• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Inhoud Bijlage XI

  Bijlage XI – Deelonderzoek 4

  1. Een analyse van de situatie in Amsterdam

  WOORD VOORAF

  1. ALGEMENE INLEIDING

  1.1. Het kader van het onderzoek

  1.2. De aanpak van het onderzoek

  1.3. De opzet van dit rapport

  2. AMSTERDAM IN DE
  KERING

  2.1. De grootstedelijke context

        2.1.1. Een topografie van de georganiseerde
  criminaliteit
        2.1.2. Een schets van de demografische
  ontwikkelingen
        2.1.3. Rijkdom en armoede: een gepolariseerde
  samenleving
        2.1.4. De markt van het onroerend goed
        2.1.5. Kermis in Amsterdam
        2.1.6. Een andere kant: de toename van de
  gewelddadigheid
  2.2. Het veranderende beeld van de
  (georganiseerde) criminaliteit
  2.3.
  De reorganisatie van het Amsterdamse politiekorps
  2.4. De georganiseerde criminaliteit in Amsterdam:
  het beeld rondom 1990
        2.4.1.
  Buitenlandse en allochtone groepen
        2.4.2. Hollandse netwerken in beweging
        2.4.3. Het Randstedelijke beeld van de
  situatie
  2.5. Tot besluit

  3. ENKELE ACTUELE VORMEN VAN
  TRADITIONELE GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT

  3.1. Twee gevallen van ontvoering

        3.1.1. De ontvoering van Boris Fastovski
        3.1.2. De ontvoering van een Tufan Erez
  3.2. De drugshandel
     
    3.2.1. Amsterdam: een wereldmarkt voor verdovende
  middelen
        3.2.2. De rol van Nederlandse
  drugshandelaren
        3.2.3. De rol van buitenlandse en allochtone
  criminele groepen
  3.3. Prostitutie, vrouwenhandel en
  (kinder-)pornografie
        3.3.1. Een beeld
  van de prostitutie in de stad
        3.3.2. Vrouwenhandel in Amsterdam
        3.3.3. Zes gevallen van vrouwenhandel
        3.3.4. Vrouwenhandel: georganiseerde
  criminaliteit?
        3.3.5. Kinderpornografie: geen georganiseerde
  criminaliteit?
  3.4. De illegale handel in
  vuurwapens
        3.4.1. Vuurwapenbezit en
  vuurwapengebruik in Amsterdam
        3.4.2. De handelaren op de markt
  3.5. De handel in gestolen auto’s

        3.5.1. Omvang en ontwikkeling van de
  autodiefstallen
        3.5.2. De bedrijvigheid van de professionele
  autodieven
  3.6. Tot besluit

  4. GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT: OOK
  IN LEGALE BRANCHES?

  4.1. Inleiding
  4.2. De horeca en het gokwezen
  4.3. De textielnijverheid
  4.4. De bouwnijverheid
       
  4.4.1. Georganiseerde criminaliteit in de (Amsterdamse)
  bouwnijverheid?
        4.4.2. De huidige stand van het onderzoek
  4.5. Het particuliere vervoer

  4.6. Tot besluit

  5. BINNEN EN BUITEN DE
  WALLEN

  5.1. Inleiding
  5.2. De Wallen in Amsterdam: een historisch centrum
  van prostitutie
  5.3. De wereld van
  de Wallen
  5.4. De heersende
  eigendomsverhoudingen
  5.5. Tot
  besluit

  6. CONTRA DE OVERHEID

  6.1. Inleiding
  6.2. Observatie van de politie
  6.3. Intimidatie van politie en justitie

        6.3.1. Enkele algemene opmerkingen
        6.3.2. Het beeld in de praktijk
  6.4. Corruptie bij politie, justitie en
  bestuur
        6.4.1. Een eerste impressie
  van de algemene situatie
        6.4.2. Corruptie bij de politie: het nadere
  onderzoek
        6.4.3. Corruptie bij de politie: de gevallen
  beschreven
        6.4.4. Corruptie in de politiek
  6.5. Inschakeling van de media

  6.6. Tot besluit

  7. ALGEMEEN BESLUIT

  8. BIBLIOGRAFIE

  2. Een analyse van de situatie in Enschede, Nijmegen en
  Arnhem

  VOORWOORD

  1. INLEIDING

  2. OPZET VAN DE LOKALE
  STUDIES

  3. ENSCHEDE

  3.1. Inleiding
     
    3.1.1. De stad Enschede Noot
        3.1.2. Het criminaliteitsbeeld van
  Enschede
        3.1.3. De politie in Enschede
  3.2. Couleur locale
  3.3. Verschijningsvormen
       
  3.3.1. De harddrugs
        3.3.2. De softdrugs
        3.3.3. De fraude
        3.3.4. Overige verschijningsvormen

  4. NIJMEGEN

  4.1. Inleiding
     
    4.1.1. De stad Nijmegen
        4.1.2. Het criminaliteitsbeeld van
  Nijmegen
        4.1.3. De politie in Nijmegen
  4.2. Couleur locale
  4.3. Verschijningsvormen
     
    4.3.1. Harddrugs
        4.3.2. Softdrugs
        4.3.3. Criminele loopbanen
        4.3.4. Fraude
        4.3.5. Overige verschijningsvormen

  5. ARNHEM

  5.1. Inleiding
     
    5.1.1. De stad Arnhem
        5.1.2. Het criminaliteitsbeeld van Arnhem
        5.1.3. De politie in Arnhem
  5.2. Couleur locale
  5.3. De verschijningsvormen
     
    5.3.1. Harddrugs
        5.3.2. Softdrugs
        5.3.3. Fraude
        5.3.4. De criminele BV Arnhem
        5.3.5. Overige verschijningsvormen

  6. DE INVLOED VAN DE GEORGANISEERDE
  MISDAAD OP DE STAD

  6.1. Benvloeding van de overheid en
  vrije-beroepsbeoefenaars

  6.2. Benvloeding van de branches

  6.3. De afwezigheid van georganiseerde
  criminele activiteiten

  7. SLOTBESCHOUWING

  LITERATUUR

        BIJLAGE 1
        BIJLAGE 2


  inhoudsopgave en zoeken