• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage XI – 5.5. Tot besluit

  5.5. Tot besluit

  Wanneer we in dit besluit terugkeren naar de reden waarom dit
  hoofdstuk werd geschreven – is er in het Wallen-gebied sprake van
  (economische) machtsposities die (mede) via drugsgelden zijn
  verworven -, dan kan worden gesteld dat dit beslist een valabele
  reden was om nader onderzoek naar de toedracht van de problemen in
  het Wallen-gebied te doen. Met nadruk schrijven we nader onderzoek
  omdat elkeen die ook maar enigermate weet wat er allemaal in dit
  gebied gaande is, beseft dat meer onderzoek zal moeten worden
  verricht om daar een grondig inzicht in te kunnen krijgen. Maar het
  inzicht dat ons onderzoek heeft opgeleverd, volstaat ruimschoots om
  te kunnen stellen dat wat eerder al – voor de stad in haar geheel –
  met betrekking tot de horeca werd geconstateerd, zich op en rondom
  de Wallen in een nog veel geconcentreerdere vorm voordoet, namelijk
  dat criminele figuren en groepen hier, dankzij hun illegaal
  opgebouwde vermogens, een groot deel van de (economische) macht in
  handen hebben gekregen, zodoende de jure et de facto tot op zekere
  hoogte kunnen uitmaken wie er verder nog welke (illegale en/of
  legale) activiteiten kunnen ontplooien en uiteindelijk dus ook in
  hoge mate de graad van publieke (wan-)orde in dit gebied bepalen.
  Met andere woorden: op grond van hun machtspositie regisseren de
  betrokken ondernemers/ondernemingen niet alleen voor een belangrijk
  stuk het economische leven in de buurt, maar markeren zij ook de
  grenzen waarbinnen bestuur en politie nog vrijelijk kunnen
  handelen. Terecht roept dit alles bij menigeen de vraag op of de
  laatste jaren op de Wallen niet de omgekeerde wereld is geschapen.
  En in de mate dat dit inderdaad het geval is, kan worden gezegd dat
  hier – ook zonder dat er sprake is van wijdverspreide
  politiek-bestuurlijke corruptie, enzovoort – momenteel een situatie
  bestaat die in elk geval in economisch opzicht veel gemeen heeft
  met toestanden die in landen als Itali en de Verenigde Staten voor
  brandhaarden van georganiseerde criminaliteit worden gehouden. En
  ook nu weer een situatie die niet is gecreerd door buitenlandse
  en/of allochtone misdaadgroepen, maar hoofdzakelijk door
  sleutelfiguren uit de Hollandse netwerken van Amsterdam, gewoon
  Amsterdammers dus. Misschien is hierin ook een belangrijk deel van
  de verklaring gelegen voor het merkwaardige feit dat deze
  verregaande criminalisering van de Wallen heeft plaatsgevonden
  zonder dat de lokale overheid hiertegen in het geweer is gekomen.
  Heeft zij zich in de voorbije jaren niet altijd laten (mis)leiden
  door de gedachte dat georganiseerde criminaliteit een verschijnsel
  is uit verre landen, bedreven door aanhangers van sinistere
  genootschappen, dat ook hier in de stad het best door een militaire
  politiemacht kan worden bestreden?


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken