• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage XI – 5.3. De wereld van de Wallen

  5.3. De wereld van de Wallen

  In het licht van het voorgaande valt gemakkelijk te begrijpen
  dat de oudere leden van de Amsterdamse penose unaniem van oordeel
  zijn dat zij behoren tot een betere mensensoort dan hun hedendaagse
  jonge collega’s, omdat zij zich zogezegd hielden aan strikte
  standaarden van fatsoen. Dit is een algemeen verschijnsel: de oude
  garde van Lower East Side New York, berucht centrum van Amerikaanse
  georganiseerde misdaad, beweent precies zo de goede oude tijd
  (Kasinitz en Hillyard, 1995). In een aflevering van het weekblad
  Panorama in 1986 (nr. 12-17) zijn ze op een mooie en
  uitdagende prent vereeuwigd: Buck Jones en Teun van der Vaart
  (oersterke jongens), de beroemde bordeelexploitant, en nog een
  heleboel meer: Frits van de Wereld en dan natuurlijk Gerritje
  Ketting, Vette Lap, Utrechtse Jantje, Rinus Veth en de
  praatjesmaker Haring Arie. Markante typen waarvan wij er in ander
  verband al eerder een paar hebben genterviewd nu het nog kan. De
  groepsfoto toont aldus een prominente uitsnede van het wereldje van
  geweldenaren, inbrekers, kamerverhuurders, gokkers,
  nachtclubportiers, oplichters, bikkers (souteneurs, niet te
  verwarren met de hoger aangeslagen kamertjesverhuurders), helers en
  al die anderen voor wie de Wallen tot in de jaren zestig het
  natuurlijke leefmilieu vormden. Tot in deze jaren waren de bordelen
  in handen van eenlingen, de prostitues werden beschermd door
  kwartjespooiers, de cafs gerund door kleine zelfstandige uitbaters.
  Niemand had veel, ieders individuele status werd bepaald door zijn
  reputatie. Het optreden van de penose tegenover de autoriteiten
  werd gekenmerkt door solidariteit. Verschliegeren (verraden) aan de
  politie was er niet bij. De Wallen werden door de politie trouwens
  enigszins op afstand bestuurd. Zij kon immers niet ingrijpen in
  alle conflicten tussen hoeren en klanten, tussen bikkers en hun
  vrouw. En zij voelde ook niet de behoefte om bij caf-ruzies in te
  grijpen als duidelijk was dat de vechtersbazen de volgende dag weer
  gezellig samen een biertje zouden drinken. Onderlinge
  meningsverschillen werden (als het met woorden niet meer ging)
  uitgevochten met de blote vuist en de barkruk. Het gebruik van een
  mes werd afgestraft met het breken van de vingers van de hand die
  het had gehanteerd. Thans is het geweld door het gebruik van
  vuurwapens zodanig gedemocratiseerd dat de bekende Teun van der
  Vaart vertelt: Nu staat er ineens zo’n spierinkie voor je en die
  trekt dan zo’n ding. Daar houdt mijn macht op, ik heb nog nooit
  meegemaakt dat iemand zo’n kogel weer terug kon koppen. De orde kon
  vroeger worden gehandhaafd zonder moderne techniek. De grote
  ommekeer in de wereld van de Wallen is in de jaren zestig gekomen
  met het massatoerisme. Dit veranderde de Wallen in een groot rossig
  sekspark en maakte de buurt tot een object van speculatie. Maar de
  cht grote verandering vond pas plaats in de jaren zeventig, met de
  opkomst van de drugs. Het evenwicht in de buurt werd toen danig
  verstoord, de modus vivendi – alle oude penose-jongens spreken met
  een zekere eerbied over de commissarissen Gerard Toorenaar en Henk
  Breemer: hard doch eerlijk en rechtvaardig – tussen politie en
  penose ging verloren. In de tijd dat Jopie de Vries de Wallen
  domineerde en het verzet tegen rovende drugsverslaafden alsmaar
  sterker werd, is een deel van de ordehandhavende taak overgegaan op
  wat Bas van Hout in het geciteerde verhaal in Panorama
  noemt: het kleine particuliere legertje diknekken dat optrad als je
  ook maar n aspirientje verkocht of durfde te kijken naar iemands
  binnenzak. Dat was misschien wel effectief, maar niet aanvaardbaar.
  Er kwam met het verscheiden van Zwarte Joop wel een eind aan. De
  huidige chef van politiedistrict II in de Warmoesstraat, A. Zee,
  vat zijn zorgen samen. Op 171 hectare grond, waarop 13.000 mensen
  wonen, vind je 5.000 bedrijven waarvan acht negenhonderd
  horeca-ondernemingen, 150 200 coffeeshops, honderden cafetaria’s,
  twee seksmusea, negen peep shows, zes bars voor homoseksuele
  jongeren, 12 homobars, 31 seks-videotheken, 41 sekswinkels. Verder
  zijn er enorm veel kleine en enkele grote hotels, in alle
  prijsklassen. Het eigenlijke red light district bestaat uit
  350 bordelen en straten met tippelprostitutie. Zoveel is duidelijk:
  het toerisme in Amsterdam laat zich zonder de Wallen niet denken.
  De Amsterdamse Kamer van Koophandel kwam in april 1994 met een
  rapport: Amsterdam, let op je zaken, waarin ook
  verontrusting doorklinkt. Toerisme is een van de pijlers waar de
  stadseconomie op drijft. Het culturele erfgoed, het fraaie
  stadslandschap, alle culturele voorzieningen en de vele attracties
  en evenementen trekken zoveel mensen aan dat Amsterdam op jaarbasis
  twee miljard gulden omzet. Maar de concurrentiepositie van de stad
  ten opzichte van andere Europese steden verslechtert en dat komt
  voor een deel door het slechte imago. Amsterdam is aantrekkelijk
  vanwege zijn vrijzinnige cultuur en zijn jeugdige
  uitstraling, maar de straten zijn vies, het is er onveilig en de
  georganiseerde misdaad heeft greep gekregen op het
  Wallen-gebied.
  De politie wordt in dit gebied natuurlijk geconfronteerd met vele
  klachten over overlast en criminaliteit. Aangifte terzake van
  diefstal met geweld wil gewoonlijk zeggen dat een buitenlander die
  drugs wilde kopen, zijn geld reeds had overhandigd, maar dat de
  handelaar daarna is weggelopen. Er wordt aangifte gedaan van
  zakkenrollerij en straatroof. Maar er vinden ook schietpartijen
  plaats. En onlangs is een bordeelhouder aangetroffen in de
  kofferbak van zijn uitgebrande auto. Deze verloedering van de
  Wallen wordt door de korpsleiding grotendeels beschouwd als een
  vraagstuk van openbare orde. Als er moet worden opgetreden, dan
  gaat het erom een rustig straatbeeld te scheppen. Dit is de
  klassieke politiemanier om een probleem aan te pakken. En dan is
  het ver gezocht om achter de overlast die een gebied als de Wallen
  met zich meebrengt, georganiseerde misdaad te zien. De leiding van
  het betrokken politiedistrict denkt er echter anders over en komt
  met haar analyse van het vraagstuk verrassend dicht in de buurt van
  de manier waarop wij het probleem stellen. Georganiseerde misdaad
  is ook in haar ogen geen kwestie van een stel vreemde organisaties
  die de integriteit van de stad aantasten door in de bovenwereld
  door te dringen, maar is een verschijnsel dat compleet deel
  uitmaakt van het maatschappelijke leven in een grote stad en heel
  concreet wordt in die buurten die zich daarvoor lenen; daar is zij
  zichtbaar tot op het laagste niveau, op straat. De straten, de
  bedrijfspanden en de woonhuizen in zulke buurten zijn in deze
  optiek dan ook meer dan een decor. Zij vormen de uitvalsbasis voor
  allerhande mensen op straat en de bron van tal van activiteiten
  voor het raam. We hebben al eerder (in .2.1) vastgesteld dat
  buurten met veel particulier bezit zich goed lenen voor de
  innesteling van georganiseerde criminaliteit. Welnu, in het
  Wallengebied is 90% van de panden in particulier bezit. Nader
  onderzoek leert bovendien dat in dit gebied tal van onbebouwde
  stukjes grond liggen, heel wat gebouwen zonder bestemming zijn (het
  Waaggebouw) en ook talrijke zogenaamde grijze panden staan, waarvan
  niemand weet wie er wonen en wat er zich afspeelt. Als de politie
  komt vragen wie er woont, merkt zij dat de bewoners minder
  mededeelzaam zijn dan vroeger. Welke risico’s levert het op om met
  de politie te praten? De economische belangen in de buurt moeten
  groot zijn want alleen al de 350 ramen leveren per jaar aan kale
  huur al meer dan 10 miljoen gulden op. De huisvesting van de
  (buitenlandse en Nederlandse) prostitues moet nog eens een veelvoud
  hiervan opbrengen. De omzet in de wereld van de drugs, zo zagen we
  in .3.2.1, is veel groter dan ooit werd vermoed. En de centra van
  de Amsterdamse imperia van de hash zijn ook in deze buurt
  gevestigd: The Bulldog, Grasshopper, Smokey en Fancy Free. In de
  talrijke coffeeshops staan trouwens haast altijd speelautomaten.
  Hun omzet beloopt tussen de 140 en 160 miljoen per jaar, waarvan
  naar schatting van de politie zo’n 60% zwart. Voorts constateert
  men een zekere branche-vervaging: ook hotels en cafs beginnen hash
  te verkopen. In hoeverre gaan zij in de toekomst deze handel
  beheersen? Dit alles brengt ons tot de algemene vraag: wie bezitten
  eigenlijk de Wallen?


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken