• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage XI – WOORD VOORAF

  WOORD VOORAF

  Deze studie bevat een analyse van de georganiseerde
  criminaliteit in Amsterdam. Zij vormt een van de rapporten die in
  opdracht van de Parlementaire Enqute-commissie Opsporingsmethoden
  zijn vervaardigd omtrent de aard, ernst, omvang en ontwikkeling van
  de georganiseerde criminaliteit in Nederland. Het onderzoek waarop
  deze analyse berust, werd uitgevoerd in de periode 8 mei – 8 juli
  1995. Aan dit rapport werd rond 20 augustus 1995 de laatste hand
  gelegd, nadat het concept op 11 augustus 1995 uitvoerig was
  besproken met een aantal vertegenwoordigers van politie en justitie
  in Amsterdam. Deze bespreking stond natuurlijk geenszins in het
  teken van enige fiattering van dit rapport. Zij had bovenal tot
  doel na te gaan of bepaalde gebeurtenissen wel juist zijn
  genterpreteerd, belangrijke ontwikkelingen wel naar waarde zijn
  ingeschat, sommige conclusies niet overijld zijn getrokken. Het
  spreekt dan ook vanzelf dat alle feilen die dit rapport ook nu nog
  vertoont, geheel voor onze rekening komen.

  Tal van mensen zijn ons bij het onderzoek van dienst geweest.
  Zonder aan iemand van hen tekort te willen doen, willen wij hier,
  wat de politie betreft, in willekeurige volgorde bij naam noemen:
  L. van de Nooy, J. van Looyen, D. van Teylingen, A. Verhees, N.
  Cramer, P. van Brenk, J. van Riessen, F. Hermsen, D. van Wolde, W.
  Woelders, B. Welten, J. Timmer, P. Keesman, G. Mak, P. Bos, J.
  Olierook, J. van Kastel, O. Dros, A. Augustijn, B. de Vries, N.
  Moinat, P. Klijn, R. van den Ende, H. Lentink, A. Steen, M.
  Betting, D. Wessels, S. Visser, J. Hoek, D. Wieting, D. Komen, J.
  Ober, H. Dekkers, A. van Leeuwen, G. van Hoeven en G. Wilmans. Bij
  het openbaar ministerie konden wij rekenen op de volle medewerking
  van I. Gonzales, J. Valente, F. Teeven en J. Wortel. De heer A.
  Brons van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid verschafte ons het
  nodige inzicht in de problematiek van de bouwfraude te
  Amsterdam.

  Verder hadden we het onderzoek ook niet zo voortvarend kunnen
  uitvoeren als we voor bepaalde onderdelen niet hadden kunnen
  rekenen op de hulp van N. van de Ven en A. Lempens.
  Het vele typewerk werd met hoge snelheid en grote nauwkeurigheid
  verzet door Y. de Adelhart Toorop en Marjolein Ribberink, beiden
  verbonden aan de CRI, en, te Amsterdam, door H. van Rens. Tenslotte
  moet worden opgemerkt dat dit rapport moet worden gezien als een
  deel van het geheel: het onderzoek naar de aard, ernst, omvang en
  ontwikkeling van de georganiseerde criminaliteit in Nederland. Het
  verdient dan ook aanbeveling om het in samenhang met de andere
  deelstudies en het eindrapport te lezen. Den Haag, december
  1995

  Cyrille Fijnaut en Frank Bovenkerk


  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken