• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage I – 4.4 Het rechtsvergelijkend onderzoek

  4.4 Het rechtsvergelijkend onderzoek

  Voor de beantwoording van een aantal vragen achtte de commissie
  het van belang inzicht te hebben in enkele specifieke onderdelen
  van de wettelijke normering van het gebruik van opsporingsmethoden
  in andere landen. Aanvankelijk was de commissie voornemens externe
  onderzoekers te vragen dit onderzoek uit te voeren. Toen bleek dat
  het ministerie van Justitie aan prof. mr P.J.P. Tak opdracht had
  gegeven een rechtsvergelijkend onderzoek uit te voeren naar het
  gebruik van bijzondere opsporingsmethoden ter voorkoming en
  bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, naar de normering
  van die methoden en de ervaringen daarmee in de Bondsrepubliek
  Duitsland, Denemarken, Frankrijk en Itali, besloot de commissie,
  met instemming van het ministerie, haar vragen aan Tak mee te
  geven. Namens de commissie heeft het staflid Wiewel als toehoorder
  de bijeenkomsten van de begeleidingscommissie over dit onderzoek
  bijgewoond. Medio oktober 1995 ontving de commissie de
  concept-onderzoeksverslagen van de vier rechtsvergelijkende
  studies. De commissie heeft echter toch gemeend op basis van haar
  eigen onderzoek in bijlage 5 een hoofdstuk op te nemen over de
  opsporingsmethoden in Belgi, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde
  Staten en Duitsland. De commissie is van oordeel dat met dit
  onderzoek een vergelijkend beeld wordt gegeven van de
  opsporingsmethoden in die landen.


  vorige        
  inhoudsopgave en zoeken