• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage XI – 5.2. De Wallen in Amsterdam

  5.2. De Wallen in Amsterdam: een historisch centrum van
  prostitutie

  Volgens politionele tellingen waren er in Amsterdam in 1896 19
  bordelen en 17 rendez-vous-huizen (hieronder werden hotels en
  particuliere woningen verstaan waar prostitues hun beroep
  uitoefenden). In de bordelen waren in totaal 11 Nederlandse en 99
  buitenlandse vrouwen werkzaam. Daarnaast bestonden er 139 andere
  gelegenheden in de stad, zoals bierhuizen, logementen en cafs,
  waarvan men vermoedde dat er prostitutie werd bedreven. Volgens het
  bevolkingsregister waren er in 1896 in Amsterdam veel meer huizen
  met publieke vrouwen, namelijk 228, met in totaal 1.030 prostitues
  (Van Slobbe, 1937). De Amsterdamse politie zag dan ook niet veel in
  een bordeelverbod; opheffing van de bordelen zou slechts leiden tot
  een toename van de illegale prostitutie. De huizen van ontucht
  waren voornamelijk gesitueerd in de omgeving van het
  Oudekerksplein. Rond de eeuwwisseling werd de stad uitgebreid met
  het gedeelte dat nu Oud-Zuid wordt genoemd. Talrijke prostitues
  trokken toen naar wijk YY, het stadsgedeelte dat nu De Pijp heet.
  Deze lokatie werd al snel een centrum van prostitutie en andere
  twijfelachtige activiteiten. Aan het einde van de Eerste
  Wereldoorlog bereikte de prostitutie hier haar hoogtepunt. Met name
  het aantal straatprostitues was toen enorm toegenomen. Door de
  weinig centrale ligging van de wijk verplaatste de prostitutie zich
  op den duur echter toch weer grotendeels naar de omgeving van het
  Oudekerksplein (Stemvers, 1985; Hoff, 1994). In 1911 werd het
  bordeelverbod in het Wetboek van Strafrecht opgenomen; hiermee werd
  het zich prostitueren niet strafbaar gesteld maar wel het
  exploiteren van een prostitutiebedrijf. Bovendien werd artikel 432
  van het Wetboek van Strafrecht, gericht tegen landloperij,
  uitgebreid met een bepaling tegen souteneurschap. Een gevolg van
  deze wetswijzigingen was het ontstaan van verkapte bordelen.
  Bordeelhouders zetten hun bedrijven om in pensions, hotels,
  kamerverhuurbedrijven, mode-ateliers en strijkinrichtingen, en de
  inwonende vrouwen werden omgedoopt tot zogenaamde huishoudelijke
  hulpen, zoals kamermeisjes, linnenjuffrouwen en dienstmeiden (Van
  Slobbe, 1937; Stemvers, 1985). Achter deze faades ging de seksuele
  bedrijvigheid gewoon door. In de jaren dertig werden er ook
  bordelen geopend in andere delen van de stad: aan de Ruysdaelkade,
  in de Van Ostadestraat en de Reguliersdwarsstraat (Stemvers, 1985;
  Hoff, 1994). De Amsterdamse zedenpolitie schatte het aantal
  clandestiene bordelen in 1936 op zo’n 150; de meeste waren
  gevestigd in het stadsdeel dat nu de Wallen wordt genoemd
  (Boutellier, 1987; Stemvers, 1985; Hoff, 1994). In de jaren vijftig
  en zestig werden meer de psycho-sociale oorzaken van de prostitutie
  beklemtoond. In het kader van de verzorgingsstaat werden onderwijs,
  voorlichting en volksgezondheid naar voren geschoven als middelen
  om het prostitutieprobleem te beheersen. Parallel hieraan werd
  voorgesteld om het politieoptreden tegen prostitutie te beperken.
  De prostitue zou veeleer langs de weg van de resocialisatie moeten
  terugkeren in de burgermaatschappij. Tevens diende een gelijke
  economische positie van mannen en vrouwen te worden nagestreefd,
  dat wil zeggen: er moest via speciale programma’s worden geprobeerd
  de prostitue haar zelfrespect te laten hervinden. In ongeveer een
  halve eeuw tijd veranderde het prostitutievraagstuk aldus van een
  probleem van seksuele moraal in een psycho-sociaal en individueel
  probleem (Boutellier, 1987). In de jaren zestig en zeventig deed
  zich echter een ware omwenteling in het prostitutiewezen voor. De
  Amsterdamse Wallen kenden tot 1970 een gemoedelijke sfeer waar
  prostitues volgens het oude pooiersysteem een deel van hun
  verdiensten aan hun zogenaamde beschermers afstonden. De pooiers en
  de prostitues waren buurtgebonden en hingen wat rond op de straten
  en in de cafs, waardoor er een grote mate van sociale controle
  bestond en daarmee veiligheid was gegarandeerd. Op een klein
  groepje Surinaamse vrouwen na waren er toen uitsluitend Nederlandse
  prostitues werkzaam. In de loop van de jaren zeventig kwam hierin
  evenwel verandering. De Surinaamse vrouwen verlieten de prostitutie
  en de overgebleven lokale vrouwen maakten zich los van het
  traditionele pooiersysteem en gingen als zelfstandigen werken
  (Brussa, 1987). Op
  datzelfde moment barstte evenwel de commercialisering van de
  prostitutie los en deed de Wallen in een paar jaar tijd geheel van
  karakter veranderen. De vraag naar prostitutes werd niet alleen
  groter maar ook gedifferentieerder. De exploitanten speelden hier
  slim op in en creerden allerlei faciliteiten voor andere vormen van
  seksvermaak (Van der Poel, 1991). De clubs werden uitgebreid met
  sauna’s, seksbioscopen en sm-kamers. Talrijke seksbedrijven, zoals
  sekstheaters, seksmusea en seksshops, schoten als paddestoelen uit
  de grond (Van der Poel, 1991). De kleine danszalen en cafs
  verdwenen. Hiermee ging volgens sommigen de gezellige, gemoedelijke
  sfeer van de buurt verloren. Daarvoor in de plaats kwamen felle
  neonlichten en schettermuziek. De prostitutie op de Wallen beleefde
  zo aan het einde van de jaren zestig een nieuw hoogtepunt.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken