• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage XI – 8. BIBLIOGRAFIE

  8. BIBLIOGRAFIE

  Aalberts, M.M.J. en Dijkhof, N., Illegale vreemdelingen,
  vreemdelingenbewaring en uitzetting, in Justitile
  Verkenningen
  , jaargang 8, 1992, p. 8-29.
  Altink, S., Dossier vrouwenhandel; De feiten, de verhalen, de
  ervaringen
  , Sua, Amsterdam, 1993. Amerongen, A. van, Boris en
  de mafia, in De Groene Amsterdammer, 3 mei 1995. Amersfoort,
  J.M.M. van, De Antillianen, in H. Verwey-Jonker (red.), Allochtonen
  in Nederland, Ministerie van Cultuur, Recreatie en
  Maatschappelijk Werk, ‘s-Gravenhage, 1971.

  Amersfoort, J.M.M. van, Etnische woonpatronen; Vier
  benaderingen van woonsegregatie toegepast op Amsterdam
  ,
  Universiteit van Amsterdam, Instituut voor Sociale Geografie,
  Amsterdam, 1987.

  Amsterdammers in acht etnische groepen, De, Amsterdams Bureau
  voor Onderzoek en

  Statistiek, Amsterdam, 1995.

  Amsterdams Buro voor Onderzoek en Statistiek, Amsterdam in
  cijfers; Jaarboek 1994
  , Amsterdam, 1994. Baarle, B. van,
  Corruptie bij de Nederlandse politie, Katholieke
  Universiteit Leuven, Afdeling Strafrecht en Criminologie, Leuven,
  1994 (licentiaatsverhandeling).

  Bayer, A.E., Surinaamse arbeiders in Nederland, Van
  Gorcum, Assen, 1965. Bieleman, B et al., Wolken boven
  koffieshops; Inventarisatie van overlast rond koffieshops en
  ontwikkelingen in gemeentelijk cannabisbeleid
  , Intraval,
  Groningen, 1995

  Blaauw, J.A., Een corrupte diender is de pest voor het hele
  korps, in Justitile Verkenningen, jaargang 7, 1991, p.
  33-52.
  Block, A.A., Perspectives on Organizing Crime, Kluwer
  Academic Publishers, Dordrecht, 1991. Block, A.A. en Chambliss,
  W.J., Organizing Crime, Elsevier, New York, 1981. Bloeme, L.
  en Geuns, R.C. van, Ongeregeld ondernemen; Een onderzoek naar
  informele bedrijvigheid
  , Ministerie van Sociale Zaken en
  Werkgelegenheid, Den Haag, 1987.

  Boekhoorn, P. et al., Softdrugs in Nederland;
  Consumptie en handel
  , Van Dijk, Van Soomeren en
  Partners/Steinmetz Advies & Opleiding, Amsterdam, 1995.
  Boissevain, J, Etnische ondernemers in opkomst, in Kroniek van
  het Ambacht/Midden- en Kleinbedrijf
  , jaargang 38, 1984, p.
  1-2.
  Bontellier, J. C. J. Prostitutie en moraal, in Justitile
  Verkenningen,
  jaargang 13, 1987, p. 7-35. Bovenkerk, F.,
  Emigratie uit Suriname, Universiteit van Amsterdam,
  Antropologisch-Sociologisch Centrum, Amsterdam, 1975.

  Bovenkerk, F. en Brunt, L., De rafelrand van Amsterdam;
  Jordaners, pinda-chinezen, ateliermeisjes en venters in

  de jaren dertig, Boom, Meppel, 1977.
  Bovenkerk, F., Op eigen kracht omhoog; Etnisch ondernemerschap en
  de oogkleppen van het minderhedenbeleid, in Intermediair,
  jaargang 18, 1982, p. 1-11.
  Bovenkerk, F., Hedendaags kwaad; Criminologische opstellen,
  Meulenhoff, Amsterdam, 1992. Bovenkerk, F., Cocanesmokkelaar in
  Columbiaanse dienst, in Vrij Nederland, 15 april 1995a.
  Bovenkerk, F., La Bella Bettien; Het levensverhaal van een
  Nederlandse go-between voor de Columbiaanse drugskartels
  ,
  Meulenhoff, Amsterdam, 1995b.

  Bovenkerk, F. en Bovenkerk-Teerink, L.M., Surinamers en
  Antillianen in de Nederlandse pers
  , Universiteit van Amsterdam,
  Antropologisch-Sociologisch Centrum, Amsterdam, 1972.
  Braam, S., De blinde vlek van Nederland; Reportages over de
  onderkant van de arbeidsmarkt
  , Van Gennep/FNV Pers, Amsterdam,
  1995.
  Brants, C., Van insiders en City-criminaliteit, in F. Bovenkerk en
  L. Brunt (red.), De andere stad: achter de faade van nieuwe
  stedelijke vitaliteit,
  CGO Universiteit van Amsterdam en Willem
  Pompe Instituut, Rijksuniversiteit Utrecht, 1989, p. 71-82.

  Brouns, H., Zeedijk, de dijk binnenstebuiten, Uitgeverij
  Jan Mets, Amsterdam, 1993. Brussa, L., Vooronderzoek naar de
  positie van buitenlandse prostitues in Amsterdam
  , mr. De Graaf
  Stichting, Amsterdam, 1987.

  Budike, F., Surinamers naar Nederland; De migratie van
  1687(?) -1982
  , Instituut Voortgezet Agagisch Beroepsonderwijs,
  Amsterdam, 1982.
  Buijs, F., Leven in een nieuw land; Marokkaanse jongemannen in
  Nederland
  , Jan van Arkel, Utrecht, 1993. Buiks, P.E.J.,
  Surinaamse jongeren op de Kruiskade; Overleven in een etnische
  randgroep
  , Van Loghum Slaterus, Deventer, 1983.

  Bunt, H.G. van de, De verlokking van de georganiseerde misdaad,
  in A.W.M. van der Heijden (red.), Criminele inlichtingen,
  VUGA, ‘s-Gravenhage, 1993, p. 9-18.
  Choenni, A., De allochtone ondernemers van Amsterdam; Een
  sociaal-geografische inventarisatie
  , Libertas, Utrecht,
  1993.
  Dalen, J. van, Sans rancune, De Boekerij, Amsterdam,
  1991.
  Deben, L. et al. (red.), Dak- en thuislozen in Amsterdam en elders
  in de Randstad, Universiteit van Amsterdam, CGO, Amsterdam,
  1992.
  Deben, L. et al., Understanding Amsterdam; Essays on
  Economic Vitality, City Life & Urban Form
  , Het Spinhuis,
  Amsterdam, 1993.
  Diepen, M. van en Bruijn-Muller, A. de, De kraakacties in
  Gliphoeve
  , Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting, Amsterdam,
  1976.
  Dijk, C. van, Operatie Goofy was weloverwogen keuze, in Algemeen
  Politieblad
  , jaargang 141, 1992, p. 8-9. Dijk, T. van, Penose,
  platte agenten en persmuskieten, in C. Bouw e.a. (red.), Hoe
  weet je dat? Wegen van sociaal onderzoek
  , Arbeiderspers,
  Amsterdam, 1982.

  Engbersen, G.B.M., Leun, J.P. van der en Willems, P., Over de
  verwevenheid van illegaliteit en criminaliteit
  ,
  Rijksuniversiteit Utrecht, Vakgroep Algemene Sociale Wetenschappen,
  Utrecht, 1995.

  Etnische groepen in Amsterdam, Bureau Stategisch
  Minderhedenbeleid Gemeente

  Amsterdam, Amsterdam, 1994.

  Fijnaut, C., De undercover-agent: een omstreden voorbode van een
  nieuw recherchebeleid, in Delikt en Delinkwent, jaargang 10,
  1980, p. 698-712.
  Fijnaut, C. en Jacobs, J. (eds.), Organized Crime and Its
  Containment; A Transatlantic Initiative
  , Kluwer Law and
  Taxation, Deventer-Boston, 1991.
  Fijnaut, C., Politile corruptie in Nederland, Gouda
  Quint, Arnhem, 1993. Fijnaut, C., De Italiaanse mafia in Belgi: een
  analyse van de zaak Bongiorno-Steinier, in Liber amicorum Jules
  D’Haenens
  , Mys en Breesch, Gent, 1993, p. 147-164.

  Fijnaut, C., Prostitutie, vrouwenhandel en (vermeende)
  politiecorruptie in Antwerpen; De reactie van de overheid
  ,
  Acco, Leuven, 1994.
  Gelder, P.J. en Sijtsma, J.H., Horse, coke en kansen; Sociale
  risico’s en kansen onder Surinaamse en Marokkaanse
  harddruggebruikers in Amsterdam, Deel I
  , Universiteit van
  Amsterdam, Instituut voor Sociale Geografie, Amsterdam, 1988.

  Gemert, F. van, Mazen en netwerken; De invloed van beleid op
  de drughandel in twee straten in de Amsterdamse binnenstad
  ,
  Universiteit van Amsterdam, Instituut voor Sociale Geografie,
  Amsterdam, 1988. Graaf, de R., Prostitutes and Their Clients,
  Sexual Networks and Determinants of Condom Use,
  Universiteit
  van Amsterdam, Amsterdam, 1995.

  Grapendaal, M, Leuw, Ed. en Nelen, J.M., De economie van het
  drugsbestaan; Criminaliteit als expressie van levensstijl en
  loopbaan
  , Gouda Quint, Arnhem, 1991.
  Groenendijk, K. en Bcker, A., Het schatten van onschatbaren;
  Aantallen illegalen, beeld van een categorie of een schatter?, in
  Migrantenstudies, jaargang 11, 1995, p. 117-128. Groothuyse,
  J.W., Het menselijk tekort van de pooier, Wetenschappelijke
  Uitgeverij, Amsterdam, 1973. Grund, J. C., Drug Use as a Social
  Ritual; Functionality, Symbolism and Determinants of
  Self-regulation
  , Erasmus Universiteit, Rotterdam, 1993.

  Haan, W.J.M. de, Beroving van voorbijgangers; Rapport van
  onderzoek naar straatroof in 1991 in Amsterdam en
  Utrecht,
  Ministerie van Binnenlandse Zaken, Den Haag, 1993.
  Haan, W. de en Bovenkerk, F., Moedwil en misverstand; Overschatting
  en onderschatting van allochtone criminaliteit in Nederland, in
  Tijdschrift voor Criminologie, jaargang 35, 1993, p.
  277-300. Heinemeijer, W.F., In Wibaut’s voetspoor,
  Universiteit van Amsterdam, Centrum voor Grootstedelijk Onderzoek,
  Amsterdam, 1993.

  Hekma, G., Kermis in Amsterdam of de cultuur van de seksuele
  revolutie, in G. Hekma et al., Het verlies van de
  onschuld
  , Wolters-Noordhoff, Groningen, 1990, p. 103-120.
  Hoek, J. en Holla, P., Kinderpornografie, Amsterdam, Politie
  Amsterdam-Amstelland, 1995. Hoff, M., Literatuurstudie
  prostitutie,
  Regiopolitie Amsterdam/Amstelland, District II,
  Amsterdam, 1994. Hoofdafdeling Algemene Bestuurlijke en Juridische
  Zaken, Het prostitutiebeleid in Amsterdam, Gemeente
  Amsterdam, Amsterdam, 1993.
  Horn, J., Veranderingen bij de politie, Samsom H.D. Tjeenk
  Willink, Alphen aan den Rijn, 1989. Hulst, H. van en Bos, J.,
  Pan i respet: criminaliteit van gemmigreerde Curaaose jongeren
  van 12-24 jaar in drie politieregio’s
  , Utrecht, 1993.

  Hulst, R. van, Uit het leven: de wereld van de Amsterdamse
  Wallen
  , SDU-Uitgeverij, Den Haag, 1993. Jansen, A.C.M.,
  Cannabis in Amsterdam; Een geografie van hashish en
  marihuana
  , Coutinho, Muidenberg, 1989.

  Jansen, A.C.M., De Nederlandse marihuanasector, in
  Economisch-Statistische Berichten, jaargang 78, 1993, p.
  294-296.
  Janssen, O. en Swierstra, K., Heronegebruikers in Nederland; Een
  typologie van levensstijlen
  , Universiteit van Groningen,
  Criminologisch Instituut, Groningen, 1982.
  Jonkman-te Winkel, M.E. (red.), Illegalen aan het werk,
  Stichting Maatschappij en Onderneming, Den Haag, 1994.
  Kamer van Koophandel, Bouwnijverheid in de regio Amsterdam; Een
  vooronderzoek
  , Amsterdam, 1994. Kasinitz, P. en Hillyard, D.,
  The Old-Timers Tale: The Politics of Nostalgia on the Waterfront,
  in Journal of Contemporary Ethnography, jaargang 24, 1995,
  p. 139-164.

  Kasteel, C. van, Vuurwapencriminaliteit 1994, Politie
  Amsterdam-Amstelland, Amsterdam, 1995. Kloosterman, R.C.,
  Amsterdamned: The Rise of Unemployment in Amsterdam in the 1980s,
  in Urban Studies, jaargang 31, 1994, p. 1325-1344.

  Koningh, B. de en Welten, B., Visie op de recherchefunctie
  1994; Met het oog op morgen
  , Politie Amsterdam-Amstelland,
  Amsterdam, 1994.
  Koot, W. en Ringeling, A., De Antillianen, Coutinho,
  Muidenberg, 1984. Korf, D.J. en de Kort, M., Drugshandel en
  drugsbestrijding
  , Universiteit van Amsterdam, Criminologisch
  Instituut Bonger, Amsterdam, 1990.

  Korf, D.J. en Verbraeck, H., Dealers en dienders,
  Universiteit van Amsterdam, Criminologisch Instituut Bonger,
  Amsterdam, 1993.
  Kosec, H., Geweld in Amsterdam; Een analyse van medische gegevens,
  in Tijdschrift voor Criminologie, jaargang 36, 1994, p.
  184-198.
  Leeuwrik, A. et al., Invoeringsplan dienst centrale
  executieve en ondersteunende recherche; Definitieve versie
  ,
  Politie Amsterdam-Amstelland, Amsterdam, 1993.
  Leuw, E., Door schade en schande; De geschiedenis van
  drug-hulpverlening als sociaal beleid in Amsterdam, in
  Tijdschrift voor Criminologie, jaargang 26, 1984, p.
  149-167.
  Limon, G., Antillianen hebben de rol van Surinamers overgenomen, in
  TAP, jaargang 44, 1993, p. 13-15. Loor, A. de,
  Hashcoffeeshops en hun bezoekers, Adviesbureau Drugs,
  Amsterdam, 1994. Luning, M., Verslag van een exploratie onder
  recentelijk naar Nederland gekomen Antilliaanse Nederlanders
  ,
  Ministerie voor Sociale Zaken, Den Haag, 1979.

  McIntosh, M., The Organisation of Crime, McMillan Press,
  Londen, 1975. Meel, J. van, The Dynamics of Business
  Engineering; Reflections on Two Case Studies within the
  Amsterdam

  Municipal Police Force, University of Technology Delft,
  Delft, 1993. Meel, J. van, Vreede, G. de, en Sol, H.,
  Projectmatige aanpak van georganiseerde criminaliteit;
  Eindrapport
  , Technische Universiteit Delft, Delft, 1994.

  Meulenbelt, K., Amsterdam wordt geen doughnut-city, in
  Geografie, 4 januari 1995, p. 24-29. Middelburg, B., De
  mafia in Amsterdam
  , De Arbeiderspers, Amsterdam, 1988.
  Middelburg, B., De dominee; Opkomst en ondergang van mafiabaas
  Klaas Bruinsma
  , L.J. Veen, Amsterdam, 1992.

  Middelburg, B. en Es, K. van, Operatie Delta; Hoe de
  drugsmafia het
  IRT opblies, L.J. Veen, Amsterdam, 1994.
  Mudde, R.W., Corruptie in Amsterdam 1900-1940; Een les uit het
  verleden, in L.W.J.C. Huberts (red.), Machtsbederf ter
  discussie; Bijdragen aan het debat over bestuurlijke
  integriteit
  , VU Uitgeverij, Amsterdam, 1994, p. 111-132.

  Musterd, S. en Ostendorf, W., Stedelijke armoede en etniciteit
  in de verzorgingsstaat; Amsterdam als voorbeeld, in
  Sociologische Gids, jaargang 40, 1993, p. 466-481.
  Musterd, S. en Pater, B. de, Randstad Holland; Internationaal,
  regionaal, lokaal
  , Van Gorcum, Assen/Maastricht, 1992.
  Naey, J., De sterke arm, VU-Boekhandel, Amsterdam, 1979.
  Nierop, T., Standplaats Nederland, in Intermagazine,
  november 1991, p. 23-27. Pettigrew, T. en Martin, J., Shaping the
  Organizational Context for Black American Inclusion, in Journal
  of Social Issues
  , jaargang 43, 1987, p. 41-78.

  Poel v.d., S., In de bisnis; Professionele jongensprostitutie
  in Amsterdam,
  Gouda Quint, Arnhem, 1991. Projectgroep
  Organisatie Politie Amsterdam, Verander de Amsterdamse
  politie
  , Gemeentepolitie, Amsterdam, 1982.

  Putte, M. en Lucas, N., Made in Heaven, Eevert Vermeer
  Stichting, Arnhem, 1987. Rapport van de Commissie van Onderzoek,
  Onderzoek van de financile situatie rondom de bouw van het
  stadhuis/muziektheater
  , Amsterdam, 1988.

  Rapport van de Bijzondere Onderzoekscommissie IRT,
  Ministerie van Binnenlandse Zaken, Den Haag, 1994.

  Rath, J., Beunhazen van buiten:
  de informele economie als bastaardsfeer van sociale integratie,
  in G. Engbersen en R. Gabrils (red.), Sferen van integratie,
  Boom, Meppel, 1995, p. 74-109.

  Redactie, Lof en kritiek voor operatie Goofy, in Algemeen
  Politieblad
  , jaargang 141, 1992, p. 12-13. Righart, H., De
  jaren zestig, in Amsterdams Sociologisch Tijdschrift,
  jaargang 20, 1994, p. 3-22. Roer, R. van der, De Denkers voeren
  gedurfde overvallen uit als een militaire operatie, in C. Fijnaut
  (red.), Georganiseerde misdaad en strafrechtelijk
  politiebeleid
  , J.B. Van den Brink, Lochem, 1988, p. 97-102.
  Sandwijk, J.P., Cohen, P.D.A. en Musterd, S., Licit and Illicit
  Drug Use in Amsterdam; Report of a Household Survey in 1990 on the
  Prevalence of Drugs Use among the Population of 12 years and
  over
  , Universiteit van Amsterdam, Instituut voor Sociale
  Geografie, Amsterdam, 1991.

  Sansone, L., Schitteren in de schaduw;
  Overlevingsstrategieen, subcultuur en etniciteit van Creoolse
  jongeren uit de lagere klasse in Amsterdam 1981-1990
  , Het
  Spinhuis, Amsterdam, 1992.
  Scholtens, L.J.R., Het geld en de stad; Over de ontwikkeling van
  internationale financile centra
  , Amsterdam University Press,
  Amsterdam, 1993.
  Sietsma, K., Bestrijding handel in verdovende middelen: een andere
  benadering, in Algemeen Politieblad, jaargang 129, 1980, p.
  411-422.
  Sietsma, K. et al., De kit in de lift,
  Gemeentepolitie, Amsterdam, 1986. Slobbe, van J. F., Bijdrage tot
  de geschiedenis van de bestrijding der prosititutie te Amsterdam,
  Scheltema en Holkema’s Boekhandel- en Uitgeversmaatschappij N.V.,
  Amsterdam, 1937.

  Smidt, M. de, De Randstad in internationaal perspectief,
  Rijksuniversiteit Utrecht, Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen,
  Utrecht, 1990.
  Smit, M., Illegale confectie-ateliers in Nederland en Belgi,
  Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen, Amsterdam,
  1994.
  Sociaal en Cultureel Planbureau, Sociaal en Cultureel Rapport
  1994
  , Rijswijk, 1994. Spijkerman, J., Autodiefstallen
  1994
  , Politie Amsterdam-Amstelland, Amsterdam, 1995. Stemvers,
  F. A., Meisjes van plezier. De geschiedenis van de prostitutie
  in Nederland,
  Fibula/Van Dishoeck, Weesp, 1985.

  Stoop, Ch. de, Ze zijn zo lief, meneer, Kritak, Leuven,
  1992.
  Struiksma, J. en Michiels, F., Gewapend bestuursrecht,
  W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1994. Tabibian, N., Criminaliteit
  en Antilliaanse jongeren: feit en fictie
  , O+S, Amsterdam, 1993.
  Tap, L.J., Het Turkse bedrijfsleven in Amsterdam,
  Universiteit van Groningen, Interfaculteit Bedrijfskunde,
  Groningen, 1983 (scriptie).

  Terhaar, H. en Boer, H. de, Een antwoord op de toenemende
  illegale cocane-invoer, in Algemeen Politieblad, jaargang
  130, 1981, p. 567-573.
  Tillaart, H.J.M. en Reubsaet, T.J.M., Etnische ondernemers in
  Nederland
  , ITS, Nijmegen, 1988. Veer, A. van ‘t, Moerland, H.
  en Fijnaut, C., Gokken in drievoud, Gouda Quint, Arnhem,
  1994. Vellinga, M.L. en Wolters, W.G., De Chinezen van
  Amsterdam; De integratie van een etnische minderheidsgroep in de
  Nederlandse samenleving
  , Universiteit van Amsterdam,
  Antropologisch-Sociologisch Centrum, Amsterdam, 1966.

  Verwey, D., Chinezen in Nederland, in Intermediar,
  jaargang 19, 1983, p. 1-11. Voorbereidingsgroep Activiteitenplan
  Amsterdamse Politie, Zo verandert de Amsterdamse politie,
  Gemeentepolitie, Amsterdam, 1982.

  Voskuil, B., SA 14 NL, Het Spectrum, Utrecht, 1994.
  Voskuil, B., Tien moordenaars; Interviews, inclusief het enige
  en laatste – met mafiabaas Klaas Bruinsma
  , Het Spectrum,
  Utrecht, 1994.
  Vries, P. de, Uit de dossiers van commissaris Toorenaar,
  Fontein, Baarn, 1985. Vries, P. de, De ontvoering van Alfred
  Heineken
  , In den Toren, Baarn, 1987.
  Werdmlder, H., Marokkaanse jongeren en criminaliteit; een taboe
  doorbroken, in Intermediair, jaargang 25, 1989, p.
  17-23.
  Wetering, W. van, The Ritual Laundering of Black Money among
  Suriname Creoles in The Netherlands, in P. Quarles van Ufford en M.
  Schoffeleers (red.), Religion and Development: Towards an
  Integrated Approach
  , Free University Press, Amsterdam,
  1988.

  White, J.B., Money Makes Us Relatives; Women’s Labor in Urban
  Turkey
  , University of Texas Press, Austrin, 1994.
  Wieting, A., Dun, L. en Lambi, F., Eindrapport definitiestudie
  criminaliteitspreventie bij de aanleg van de Noord-Zuid-lijn in
  Amsterdam
  , Politie Amsterdam-Amstelland, Amsterdam, 1994.
  Wijngaart, G. van de, Hulpverlening aan verslaafden van
  Surinaamse origine
  , SDOS, Utrecht, 1990. Wubben, H.J.J.,
  Chinezen en ander Aziatisch ongedierte; Lotgevallen van Chinese
  immigranten in Nederland, 1911-1940
  , De Walburgpers, Zutphen,
  1986.

  Yesilgz, Y., Allah, Satan en het recht; Communicatieproblemen
  met Turkse verdachten
  , Gouda Quint, Arnhem, 1995.


  vorige        
  inhoudsopgave en zoeken