• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage XI – 6.6. Tot besluit

  6.6. Tot besluit

  Het vorenstaande laat er, dunkt ons, geen misverstand over
  bestaan dat bepaalde criminele groepen in Amsterdam tegenwoordig
  bereid en in staat zijn om zich op verschillende manieren
  krachtdadig teweer te stellen tegen (strafrechtelijk)
  overheidsoptreden met betrekking tot de door hen gepleegde
  criminaliteit. Zowel het feit dat hiertoe verschillende strategien
  worden gebruikt als het feit dat deze strategien op betrekkelijk
  ruime schaal en met een redelijk grote intensiteit worden
  gehanteerd, geeft inderdaad aan dat de bestrijding van de
  georganiseerde criminaliteit in Amsterdam, althans in dit opzicht,
  een nieuwe fase is ingegaan. Waar contra-observatie, intimidatie,
  corruptie en manipulatie van de media in vroeger tijden incidenteel
  ook wel voorkwamen, wordt hun toepassing nu meer en meer tot
  systeem verheven. De meer strategische en indringende aanpak van de
  georganiseerde criminaliteit is hier zeker niet vreemd aan. De
  opbouw van systematische contra-actie was te verwachten.

  Maar verwacht of niet, deze ontwikkeling heeft ongetwijfeld tot
  gevolg dat op het onderhavige domein de strafrechtelijke handhaving
  van de rechtsorde in Amsterdam vrij ernstig onder druk is komen te
  staan. Georganiseerde criminaliteit laat de rechtsstaat immers niet
  ongemoeid. Hierom wordt er juist van georganiseerde
  criminaliteit en niet gewoon van criminaliteit gesproken. Waar
  contra-observatie in een bepaalde context misschien nog kan worden
  gedefinieerd als een werkwijze om de overheid te ontlopen, daar
  vormen intimidatie en corruptie zonder meer offensieve middelen om
  haar uit te schakelen, middelen dus om haar optreden te voorkomen,
  te belemmeren, dan wel te blokkeren.

  Bij dit alles dient men overigens wel te bedenken dat deze
  bedreiging van de Nederlandse rechtsstaat in het algemeen niet
  uitgaat van buitenlandse of allochtone criminele groepen. Zeker,
  sommige van deze groepen bedienen zich soms ook van de middelen in
  kwestie. Men denke aan de intimidatie-praktijken van de
  Joegoslavische bendes en de verhalen over corruptie uitgaande van
  Chinese en Italiaanse groepen. Maar het zijn Hollandse groepen die
  in dit verband voor de grootste problemen zorgen.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken