• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage XI – 6.5. Inschakeling van de media

  6.5. Inschakeling van de media

  De vraag in hoeverre de media onder druk staan van de
  georganiseerde misdaad is in dit hoofdstuk contra de overheid in
  zoverre van belang dat de media de intermediair kunnen
  vormen waarlangs bedreigingen aan haar adres publiek worden
  gemaakt. Ook kunnen zij een middel vormen om politie en justitie in
  diskrediet te brengen, en dus te ondermijnen, met loze verhalen
  over corruptie en onrechtmatig optreden. Een andere vraag is in
  hoeverre de media zelf een branche vormen die door de
  georganiseerde misdaad wordt genfiltreerd. Over dat laatste is
  weinig bekend, maar we zullen er hier toch even bij stilstaan.
  Journalisten zijn altijd al spreekbuis geweest van prominente
  misdadigers. De verhalen die zij uit hun mond optekenen hebben niet
  zelden een romantische inslag. De levensgeschiedenissen van
  Pistolen Paultje, Haring Arie en Heer Olivier laten zich lezen als
  schelmenromans. De hoofdpersonen stellen zichzelf natuurlijk niet
  in een ongunstig daglicht en de lezers worden geacht hun avonturen
  met een korreltje zout te nemen. Dat wordt anders wanneer de
  verslaggever zich kritisch opstelt en het vraaggesprek aanvult met
  informatie uit bronnen die de betrokken misdadiger misschien liever
  niet had onthuld. Dan wordt het een
  kwestie van onderhandelen en is het maar de vraag welke waarheid in
  de media verschijnt. Ton van Dijk schreef in de jaren zeventig en
  tachtig stukken over Amsterdam als Redacteur Onderwereld en hield
  toen zijn voornaamste zegslieden uit de (negatieve) publiciteit.
  Jopie de Vries was van mening dat zijn kleine imperium ten onrechte
  steeds door de politie werd aangepakt omdat het het grootste was en
  de meeste aandacht trok. Als een goktent was gesloten liet De Vries
  aan Van Dijk zien welke ravage de politie nu weer had aangericht.
  Van Dijk schreef erover en hield Zwarte Jopie dan inderdaad uit de
  wind. Dit geldt ook in de richting van de politie:
  misdaadverslaggevers hebben vaste relaties met n of meer
  politiemensen die hun heldendaden graag vereeuwigd zien of die
  welbewust criminele nieuwsfeiten laten uitlekken om uiteenlopende
  redenen. De journalistieke vuistregel luidt in alle gevallen:
  iedere primeur is een lek. En dus zal een journalist doorgaans zijn
  bron niet noemen. De namen van vaste informanten, waar zij ook
  zitten, bereiken de publiciteit niet of slechts in verhulde
  vorm.

  Bij de georganiseerde misdaad staan tegenwoordig grotere
  belangen op het spel dan in de jaren zeventig en dit spel zelf
  wordt vandaag de dag ook anders gespeeld dan in de tijd van de
  klassieke penose. De eerste maal dat dit duidelijk werd was in
  1988. Bart Middelburg, verslaggever van Het Parool, die zich
  profileert als investigative reporter, was begonnen de
  gangen van Bruinsma en zijn groep hinderlijk te volgen en, zoals in
  .2.4.2.2 duidelijk is geworden, heeft zijn onderzoek niet weinig
  aan diens ondergang bijgedragen. Bruinsma besloot zich niet te
  verbergen, maar terug te vechten. Dat deed hij in de eerste plaats
  door Het Parool een proces aan te doen (dat hij verloor) en
  de betreffende journalist te bedreigen. Het was niet de eerste en
  de enige keer. Middelburg moest op een gegeven moment zelfs enige
  tijd onderduiken. Er zijn echter meer pogingen geweest om
  publiciteit te verhinderen of te benvloeden door middel van het
  gebruik van geweld. Toen twee misdaadverslaggevers van De
  Telegraaf
  in november 1994 publiceerden over de
  drugsorganisatie die onder de naam Octopus bekend werd, zijn
  zodanig rele bedreigingen aan hun adres geuit dat ze zich gedwongen
  zagen enige tijd met onbekende bestemming naar het buitenland te
  vertrekken. Een verslaggever van NRC/Handelsblad schreef in
  het voorjaar van 1995 een reportage over de bezoekers die hij
  tijdens het proces Z. aantrof op de publieke tribune en over de
  manier waarop zij met de verdachte communiceerden. Toen hij de keer
  daarop de publieke tribune betrad, werd hem door enkele personen te
  verstaan gegeven dat zij zulke stukken helemaal niet prettig
  vonden.

  De strijd kan ook op andere wijze worden gevoerd. Bruinsma
  besloot in 1988 in het tegenoffensief te gaan, omdat hij meende dat
  Middelburg met zijn publiciteit eenzijdig de belangen van de
  Amsterdamse politie diende. Hij vond toen bij een Nieuwe
  Revu-verslaggever een willig oor om zijn zaak te bepleiten.
  Bruinsma deed dit overigens tegen het advies van zijn eigen
  inner circle in. Die was van oordeel dat het verkieslijker
  was low profile te blijven. Maar Bruinsma zette door en zo
  werd die verslaggever tot op zekere hoogte spreekbuis van een
  prominente drugshandelaar. Journalisten zijn ook actief
  ingeschakeld bij de verdediging van Z., en wel door hen informatie
  toe te spelen die stond op bij politie en justitie gestolen
  diskettes. En van de betrokken journalisten verklaarde hieromtrent
  dat hij de diskettes in kwestie eenvoudigweg in de brievenbus had
  gevonden, zonder afzender, voordat hij ermee naar de politie ging
  en een deel van de informatie publiek maakte. Een andere journalist
  verzweeg eveneens waar hij de informatie vandaan had. Politie en
  justitie zagen in dit alles genoeg reden om een diepgaand onderzoek
  te starten. Ofschoon de betrokken reporters wellicht niets hebben
  gedaan dat strafbaar is, werd hun inschakeling in de verdediging
  van Z. onaanvaardbaar geacht. Dit onderzoek heeft ondertussen
  aangetoond dat n van de journalisten regelrecht loog toen hij zei
  dat hij niet wist waar de diskettes vandaan kwamen. Hij was
  namelijk voordat de diskettes in zijn brievenbus rolden waargenomen
  in een openbaar etablissement, in gesprek met een belangrijk lid
  van de organisatie van Z. En uit twee verschillende bronnen blijkt
  dat bij de onderhandelingen die daar plaatsvonden, door de
  organisatie werd bedongen dat het materiaal slechts zou worden
  overhandigd als er een voor haar welgevallig TV-programma zou
  worden gemaakt. De betrokken journalist ging met deze voorwaarde
  akkoord en kreeg vervolgens via de post de diskettes in kwestie
  toegestuurd. Na de uitzending – ofschoon die al helemaal in het
  voordeel van de Z.-organisatie was – liet de onderhandelaar van
  deze organisatie de reporter niettemin verstaan dat hij toch niet
  ver genoeg was gegaan in de discreditering van openbaar ministerie
  en politie. De ruzie die vervolgens omtrent dit verschil van mening
  ontstond, is uiteindelijk uitgemond in regelrechte bedreigingen aan
  het adres van de desbetreffende reporter.

  Niet alleen de krant en de televisie zijn het doelwit van
  manipulatie door criminelen respectievelijk criminele groepen, maar
  ook de film. Een markant voorbeeld is het volgende. In 1994
  verscheen er een bericht in de pers dat er een film in drie delen
  zou worden gemaakt over het leven van Klaas Bruinsma en dat deze
  film zou worden uitgezonden op de TROS-televisie. Een van de
  belangrijkste erfgenamen van de Bruinsma-groep, stelde zich met de
  filmmaker G. Verhage in verbinding en liet merken dat hij niets
  voor zo’n film voelde. Verhage vertelde hem dat het gaat om een
  psychologisch portret en niet om een documentaire over de
  Bruinsma-groep. Enige tijd later volgde een nieuw telefoontje met
  de mededeling dat betrokkene er enkele miljoenen (wit!) voor over
  zou hebben als zijn naam niet zou worden genoemd. Filmmakers hebben
  immers altijd chronisch geldgebrek! In de weken daarna werd de
  filmer verschillende malen opgebeld door personen
  die meestal hun naam niet wensten te noemen en die de vreemde vraag
  stelden of zij ook in het script voorkomen. Dat leidde tot een
  onwezenlijke discussie: Hoe weet ik nu of u erin voorkomt als u uw
  naam niet noemt? Antwoord: Nou, zeg dan gewoon wie er allemaal in
  voorkomen, dan weet ik het. De filmer heeft de indruk dat sommigen
  wel zeggen dat ze niet willen worden genoemd, maar dat het ze
  tegelijkertijd erg zou spijten wanneer zij niet in dit epos zouden
  voorkomen. Wat de makers van de film (Theorema Films) overigens het
  meest hindert is dat de anonieme vragenstellers steeds uitstekend
  op de hoogte blijken te zijn van de vorderingen van hun werk. Dat
  is pas intimiderend, het idee dat bij of via de TROS een lek zit.
  In mei 1995 tenslotte bracht Middelburg in Het Parool een
  nieuw staaltje van zijn speurzin naar buiten. Hij had gekeken naar
  een serie over de werkzaamheden van de FIOD op RTL-4 in vier
  afleveringen: Belasting: de stand van zaken, gepresenteerd door
  Catherine Keijl. Hij verbaasde zich over de vijandige toon van deze
  serie ten opzichte van de FIOD. Uit de aftiteling bleek een
  produktie-maatschappij achter deze serie te zitten die Middelburg
  in verband kon brengen met een bekende seks- en pornofiguur. Hij
  suggereerde in zijn krantenbericht dat deze man, die verleden jaar
  zwaar door de belastingdienst is aangepakt, nu wraak nam door de
  schildering van een ongunstig portret van de FIOD te financieren.
  Presentatrice Keijl toonde zich hevig beledigd, zei dat zij
  journalistiek volledig onafhankelijk is en kondigde juridische
  stappen aan. Als Middelburgs gissing juist blijkt te zijn, is een
  nieuw hoofdstuk geopend in de ontwikkeling van de georganiseerde
  misdaad: zij zou dan in de branche investeren met de bedoeling PR
  te bedrijven. Is het werkelijk zover? De rechter zal zich er,
  jammer genoeg, niet over kunnen uitspreken, doordat er geen kort
  geding tegen Middelburg is aangespannen.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken