienst(RCID)
  NN (de onbekende)
  Belastingdienst Amsterdam heffer
  Nood, A. de
  regiopolitie Zeeland chef regionale criminele
  inlichtingendienst (CID)
  Nordholt, E.E.
  regiopolitie Amsterdam-Amstelland korpschef
  Oetelaar, J. van den
  regionale criminele inlichtingendienst(RCID) Noord- en
  Oost-Gelderland chef informatieverwerking
  Olierook, J.A.
  regiopolitie Amsterdam-Amstelland teamleider Dienst Centrale
  Recherche Teams
  Onland, G.
  regiopolitie Utrecht misdaadanalist regionale criminele
  inlichtingendienst (RCID)
  Oolbekkink, H.
  regiopolitie Gelderland-Zuid hoofd regionale inlichtingendienst
  (RID) Nijmegen
  Oosterbeek, A.
  regiopolitie Utrecht medewerker sectie technische
  ondersteuning(STO)
  Opstelten, I.
  regiopolitie Utrecht korpsbeheerder
  Paauw, J.
  Holland Casino’s hoofd beveiliging
  Paauw, F.
  regiopolitie Haaglanden chef bureau narcotica
  Pas, H. ten
  regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland hoofd afdeling zware
  criminaliteit
  Patberg, H.
  regiopolitie Drenthe divisiechef
  Patijn, A.
  ministerie van Justitie raadadviseur
  stafafdeling wetgeving publiekrecht
  Paulis, R.
  regiopolitie Gelderland-Zuid medewerker regionale
  inlichtingendienst(RID) Nijmegen
  Paulissen, W.J.A.
  regiopolitie Brabant-Zuid-Oost lid kernteam Zuid
  Peper, A.
  regiopolitie Rotterdam-Rijnmond korpsbeheerder
  Perlot, W.F.
  regiopolitie Utrecht projectleider afdeling BECRO
  Petra (voornaam)
  kernteam Randstad Noord en Midden groepschef observatieteam
  (OT)
  Phillip, D.
  Penitentiaire Inrichting Norgerhaven te Veenhuizen
  gedetineerde
  Pieneman, G.
  regiopolitie Utrecht cordinator tactische recherche
  Pieters, J.J.Th.M.
  parket ‘s-Hertogenbosch officier van justitie
  Postumus, B.
  regiopolitie Zaanstreek-Waterland groepschef zware
  georganiseerde criminaliteit
  Pijkeren, J. van
  Rechercheschool Zutphen hoofd vakgroep recht
  Pijl, D.
  parket ‘s-Hertogenbosch waarnemend hoofd rijksrecherche
  Pol, U. van der
  Registratiekamer plaatsvervangend voorzitter
  Postema, B.
  kernteam Noord-Oost Nederland informatiecordinator
  fenomeenonderzoek
  Pruntel, O.
  regiopolitie Flevoland groepschef criminele
  inlichtingendienst(CID)
  Putten, F. van der
  regiopolitie Gooi en Vechtstreek hoofd regionale criminele
  inlichtingendienst (RCID)
  Raalten, C.A.W. van
  Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst ( FIOD)
  plaatsvervangend hoofd fiscale recherche/plaatsvervangend hoofd
  douanerecherche
  Raay, D. van
  Kernteam Noord-Oost Nederland analist
  Raaymakers, G.
  Binnenlandse veiligheidsdienst (BVD) kabinet
  Regelink, G.J.
  parket ‘s-Hertogenbosch officier van justitie ( CID)
  Revis, C.
  parket ‘s-Hertogenbosch officier van justitie
  Ridder, J.P. de
  Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst ( FIOD) lid
  ondersteunend rechercheteam (ORT)
  Rijk, J.
  regiopolitie Limburg-Noord/Limburg Zuid bureauschef
  observatieteam(OT), sectie ondersteuning
  Rijneker, H.
  kernteam Amsterdam-Amstelland/Gooi en Vechtstreek chef
  criminele inlichtingendienst (CID)
  Rijswijk, van B.
  rijksrecherche Arnhem hoofd rijksrecherche
  Riks, E.
  ministerie van Justitie adjunct-secretaris Recherche Advies
  Commissie (RAC)
  Roerink,
  regiopolitie Limburg divisiechef regionale recherche
  Roes, G.N.
  ministerie van Binnenlandse Zaken plaatsvervangend
  directeur-generaal Openbare Orde en Veiligheid
  Rooijen, J.G. den
  regiopolitie Zeeland chef regionale eenheid
  Ross, P.
  regiopolitie Amsterdam-Amstelland
  ex-begeleider politieel infiltratie team (PIT)
  Ruissen, P.
  parket Rotterdam parketsecretaris
  Ruitenbeek, C.
  Algemene Inspectie Dienst (AID) hoofd
  rechercheondersteuning
  Rutten-Roos, A.
  gerechtshof Amsterdam president strafkamer zaak Rommy
  Ruys, E.A.K.G.
  rechtbank Den Haag rechter-commissaris
  Scharro, P.
  Shell hoofd beveiliging
  Scherpenhuizen, H.
  politieel infiltratie team (PIT) Oost teamleider
  Schoevaars, E.M.M.
  rechtbank Zwolle rechter-commissaris
  Schoonhoven, L.S.
  Algemene Inspectie Dienst(AID) teamleider groep
  fraudebestrijding
  Schouten, C.J.A.
  Economische Controle Dienst (ECD) directeur
  Schouten, D.
  regiopolitie Zuid-Holland-Zuid chef district Heerewaard
  (voorheen: chef criminele inlichtingendienst (CID))
  Setz, C.W.
  regiopolitie Gelderland-Midden unithoofd criminele
  inlichtingendienst (CID)
  Schrader, A.T.H.J.
  Korps landelijke politiediensten (KLPD) Dienst Technische
  Operationele Ondersteuning(DTOO) lid tactisch team, afd.
  operationele bedrijfsvoering
  Schuckmann, M.H.
  Koninklijke Marechaussee, district Schiphol chef criminele
  inlichtingendienst (CID)
  Schuller, L.E.
  regiopolitie Zeeland plaatsvervangend korpschef/hoofd politile
  bedrijfsvoering
  Severein, M.H.
  parket Groningen (cordinerend) officier van justitie kernteam
  Noord-Oost Nederland
  Severs, J.F.
  parket Leeuwardenofficier van justitie
  Siekman, P.J.
  advocaat (fiscaal strafrecht) te Hoofddorp
  Slooters, G.G.G.
  regiopolitie Flevoland chef divisie operationele
  ondersteuning
  Sloten, E. van
  Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR)
  cursuscordinator
  Sluiter, P.
  regionale criminele inlichtingendienst (RCID) Noord- en
  Oost-Gelderland medewerker Regionale criminele inlichtingendienst
  (RCID )
  Smit, H.E.
  regiopolitie Haaglanden ploegchef criminele inlichtingendienst
  (CID)
  Snijders, J.W.P.
  parket Haarlem officier van justitie
  Sodenkamp, P.H.
  Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst ( FIOD) cordinator
  inlichtingendienst(GGI)
  Speijers, A.L.
  parket Zwolle (CID) officier van justitie
  Spek, P. van der
  ministerie van Justitie secretaris project aanpak
  georganiseerde criminaliteit
  Spoel, Tj. E. van der
  advocaat te Rotterdam
  Spruit, J.P.
  regiopolitie Noord-Holland-Noord chef divisie
  criminaliteitsbestrijding
  Staal, J.
  arrestatieteam(AT) Noord-Oost Nederland groepschef
  Stalenhoef, J.W.C.
  Economische Controle Dienst (ECD) hoofd hoofdafdeling
  Internationale Economische Recherche
  Steeg, M. van
  regiopolitie Utrecht chef criminele inlichtingendienst
  (CID)
  Steehouwer, A.
  kernteam Rotterdam-Rijnmond cordinator
  tactisch team
  Steeman, H.
  Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst ( FIOD)
  projectcordinator kernteam Haaglanden(voorheen: fiscaal
  rechercheur)
  Stout, P.
  regiopolitie Rotterdam-Rijnmond teamcordinator arrestatieteam
  (AT)
  Stoutjesdijk, H
  regiopolitie Gelderland-Zuid korpschef
  Strang, B.
  Gemeenschappelijk Administratiekantoor(GAK) directeur
  Straver, M.A.
  regiopolitie Kennemerland korpschef
  Suyver, J.J.H.
  ministerie van Justitie secretaris-generaal
  Teerds, B.
  ministerie van Justitie hoofd unit politie- en
  opsporingsbeleid
  Teeven, F.
  parket Amsterdam officier van justitie
  Teijlingen, D. van
  regionale criminele inlichtingendienst(RCID) Amsterdamchef
  criminele inlichtingendienst ( CID)
  Theeuwes, H.J.C.M.
  Divisie centrale recherche informatie (CRI) plaatsvervangend
  hoofd van de afdeling cordinatie criminele inlichtingen
  Thoebes, W.
  regiopolitie Brabant Zuid-Oost medewerker excutieve
  ondersteuning
  Thoma, C.G.J.
  regiopolitie Twente inlichtingenrechercheur( CID)
  Tieleman, P.
  regiopolitie Zuid-Holland-Zuid korpschef
  Tienderen, J. van
  Economische Controle Dienst (ECD) financieel-economisch
  rechercheur
  Tol, D. van
  Regionale Recherche Dienst(RRD)/Kernteam Rotterdam-Rijnmond
  tactisch rechercheur
  Trap, D.P.
  Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst ( FIOD) leider
  ondersteunend rechercheteam(ORT)
  Trip, H.G.
  regiopolite Haaglanden chef bureau bijzondere
  criminaliteit
  Tuijn, H.E.J. van
  regiopolitie Brabant-Zuid-Oost lid kernteam Zuid
  Uit het Broek, H.A.F.
  regiopolitie Twente inlichtingenrechercheur ( CID)
  Valente, J.M.
  parket Amsterdam officier van justitie
  Veen, O.C.W. van der
  parket Haarlem/Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR)
  officier van justitie/cursusleider
  Veen, O. van der
  particulier recherchebureau KURAS directeur
  Veenstra, G.
  rechtbank Groningen rechter-commissaris
  Veld, C.H. In ‘t
  regiopolitie Rotterdam-Rijnmond chef criminele
  inlichtingendienst(CID)
  Velden, R. van der
  regiopolitie Drenthe hoofd korpsrecherche
  Velden, K.R. van der
  parket Assenofficier van justitie
  Veldink, J.
  regiopolitie Gelderland-Midden cordinator
  arrestatieteam(AT)
  Velsen, R.J.T. van
  regiopolitie Amsterdam-Amstelland chef bureau recherche
  informatie
  Verbon, R.
  particulier recherchebureau KURAS directeur
  Verbree, P.
  regiopolitie Noord-Holland Noord groepschef misdaadanalyse
  Verheggen, R.N.
  regiopolitie Gelderland Midden unithoofd zware criminaliteit
  (zwacri)
  Verheul, J.M.
  rechtbank Amsterdam (cordinerend) rechter-commissaris
  Verhoeven, G.
  regiopolitie Brabant-Zuid-Oost senior medewerker arrestatieteam
  (AT)
  Veringmeijer, L.
  ministerie van Binnenlandse Zaken cordinator bestuurlijk
  veiligheidsbeleid
  Verpaalen, J.P.F.
  regiopolitie Midden-West Brabant unithoofd
  recherche-ondersteuning
  Verreck, D.J.M.
  regiopolitie Flevoland rechercheur zware criminaliteit
  criminele inlichtingendienst(CID)
  Veurink, D.
  parket Middelburg officier van justitie
  Visser, M.P.
  Economische Controle Dienst (ECD) cordinator Centrale
  Inlichtingen- en Analysedienst
  Visser, K.
  parket Arnhem officier van justitie
  Visscher, J.
  regiopolitie IJsselland unithoofd opsporing
  Vlerken, F.
  regiopolitie Brabant Zuid-Oost hoofd
  Voort, Ch. V. van der
  parket ‘s-Gravenhage(kernteam-)officier van justitie
  Vries, A.
  regiopolitie Drenthegroepschef criminele inlichtingendienst
  (CID)
  Vries, L. de
  regiopolitie Haaglanden chef criminele inlichtingendienst
  (CID)
  Want, A.H. v.d.
  regiopolitie Zeeland chef zware georganiseerde
  criminaliteit
  Weenink, R.
  rechtbank Zwolle cordinerend vice-president
  Weijsenfeld, A.H.
  rechtbank Utrecht rechter (president Rommy)
  Welling, M.J.
  regiopolitie Haaglanden commissaris van politie
  Welten, B.J.A.M.
  regiopolitie Amsterdam-Amstelland hoofd divisie recherche
  Wesselink, G.G.
  Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst ( FIOD) cordinator
  fiscale recherche Rotterdam
  Westhoek, R.
  douane Rotterdam speurhondbegeleider
  Wijk, A. van
  parket Rotterdam officier van justitie
  Wijnschenk, M.
  regiopolitie Rotterdam-Rijnmond medewerker sectie technische
  ondersteuning
  Wilbers, Th.
  regiopolitie Limburg-Noord rechercheur tactische recherche
  Willie
  politieel infiltratieteam (PIT) Oost infiltrante
  Windt, D. van der
  Tweede Kamer griffier Commissie Inlichtingen- en
  Veiligheidsdiensten
  Winkel, K. van
  Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst ( FIOD) cordinator
  centraal team douanerecherche(EU-fraude)
  Winters, J.
  regiopolitie Twente teamchef criminele inlichtingendienst
  (CID)
  Wit, L.A.J.M. de
  parket Rotterdam hoofdofficier van justitie
  Witteveen, P.Y.
  regiopolitie Gooi en Vechtstreek korpschef
  Woelders, W.H.
  kernteam Amsterdam-Amstelland/Gooi en Vechtstreek
  teamleider
  Woest, A.P.
  regiopolitie Kennemerland hoofd Recherche Informatie
  Ondersteuning
  Wooldrik, H.P.
  ministerie van Justitie directeur Politie
  Woude, K. van der
  regiopolitie Limburg-Noord chef afdeling zware
  criminaliteit
  Walle, J. van der
  regiopolitie Haaglanden medewerker criminele
  inlichtingendienst(CID)
  Zaat, C.
  regiopolitie Haaglanden medewerker gegevensbestanden
  Zeben, P.D.J. van
  ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
  Milieubeheer hoofd Milieubijstandsteam (MBT)
  Zee, B.J. van der
  ministerie van Financin hoofd directie Algemene Fiscale
  Zaken
  Zijp, van R.
  FIOD gedetacheerd bij kernteam Randstad Noord en Midden
  Zllner, F.P.
  regiopolitie Utrecht commandant arrestatieteam (AT)
  Zwam, H. van
  kernteam Noord-Oost Nederland teamleider
  Zwanenburg, A
  ministerie van Justitie secretaris Centrale toetsingscommissie
  (CTC)
  Zwerwer, S.
  gerechtshof Leeuwarden advocaat-generaal

  inhoudsopgave en zoeken